09. november 2012 kl. 00.00
Hvad betyder præsidentvalget for dine investeringer?
PFA's strateger har taget et nærmere blik på, hvad det amerikanske præsidentvalg kommer til at betyde for USA - verdens økonomiske lokomotiv - samt hvordan det kan påvirke aktiemarkederne og dermed dine investeringer.
Af Henrik Henriksen og Witold Bahrke, PFA
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk
Det amerikanske valg er afgjort, men usikkerheden om økonomien fortsætter. For mens Demokraternes Barack Obama har sikret sig fire år mere i Det Hvide Hus, er magtfordelingen mere mudret i Kongressens to magtfulde kamre, Repræsentanternes Hus og Senatet. Her sidder Republikanerne fortsat på flertallet i Repræsentanternes Hus, og dermed er der lagt op til en nervepirrende, finanspolitisk gyser i årets sidste måneder.

Den såkaldte "fiscal cliff" - den finanspolitiske afgrund - venter nemlig forude, når enorme finanspolitiske stimulanspakker udløber ved årsskiftet. Obama og Kongressen skal i fællesskab blive enige om at forlænge alle eller nogle af pakkerne inden nytår, ellers vil det med stor sandsynlighed sende den amerikanske økonomi - og dermed den globale økonomi - tilbage i recession og trække de finansielle markeder med sig ned.

Usikkerheden omkring den politiske situation er kraftigt stigende hen imod årets slutning. Dette hænger især sammen med USA's store finanspolitiske udfordring, den såkaldte "fiscal cliff", hvor finanspolitiske lempelser på ca. fire procent af BNP udløber ved årets udgang.

På kort sigt ville en sejr til Mitt Romney formentlig have løftet stemningen på de finansielle markeder, idet Wall Street er skuffede over Obamas hidtidige krisehåndtering. Men reaktionen ville formentligt være blevet kortvarig i lyset af "the fiscal cliff".

Forlænges ingen af de udløbende tiltag, vil finanspolitikken trække mindst tre procent ud af den samlede BNP-vækst i 2013. Et sådant vækstchok vil, næsten med sikkerhed, afspore det skrøbelige opsving, som USA oplever i kølvandet på den store recession.

"Fiscal cliff" kan blive afgørende faktor 
Men på trods af en stigende usikkerhed er økonomien endnu ikke gået i sort, tværtimod. Forbrugertilliden ligger på det højeste niveau siden 2007, hvilket også afspejles i detailsalgsdata. Endvidere viste de seneste arbejdsmarkedsdata en robust jobvækst på 171.000 jobs i oktober, reaccelererende fra 120.000 jobs i gennemsnit i årets første ni måneder.

Modsat arbejdsmarkedet, er udviklingen på investeringssiden mere bekymrende. Ganske vist fyrer virksomhederne endnu ikke deres ansatte, men de holder sig tydeligvis tilbage med nye investeringer, inden der hersker mere klarhed omkring næste års budgetter. Denne tilbageholdte efterspørgsel bremser økonomien frem mod årsskiftet, men har ligeledes potentiale til at løfte væksten mærkbart, så snart politikerne får løst "fiscal cliff".

Selvom det ikke just genskaber holdbarheden af de amerikanske statsfinanser, forventer vi, at de amerikanske politikere i sidste ende forlænger en række af de udløbende finanspolitiske lempelser. I så fald holdes det negative vækstbidrag fra finanspolitikken under to procent næste år.

Det er dog ikke kun et spørgsmål om, hvorvidt "fiscal cliff" bliver løst, men også, hvordan politikerne når hen til en løsning. Idet Republikanerne sidder på Repræsentanterns Hus og Obama på Det Hvide Hus, må der forventes en del uro frem mod en afklaring i starten af 2013, hvilket også vil sætte sine spor i en række makroøkonomiske nøgletal. 

Hvor stor er risikoen for aktienedtur?
Uroen om den "finanspolitiske afgrund" vil også sætte sit præg på de finansielle markeder i den kommende tid. Faren for at tvinge amerikansk økonomi - og dermed den globale økonomi - i recession, og aktiemarkederne ud på en nedtur, er overhængende.

Vi forventer som sagt ikke, det går så galt. Nu valget er overstået bør politikerne have en interesse i at finde en løsning, og de skarpe kursfald i august 2011, da politikerne ikke kunne blive enige om at håndtere gældsloftet, har formentlig lært politikerne, hvor farligt det kan være at lege med ilden. Men uanset om vi får ret i den vurdering, kan forløbet efter valget og frem mod en løsning blive ganske ubehageligt pga. den stærke politiske polarisering i USA, og det kan skabe betydelig volatilitet på markederne.

Helt konkret kan frygten for en forhøjelse af beskatningen af kursgevinster og udbytter friste aktieinvestorer til at tage gevinst, hvilket kan medføre et salgspres i årets sidste måneder.
Omvendt betyder Obamas genvalg, at Washington fortsat bakker op om Bernankes og dennes ultra-lempelige pengepolitiske kurs ikke ændres foreløbigt, hvilket er en central positiv faktor for risikofyldte aktiver.

Usikkerheden om de kommende amerikanske budgetforhandlinger betyder, at aktiemarkederne mangler en væsentlig drivkraft efter en række stærke måneder. Sommerens likviditetsdrevne optur er derfor afløst af en opbremsning, anført af det amerikanske aktiemarked. Svaret på de kommende måneders udvikling ligger, formentlig, også gemt i USA. Så det gælder om at holde godt øje med budgetforhandlingerne i USA.Henrik Henriksen er chefstrateg og Witold Bahrke seniorstateg hos PFA

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer