01. marts 2013 kl. 00.00
Tre banker på kanten til krak - er din en af dem?
Rædselsregnskaber fra tre danske pengeinstitutter starter frygten for nye bankkrak. Læs her, om din bank er en af dem, der står på kanten af afgrunden.
Af Nicoline Kjelland
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk


Vestjysk Bank, Vordingborg Bank og Basisbank præsenterede i går, torsdag den 28. marts, blodrøde årsregnskaber. Det skriver Dagbladet Børsen. De to børsnoterede banker Vestjysk Bank og Vordingborg Bank har stadig solvensoverdækning, mens Basisbank kunne præsentere dagens mørkeste regnskab med en solvensoverdækning, der simpelthen er blevet ædt op af store tab på kunder i ejendomssektoren.
 
Vestjysk er statens bank
Underskuddet for 2012 i Vestjysk Bank lyder på 1,15 milliarder kroner. Det enorme underskud betyder, at banken nu kun har råd til at tabe yderligere 200 millioner kroner, før bægeret flyder over og nøglen må drejes om. Som Danmarks niendestørste bank kan det skabe ny mistillid til finanssektoren, hvis Vestjysk Bank krakker. Det mener Morten Jeppesen, finansredaktør på Dagbladet Børsen.
 
"Vestjysk Bank er lige så stor som Amagerbanken var, da den krakkede. Samtidig er den danske stat hovedaktionær i banken. Derfor vil det vække både national og international opsigt, hvis Vestjysk Bank knækker halsen, og ikke mindst, hvis den danske stat som hovedaktionær tillader det," siger han til Børsen.
 
Med underskuddet på 1,15 milliarder kroner er solvensoverdækningen i Vestjysk Bank sendt ned på minimale 0,9 procentpoint. Banken vil nu bede staten, som er den største aktionær, om flere penge for at undgå et krak.
 
Vestjysk Bank er i dag blevet overført til observationslisten, da bankens eksterne revision har vurderet, at såfremt bankens kapitalplan ikke i al væsentlighed realiseres i 2013, er der væsentlig risiko for, at banken ikke kan fortsætte driften. Danske Bank skriver fredag morgen, i kølvandet af torsdagens regnskab, at den fortsat ser Vestjysk Banks kapitalisering som værende for lav, på trods af en planlagt konvertering af statens hybride kernekapital til egenkapital, som Danske Bank forventer vil øge statens ejerskab fra 54 procent til 70 procent.
 
Vordingborg på kapitaljagt
Også den sydsjællandske bank Vordingborg Bank sendte sit årsregnskab på gaden i går, men heller ikke her var der meget at glæde sig over. Solvensoverdækningen er på sølle 0,8 procentpoint. Det var under stor mystik, at bankens administrerende direktør, Ole Kühnel, der har ledet banken i 16 år, blev fyret for ti dage siden.
 
Siden har den arbejdende bestyrelsesformand i Vordingborg Bank, Morten Lynge Andersen, måtte sande, at der ikke var styr på kreditreglerne under den nu tidligere direktør. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Morten Lynge Andersen. Men i ledelsesrapporten står der følgende:
 
"Bankens nye ledelse har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen konstateret, at implementeringen af de nye skærpede regler om nedskrivning og hensættelse på engagementer ikke var foretaget fuldt ud".
 
I et forsøg på at holde banken oppe, er bestyrelsen gået på jagt efter mellem 40 og 45 millioner kroner i ny kapital. Foreløbigt har Arbejdernes Landsbank givet tilsagn om at stille med 15 millioner kroner.

"Vordingborg Bank har fra Arbejdernes Landsbank modtaget bindende tilsagn om garanti for aktiekapitalforhøjelse på 15 millioner kroner. Hvis aktionærerne fuldtegner for 15 millioner kroner, vil Arbejdernes Landsbank yde 15 millioner kroner som hybrid kernekapital," skriver bankens ledelse i en meddelelse ifølge Finanswatch.
 
Basisbank lever på Finanstilsynets nåde
Kun en time efter Vordingborg Bank, præsenterede Basisbank sit årsregnskab, som uden tvivl var dagens mest dystre. Der er nemlig ingen solvensoverdækning tilbage i banken. Den er blevet ædt op af store tab på kunder i ejendomssektoren. Nu lever Basisbank på Finanstilsynets nåde, og tilsynet kræver at se en genopretningsplan, der skal sikre en pengetilførsel, som kan sende overdækningen i plus.
 
"De skal skaffe mindst 66 millioner kroner. Det sender solvensoverdækningen i nul. Spørgsmålet er, om ejeren kan skaffe det," siger seniorrådgiver ved Aalborg Universitet Lars Krull til Børsen.
 
Situationen i Basisbank er så alvorlig, at banken ville være tvangslukket, hvis ikke det var fordi Finanstilsynet har lempet på reglerne omkring solvenskravene ved årsskiftet. Trods lempelserne fremgår det alligevel af den inspektionsredegørelse, tilsynet udsendte i går, at Basisbank reelt er sat under administration.
 
"Banken påbydes endvidere ikke at udbetale udbytte eller renter til bankens allerede udstedte basiskapitalelementer, det vil sige aktiekapital, hybrid kernekapital og ansvarlig kapital. Endelig påbydes banken ikke at påtage sig væsentlige nye risici. Dette påbud medfører, at banken samlet ikke kan øge sine udlån," skriver Finanstilsynet.
 
Den kriseramte Basisbank har allerede skudt pengejagten i gang.
 
"Vi er i en proces, hvor vi skal finde ud af, hvor de penge skal komme fra. Sådan er det. Og vi tænker også i at tage nye aktionærer om bord," siger bankdirektør Jens Hoeck til Børsen.
 
Presset Totalbank
Udover de tre ekstremt pressede banker fremlagde den børsnoterede Totalbanken også regnskab i går. Her er solvensoverdækningen på 4,5 procent, men det fynske pengeinstitut får alligevel hårde ord med på vejen af Finanstilsynet.
 
Af inspektionsredegørelsen fremgår det, at banken månedligt skal rapportere til tilsynet om sundhedstilstanden i en række konkrete kundeengagementer.
 
Er du dækket af indskydergarantien?
Men hvor efterlader det så  aktionærer og indskydere i en af disse banker?
 
De danske pengeinstitutter er omfattet af Indskydergarantifonden, som dækker indskud på op til 100.000 euro svarende til cirka 745.000 danske kroner. Denne ordning gælder for indskydere i banken og gælder per indskyder per pengeinstitut. Hvis din ægtefælles navn også står på dine konti, dækker indskydergarantien det dobbelte beløb.
 
Har du eksempelvis en million kroner stående i en banken, og den krakker, så får du kun de cirka 745.000 kroner dækket - du mister altså 255.000 kroner (plus de rentetilskrivninger, som du går glip af). Står din ægtefælles navn også på kontoen, og har I ikke andre konti i den bank, er hele beløbet dækket.
 
Har du en million kroner fordelt på eksempelvis to banker med 500.000 kroner i hver bank, så får du alle pengene tilbage, da Indskydergarantifonden dækker op til cirka 745.000 kroner per institut.
 
Særlige lån som for eksempel indlån på pensionsordninger, boligopsparing eller børneopsparing er dækket ubegrænset. Læs mere på Indskydergarantifondens hjemmeside og i Finanstilsynets liste over ofte stilledespørgsmål om indskydergarantien.
 
Aktionærerne er dog ikke lige så godt stillede som indskyderne. De står nemlig sidst i køen til at få dækket eventuelle tab. Læs mere om dine muligheder for at få dækket eventuelle tab og få fradag for tab på dine aktier i denne artikel.
 

 
Læs også:
 

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer