15. august 2012 kl. 00.00
Ny investortrend: Tør du også sætte dine penge på Mexico?
De danske investorer har kastet deres kærlighed på obligationer fra højrentelande som f.eks. Mexico, Brasilien og Rusland. Denne type obligation er da også forsynet med attraktive egenskaber i forhold til de velkendte hjemlige statsobligationer - men de glimter også med risici. Læs med her og bliv klogere på, om denne investeringstype er noget for dig.
Af Nikolaj Holdt Mikkelsen, Morningstar
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk

Beskedne renter på traditionelt sikre statsobligationer og realkreditobligationer har tvunget de danske investorer på jagt efter nye aktiver med mere lovende afkast. Af mulige alternativer er favoritten blevet obligationer fra højrentelande. Alene i årets første halvår valgte investorerne at skyde fem milliarder nye kroner ind i fonde med fokus på sådanne obligationer.

Hvor disse obligationsfonde for få år tilbage var fremmed for hovedparten af private investorer, så udgør de nu mere end 10 procent af det hjemlige investeringsforeningsmarked. Det er en udvikling, få andre aktivklasser kan matche, og højrenteobligationerne er nu også blevet en naturlig del i rækken af aktivklasser, der bør være med i en portefølje.

Man må dog ikke glemme, at obligationer fra højrentelande ikke kan sidestilles med danske statsobligationer. Selvom de bestemt er forsynet med en række attraktive egenskaber, glimter de også med risici, som ligger langt fra de velkendte hjemlige statsobligationer.

Positiv udvikling for højrente-landene
Det, der grundlæggende gør højrenteobligationer interessant, skal findes i væksten i de nye markeder og udviklingen generelt i landene fra emerging markets. En lang række fundamentale forhold i de nye obligationsmarkeder ser langt mere attraktive ud i dag, end de gjorde tidligere. Det omfatter bl.a. bedre vækstrater, end dem vi kender fra veludviklede lande som f.eks. vores egen økonomi.

Vi har alle hørt om faretruende gældsniveauer i de veludviklede markeder, såsom den europæiske eller amerikanske gæld, og om hvor stort et problem det er. I virkeligheden er gældsniveauet markant lavere i mange af de nye vækstøkonomier nu. Der er lagt en masse hårdt arbejde blandt udviklingslandene i form af den førte finanspolitik. I dag er den økonomiske tilstand meget bedre - og i nogle tilfælde endda bedre end i flere veludviklede lande.

En anden udvikling i obligationsmarkedet fra højrentelandene er det stigende antal obligationsudstedelser nu modsat tidligere tiders lavere niveauer. Likviditeten i markedet er blevet langt større og markedet er ligeledes blevet mere forskelligartet.

Mexico, Brasilien og Rusland har velfungerende obligationsmarkeder, og man ser ofte obligationer fra disse lande repræsenteret i højrentefondene. Anderledes er det med Kina, Sydkorea, Taiwan eller Indien, hvor obligationsudstedelser endnu ikke er udbredt på samme vis. Filippinerne, Tyrkiet og Peru er typisk også i højrentefondenes porteføljer, og alt i alt giver det en ganske veldiversificeret portefølje.

Lokal valuta giver større risiko
Selvom de fundamentale forhold for nye markeder ser særdeles attraktive ud, så er sagen den, at der stadig er risici forbundet med obligationerne. En af dem er, at en større del af de nyere udstedelser i dele af markedet nu udstedes i lokal valuta frem for traditionelt hård valuta (som f.eks. den amerikanske dollar). Det er en trend, der gør sig gældende for både stats- og virksomhedsobligationer fra højrentelandene.

Det giver et ekstra lag af risici i form af udsving i valutakurserne. Det kan være en betydelig faktor for et obligationsafkast, og er den tilstrækkelig, vil afkastet fra en ellers attraktiv obligation kunne udvandes.

Ved obligationer i lokal valuta satser man på, at netop denne valuta styrkes. Her bør man huske på, at når valutaerne styrkes tilstrækkelig meget, kan nogle lande forsøge at dæmme op for disse stigninger ved at introducere tiltag, der skal svække valutaerne. Altså tiltag som er modsatrettet investorernes interesser.

I fonde med dollar-obligationer vil de værste valutasvingninger kunne undgås, da valutakursrisikoen typisk afdækkes, så her er det alene afkastet fra obligationerne, der satses på.

Erkend risikoen - og vælg med omhu
Selv uden valutarisikoen vil der være et relativt højt bundniveau for risikoen. Obligationer fra emerging markets har opført sig ganske meget som enhver anden risikofyldt aktivklasse over de senere år. Obligationerne er tilbøjelige til at udvikle sig meget i tråd med virksomhedsobligationer med lav kreditkvalitet, hvor der typisk er en temmelig stor lighed med aktier. Så det er risikofaktorer, man som investor stadig må forholde sig til.

Danske investorer kan vælge mellem mere end 30 fonde med fokus på obligationer fra nye markeder. I starten var hovedvægten på obligationer i hård valuta, men mange af de nyere fonde er med lokal valuta for øje. Kvaliteten svinger pt. fra fem stjerner til to stjerner i Morningstars ratingsystem, så også her skal man vælge sine fonde med omhu.

Men er man indstillet på at løbe en højere risiko end traditionelle danske obligationer byder på, så kan obligationerne fra højrentelandene være et oplagt supplement til porteføljen.

Kilde: Morningstar Direct 
 


Nikolaj Holdt Mikkelsen er chefanalytiker
hos Morningstar i Danmark.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer