01. maj 2014 kl. 00.00
Få svar på dine spørgsmål om fejlen i Skats værdipapirsystem
Hvordan ved jeg, om jeg er omfattet af en fejl i SKATs værdipapirsystem? Hvor lang tid går der, før jeg eventuelt får penge tilbage? Disse spørgsmål og mange flere kan du få svar på her.
SKAT
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk
 

 

Spørgsmål Svar
Hvordan ved jeg, om jeg er omfattet af en fejl i SKATs værdipapirsystem? Hvis der er forkerte oplysninger om dig i SKATs værdipapirsystem, får du et brev fra os med nærmere instruktion senest i midten af 2015. Hvis du ikke har modtaget noget brev senest der, og du mener, at der kan være fejl i det indberettede, kan du selv søge om genoptagelse i TastSelv.
Hvilke fejl er der i beregningen? Der er opstået fejl i årsopgørelserne på grund af fejl eller mangler i de oplysninger, SKAT har modtaget fra indberettere, eller fordi systemet ikke er i stand til at håndtere selskabshændelser (fusioner mv.).
Hvilke år drejer det sig om? Fejlene i værdipapirsystemet omfatter årsopgørelser fra 2010 til 2013.
Hvor længe suspenderes ligningsfristen?

SKAT har forlænget fristen for at sende forslag til ændrede årsopgørelser for 2010 og 2011 til den 1. september 2015.

Forlængelsen gælder kun ændringer, der samlet set er til fordel for skatteyderen.

Fristen, for at skatteyderen kan bede om at få genoptaget sin skatteansættelse for 2010 og 2011, forlænges ligeledes til den 1. september 2015.

Skal man gøre noget selv, eller kan SKAT rette alle fejlene?

I mange tilfælde kan SKAT selv rette fejlene og sender derefter et forslag til ny årsopgørelse.

I andre tilfælde sender SKAT i stedet et vejledningsbrev. I vejledningsbrevet står, at værdipapirsystemet kan have givet et forkert beløb, og at du skal selvangive igen via værdipapirsystemet i TastSelv. Du får vejledningsbrevet, hvis du selv har oplyst avancer og tab i et eller flere af felterne.

Du skal ikke gøre noget, før du hører fra SKAT i starten af september 2014.

Retter SKAT kun i aktiefelterne? Eller kan jeg også forvente rettelser i andre felter - så længe det samlet bliver en nedsættelse?

Rettelser vedrører udelukkende de papirer, der håndteres i værdipapirsystemet.

Konkret drejer det sig om rubrikkerne 30, 38 og 66 på årsopgørelsen.

Hvor lang tid går der, før jeg eventuelt får penge tilbage? Alle sager forventes at være på plads i midten af 2015. De fleste sager er dog afviklet inden årsskiftet. Hvis du skal have penge tilbage, sætter SKAT pengene ind på din NemKonto.
Kan jeg også risikere at skulle betale ekstra?

Nej, som led i genopretningen bliver der ikke lavet forhøjelser.

SKAT kan dog fortsat på almindelig vis gennemføre kontroller på området inden for de normale frister, og det kan medføre en forhøjelse, hvor du skal betale renter efter de almindelige regler.

Hvordan ser jeg, hvad der er registreret om mig i værdipapirsystemet? Du kan se, hvad der er registreret om dig ved at logge på skat.dk/tastselv. På siden Ret årsopgørelsen 2013 skal du vælge linket Aktier og investeringsbeviser. Her kan du i et faneblad for hvert år se, hvad der er registreret om dine værdipapirer for det pågældende år. Hvis du vil rette beløbene, kan du indtil videre kun rette i beløb for 2011 og frem.

FAQ fra skat.dkLæs også:

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer