17. juli 2015 kl. 00.00
Aktionærer i Mols-Linien kæmper mod tvangsindløsning
En gruppe mindretalsaktionærer i Mols-Linien kæmper imod et købstilbud og efterfølgende tvangsindløsning af de resterende aktier. Læs Dansk Aktionærforenings anbefaling her.
Af Jens Møller Nielsen, direktør, Dansk Aktionærforening
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk
Mols-Liniens dage som børsnoteret selskab kan være talte.

Kapitalfonden Polaris har budt 34 kroner per aktie og har på forhånd sikret sig mulighed for at købe 76 procent af aktierne fra de største aktionærer.
 
En række mindre aktionærer, der indtil videre oplyser at repræsentere 5 procent af aktiekapitalen, vil dog ikke sælge deres aktier til kurs 34. De anbefaler at stemme nej til købstilbuddet og vil kæmpe for at bevare selskabet som børsnoteret med Polaris som storaktionær.

"Vi arbejder aktivt for, at de små aktionærer i Mols-Linien ikke tvangsindløses til 34 kroner pr. aktie, og at Mols-Linien ikke afnoteres fra fondsbørsen," skriver gruppen på sin hjemmeside:
www.mols-liniens-småaktionærer.dk Polaris skal erhverve mindst 90 procent af aktierne for at kunne tvangsindløse de øvrige aktier.
 
"Polaris byder 482 mio. kroner for hele Mols-Linien, hvor ledelsen forventer et overskud efter skat på 50-60 mio. kroner i 2015 og 92 mio. kroner i 2016. En pris der ifølge vores vurdering ikke tilnærmelsesvist afspejler den reelle værdi i aktien," lyder det videre.
 
Gruppen opfordrer alle, der ønsker at bakke op, til at kontakte gruppen på molsaktier@gmail.com. Man kan også kontakte gruppens talsmand, Thomas Tang, på 31 20 52 11.
 
Hør her Thomas Tang fortælle om sagen i Millionærklubben på Radio24Syv den 13. juli: http://www.radio24syv.dk/programmer/millionaerklubben/11820702/27:19/millionaerklubben-13-07-2015
 
Mols-Liniens bestyrelse skriver i sin lovpligtige redegørelse om købstilbuddet, at den finder, at Polaris' overtagelse af Mols-Linien "... er positiv for Selskabet og Aktionærer, som ønsker en mulighed for at sælge til en kurs, der er højere end, hvad de må formodes at kunne have solgt til i markedet inden offentliggørelse af tilbudsmeddelelsen."
 
Dansk Aktionærforening: Det er en individuel vurdering
Dansk Aktionærforening anbefaler hver enkelt aktionær at tage selvstændigt stilling til købstilbuddet. Den enkelte aktionærs vurdering af selskabets potentiale er afgørende for, om prisen er attraktiv.

De store aktionærer med indsigt i selskabet vurderer, at købstilbuddet er attraktivt, siden de har valgt at sælge. Omvendt mener både Polaris og en række mindretalsaktionærer, at selskabet er eller har potentiale til at blive mere værd.

Desuden er aktien pt. steget til over kurs 37 på børsen. Her er der altså er købere, som mener, at selskabet er mere værd. Det betyder også, at mindre aktionærer, som gerne vil sælge, lige nu får en bedre pris ved at sælge på børsen. Aktien handles i mindre portioner, hvorfor større aktieposter næppe kan sælges på børsen til samme prisniveau.
 
Dansk Aktionærforening ser kritisk på afnotering
Kun hvis Polaris erhverver over 90 procent af aktierne, kan kapitalfonden tvangsindløse de resterende aktier.

Hvis det ikke lykkes Polaris at nå op på 90 procent, vil kapitalfonden alligevel forsøge at afnotere selskabet, hvorefter minoritetsaktionærerne vil få meget svært ved at handle deres aktier. Det vil Dansk Aktionærforening arbejde imod, da det vil være til stor ulempe for de minoritetsaktionærer, som ønsker at beholde deres aktier.
 

 
Få mere at vide
 
 

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer