17. februar 2015 kl. 00.00
Nye forretningsmodeller indtager børsen
Den teknologiske udvikling har allerede givet os vilde succeshistorier på børsen. I 2015 er to nye håb - portalen for boligudlejning Airbnb og taxi-netværket Uber - klar til at blive børsnoteret. Erik Bak fra Maj Invest kigger nærmere på selskaberne og deres potentiale som investering.
Af Erik Bak, CFA, chefanalytiker i Maj Invest Markets
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk

Den teknologiske udvikling har betydet, at der de senere år er opstået mange nye virksomhedstyper med nyudviklede forretningsmodeller. Flere af disse er på rekordtid blevet globale successer målt på brugere og volumen, og nogle af dem har meldt ud, at de gerne vil børsnoteres.

Det kommende år ventes derfor at byde på en del større børsnoteringer af selskaber, som for fleres vedkommende slet ikke eksisterede for 5-10 år siden. I de fleste tilfælde vil der dog formentlig allerede være indregnet et meget positivt scenarie i prissætningen, så man skal se sig godt for, selvom der også er muligheder for at skabe sig et godt afkast.

Gamle forretningsmodeller angribes
Et fælles kendetegn for mange af teknologiselskaberne, som ventes børsnoteret i 2015, er, at de har angrebet et eksisterende marked, som hidtil har været styret af etablerede selskaber, der har haft en form for monopolstatus i lokale områder. Disse har dog ofte været ineffektive og dyre - eller måske begge dele - og har nu fået en ny form for konkurrence at føle.

At denne udvikling har kunnet lade sig gøre, skyldes udbredelsen af internettet og smartphones - og den løbende forbedring af muligheden for at tilgå og benytte disse overalt. Herudover kommunikerer vi mere og mere med hinanden gennem brugen af sociale netværk og netværk i det hele taget, og det giver mulighed for at skabe nye forretningsmodeller.

Udviklingen har allerede betydet, at et hav af nye teknologiselskaber er blevet børsnoteret. Det gælder f.eks. LinkedIn (globalt jobnetværk), TripAdvisor (globalt rejsenetværk) og Alibaba (global shopping). Men udviklingen stopper ikke her, og mange nye selskabstyper, som har formået at skabe et kæmpe globalt netværk og samle information om brugerne eller kunderne, er på vej til at blive børsnoteret.

Uber - transport/taxi-netværk
En af de største børsnoteringer i 2015 ventes at blive transport-/taxiselskabet Uber, som er kommet fra ingenting til i dag at have en værdisætning på 41 milliarder dollar, svarende til 20 gange den forventede omsætning i 2015. For fire år siden havde Uber ingen biler, men nu har selskabet mere end 160.000 aktive chauffører, som i fjerde kvartal af 2014 tilsammen tjente 657 millioner dollar, efter at Uber havde taget sin andel af indtægterne.

Selskabet er en app-service, hvor en masse chauffører og brugere er koblet sammen, og hvor Uber så tjener en procentdel af indtægterne. Chaufførerne er en kombination af fuldtidsarbejdende og private bilister, som har meldt sig selv og deres bil til tjenesten. 

Jo flere brugere, desto mere vil Uber kunne tjene. Det samme gælder dog også den anden vej: Hvis brugerne forsvinder igen, så forsvinder indtjeningen også. Men det, som hidtil har drevet Uber til at blive en succes, er forbrugernes efterspørgsel efter hurtig, praktisk og billig transport.

En børsnotering forventes her at kunne medvirke til yderligere at etablere og styrke selskabet som et globalt ledende taxiselskab. Dette kan meget vel blive en udvikling, som vil vende op og ned på den eksisterende taxibranche over hele verden.

Airbnb - boligudlejning/booking
Airbnb har revolutioneret udlejningen af boliger med deres tjeneste, som giver brugerne mulighed for at leje deres bolig ud til andre, der søger efter en bolig. Derved kan lejerne typisk spare penge gennem en billigere leje, samtidig med at boligejerne har mulighed for at tjene på udlejning.

I løbet af få år er Airbnb blevet en global leder inden for dette felt, og de vokser kraftigt i øjeblikket. Også her forventes en børsnotering at kunne hjælpe selskabet med at legalisere delemodellen. Selskabet har med den seneste kapitaludvidelse nået en værdisætning på 13 milliarder dollar, hvilket også her svarer til cirka 20 gange omsætningen. Det betyder med andre ord, at selskabet er mere værd end f.eks. hotelkæderne Hyatt Hotels og Wyndham.

Onlineservices breder sig
Udviklingen med Uber og Airbnb er langt fra enestående. Tværtimod sker der rigtigt meget på den teknologiske front med mange typer nye tjenester, som man for år tilbage slet ikke kunne forestille sig. Virksomheder, der tidligere nærmest havde monopolstatus i lokale områder, kan være på vej til at miste denne status til nye spillere, som har fundet en revolutionerende måde at drive samme forretning på med ny teknologi.

Flere industrier vil formentlig få denne udvikling at føle. Eksempelvis i bankverdenen, hvor der allerede findes flere online ind-/udlånservices med lavere marginer og online investeringsservices med lavere omkostninger, samtidig med at der er kommet mange nye mobile/online betalingsformidlere. Et andet område er fødevarer, der i de kommende år i højere grad vil blive købt online. Det vil formentlig få færre til at bevæge sig ned i det lokale supermarked, og samtidig mindske behovet for store fysiske fødevarebutikker. Denne udvikling vil betyde, at der igen vil opstå nye behov inden for andre områder.

Svært at prissætte
Mange af de nye selskaber tjener ikke penge i dag, og hvis de gør, er der ofte tale om høje P/E-værdier, idet prissætningen oftest er baseret på, hvad man forventer, selskabet vil kunne tjene i fremtiden. Og dette er ganske naturligt behæftet med meget stor usikkerhed.

Set over en ti-årig periode har aktier som Google, Expedia, Amazon og Netflix, der alle har lanceret nye forretningsmodeller været en væsentlig bedre investering end en passiv investering i det generelle aktieindeks. Så selvom aktier er dyre målt på P/E, kan de altså godt være gode aktieinvesteringer over tid.

Hvis man i stedet ser på nogle af de seneste teknologiske børsnoteringer: Twitter og Alibaba, har disse være ramt at store udsving, siden de blev noteret.

Samtidig har afkastet ikke være ekstraordinært stort sammenlignet med en lavrisiko aktieindex-investering, så det er langt fra altid, at det ekstra afkastpotentiale bliver belønnet tiltrækkeligt til, at det er værd at løbe efter det.

De kommende børsnoteringer af Uber og Airbnb vurderer vi med stor sandsynlighed vil være godt hypede på grund af stor mediedækning, hvilket kan ende med at gøre downside-risikoen større end upside-muligheden. Som investor bør man derfor passe på med, ikke at blive grebet af eufori.  Note: Dette er ikke en investeringsanalyse efter BEK nr. 428 af 9/5 2007 eller rådgivning. Der er ikke forbud mod at handle aktier forud for materialets offentliggørelse. Se også www.majinvest.com.Analysen er en redigeret udgave af en analyse bragt i Maj Invests nyhedsbrev den 16. februar 2015.

Analyserne i Aktionæren og på Shareholders.dk er udtryk for skribentens vurdering af investeringen lige nu. Undersøg og vurder altid selv de investeringer, du overvejer, ud fra din investeringsstrategi, risikovilje og tidshorisont. Dansk Aktionærforening og skribenterne kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som læserne måtte pådrage sig ved at følge anbefalingerne.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer