07. juni 2015 kl. 06.43
Glidende gennemsnit
Glidende gennemsnit anvendes for at se trendforandringer for et værdipapir eller et indeks. Et glidende gennemsnit viser gennemsnitskursen for den seneste periode og en middelværdi beregnes for den enkelte dag. Med disse to middelværdier fås et signal, når den korte middelværdi skærer den lange. Sker skæringen nedefra, er det et købssignal - positiv trend. Sker skæringen oppefra, er det et salgssignal – negativ trend. Hvis der kun anvendes én middelværdi, får man signal når middelværdien bryder kurskurven. 50 dages glidende gennemsnit og 200 dages glidende gennemsnit er almindeligt anvendt.

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog med definitioner på op mod 800 fagord inden for aktier, obligationer, investering, investeringsforeninger, finans, regnskaber, regnskabsanalyse, nøgletal og så videre.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

InvestorOrdbogens definitioner er opdateret på den dato, der fremgår af hvert enkelt definition.

 

Vi modtager meget gerne forslag til vores ordbog på daf@shareholders.dk.

 

InvestorOrdbogen er en digital, opgraderet og meget mere brugervenlig udgave af den aktieordbog, "Aktionærens Ordbog", som Dansk Aktionærforening har udgivet i en årrække.

 

© Copyright Dansk Aktionærforening:
Du er velkommen til at linke til InvestorOrdbogen. Medier kan citere definitioner inden for almindelig citatret. Men derudover må du ikke kopiere fra ordbogen til brug på din egen hjemmeside eller andre steder.