18. december 2015 kl. 00.00
Sådan slipper du billigere i skat
2015 har været et godt aktieår for mange investorer. Har du styr på, hvad din samlede aktieindkomst for året lander på? Med den rette planlægning kan du nemlig slippe billigere i skat - men det skal være inden nytår.
Af Annette Mors, journalist i Dansk Aktionærforening
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk

December er en god måned til at give sin portefølje et gennemsyn. Udviser du "rettidig omhu", kan du nemlig få højere afkast efter skat - men det kan betyde, at du muligvis skal trække kursgevinster hjem eller realisere tab på denne side af nytår.

Årets samlede aktieindkomst bestemmer, hvor meget skat du skal betales. Lander din gevinst i kalenderåret 2015 på højest 49.900 kroner, skal du kun betale 27 procent i skat. Alt over 49.900 skal du betale 42 procent af.

Sådan regner du din aktieindkomst ud?
Aktieindkomst tæller både udbytter og gevinst (fortjeneste) ved salg af dine aktier eller aktiebaserede investeringsbeviser købt for frie midler.

Det årlige regnestykke ser således ud:

Hvad har du fået af udbytte i 2015? 
PLUS Hvad har du tjent på salg af aktier/aktiebaserede investeringsforeninger i 2015? MINUS Hvad har du tabt på salg af aktier/aktiebaserede investeringsforeninger i 2015?

Viser regnestykket, at du har tjent mindre end 49.900 kroner, kan det betale sig at sælge nogle aktier, du har tjent på.

Viser dit regnestykke derimod, at du har tjent mere end 49.900 kroner, kan det være en fordel at sælge nogle aktier, som er faldet i værdi, siden du købte dem.

Om du ønsker at sælge de pågældende aktier for at lande på beløbsgrænsen, må selvfølgelig være din afvejning. Sælger du dem - men egentlig gerne vil beholde aktierne - kan du efterfølgende købe dem igen (dog ikke på den samme dag). Det giver ekstra handelsomkostninger, men samlet kan det give dig en gevinst, fordi du har sikret dig, at du kun skal betale de 27 procent i skat af fortjenesten. 

Er du gift?
Vær desuden opmærksom på, at beløbsgrænserne er det dobbelte for ægtefæller, fordi de kan udnytte hinandens grænsebeløb. Det betyder, at du og din ægtefælle tilsammen må have tjent 99.800 kroner i 2015, før I skal betale den høje skatteprocent.

Pensionsordninger tæller ikke med
Denne skatteregel gælder kun for investeringer i frie midler. Pensionsordninger beskattes efter andre regler, og skal dermed ikke med i dit regnestykke.

Pensionsordninger beskattes efter det såkaldte lagerprincip. Ved lagerbeskatning bliver du beskattet af årets gevinster, uanset om du realiserer dem eller ej.

Ikke alle investeringsbeviser tæller med
Langt de fleste aktiebaserede investeringsbeviser er såkaldt udloddende afdelinger, der beskattes som aktieindkomst efter reglerne ovenfor.

Har du investeret i akkumulerende aktieafdelinger - eller i investeringsbeviser med obligationer eller blandede afdelinger med både aktier og obligationer - beskattes de derimod efter lagerprincippet - præcis som ved investering for pensionsmidler.


Læs mere på Skats hjemmeside >>

Har fordelingen i din portefølje ændret sig?
Som sidegevinst kan du hvert år inden årsskiftet benytte lejligheden til at rebalancere risikoen i din portefølje, når du alligevel skal tjekke din aktieindkomstbeskatning.

Læs mere om rebalancering i guide-artiklen her >>

Læs mere i InvestorSkolens ABC "Hold øje med risikoen i din portefølje" her >>

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer