01. maj 2014 kl. 00.00
125.000 aktieejere ramt af fejl hos SKAT
Fejl i datagrundlaget betyder, at der kan være fejl i beregningen af skatten på aktieavancer i perioden 2010-2013. Kun 50.000 af de berørte aktieejere får rettet fejlen automatisk - hvorimod de resterende 75.000 selv skal tjekke tallene.
Af Henrik Kirk Nielsen, journalist i Dansk Aktionærforening
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk

SKAT retter automatisk fejlen for omkring 50.000 af de i alt 125.000 berørte borgere. De resterende 75.000 bliver orienteret om, at de selv skal tjekke avancer og tab i perioden.

Allerede i sommeren 2013 konstaterede SKAT, at der var mange fejl på årsopgørelserne for 2012. De har siden arbejdet på at få styr på problemets omfang, og hvordan det løses.

Fejlen har udelukkende ramt handel med noterede aktier og omsættelige investeringsbeviser i danske depoter.

Årsopgørelser helt tilbage fra 2010, hvor det såkaldte Værdipapirsystem (VPS) blev indført, kan være forkerte. Fortrykte oplysninger i VPS har i flere tilfælde vist sig at være fejlbehæftede. Der har for eksempel manglet informationer om selskabshændelser som fusioner.

Fristen for genoptagelse af skattesager fra 2010 udløber i dag, den 1. maj 2014, men SKAT har indtil videre udskudt den til 1. september 2015.

"Vi har konstateret fejl i de fortrykte gevinster og tab på noterede aktier og omsættelige investeringsbeviser på årsopgørelsen i perioden 2010-2013. Det er meget beklageligt og skal selvfølgelig rettes op. Vi er i stand til at identificere de borgere, som kan være ramt af fejlene, og derfor kontakter vi nu dem, der kan være berørt med henblik på, at de, som kan have betalt for meget i skat af deres aktieavancer, kan få genoptaget deres sag og i sidste ende få penge tilbage," siger direktør for kundeservice i SKAT, Jonatan Schloss.Er du berørt af fejlen?


Få svar på dine spørgsmål om fejlen i Skats værdipapirsystem
Hvordan ved jeg, om jeg er omfattet af en fejl i Skats værdipapirsystem? Hvor lang tid går der, før jeg eventuelt får penge tilbage? Disse spørgsmål og mange flere kan du få svar på her. 
kræver medlemskab af dansk aktionærforening Læs FAQ'en her >>

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer