08. juni 2012 kl. 00.00
Slå markedet med dividendeaktier
Aktier, der stabilt udbetaler dividende år efter år, slår markedet. Det mener Michael Clemens, seniorporteføljemanager hos BankInvest. Påstanden bygger han på undersøgelser af 94 års afkast på dividendeaktier - også kaldet udbytteaktier.
Af Kim Birkkjær Lund
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk

 
 

 
Det er kommet et nyt bidrag til den endeløse diskussion om det mulige i at slå markedet. På baggrund af en undersøgelse af afkastet på dividendeaktier, sat i forhold til afkastet af det samlede marked mener seniorporteføljemanager Michael Clemens fra BankInvest, at han kan bevise, at dividendeaktier slår det generelle marked. Et budskab, der måske ikke er helt uvildigt, da Michael Clemens er porteføljemanager for afdelingen "Højt Udbytte Aktier".
 
Påstanden er dog underbygget af en række tal og undersøgelser. Bloomberg har leveret tal fra MSCI-verdensindekset. Tallene, som dækker perioden fra juli 1995 og frem til april 2012, viser ikke kun godt to procent bedre afkast, men også mindre risiko. En opgørelse for perioden 1961-1998 af såkaldte "Dogs of the Dow" (en strategi, hvor man hvert år køber de 10 aktier i Dow Jones-indekset, der det seneste år udbetalte de højeste dividender), viser tilsvarende 2,6 procent bedre afkast på de 10 dividendeaktier set i forhold til indekset. Endelig har Michael Clemens gennemgået Fama og Frenchs database, der indeholder data helt tilbage til 1928. Fama og French er kendte for deres tre faktor model, der påviser sammenhængen mellem afkast og risiko. Det er deres database, son danner grundlag for undersøgelsens konklusion af, hvilke dividendeaktier der er de bedste.
 
"Det er ikke nok, at udbyttet er højt, det skal også være vedvarende for, at et selskab kan kaldes et dividendeselskab. Derfor er dividende selskaber gerne solide og ofte lidt kedelige kvalitetsselskaber," siger Michael Clemens.
 
Han beskriver udbytteinvestering som en hybrid mellem value- og lavrisiko-investering.
 
Thorleif Jackson, indehaver af Jackson Familieinvest og aktieanalytiker kendt fra blandt andet Aktionæren, er også glad for dividendeaktier.
 
"Der er en indbygget sammenhæng mellem højt udbytte og lav pris på aktien," siger Thorleif Jackson.
 
Det der gør dividendeaktier til en vinderstrategi i hans optik, er kombinationen af en indtjening over gennemsnittet og en prissætning under gennemsnittet. Selv begyndte han at interessere sig for dividendeaktier efter at have fulgt udviklingen i det svenske magasin Börsveckans portefølje af dividende-aktier.
 
"Gennem 10 år slog de markedet med 17 procent om året. Det fik mig til at sammensætte min egen dividende-portefølje."
 
Køb de næstbedste
Michael Clemens har også undersøgt, hvilke dividendeaktier som klarer sig bedst. Hvis aktierne inddeles i fem grupper efter udbyttestørrelse, så er det den femtedel med næsthøjest udbytte, som gør det bedst.
 
"De 20 procent aktier med højest udbytte vil ofte indeholde aktier, hvor det høje udbytte er udtryk for en krise, som har sænket prisen på aktien. Her vil udbyttet ikke holde, når man når til generalforsamlingen," forklarer Michael Clemens.
 
Derfor bør man sikre sig, at aktierne ikke blot har udbetalt et højt udbytte i seneste regnskab, men gennem flere år har vist en positiv udvikling i udbytte per aktie. Samtidig bør udbyttet højst udgøre 60 procent af indtjeningen.
 
"Hvis udbyttet pludselig er meget højt i forhold til aktiekursen, er det sjældent bæredygtigt. Køber man et sådan selskab, køber man katten i sækken. Du tror, du får et højt udbytte, men det er næsten lige så sikkert som amen i kirken, at de sætter udbyttet ned året efter," siger Thorleif Jackson.
 
Samtidig minder han om, at de almindelige regler om spredning af risiko også gælder, når man vælger en dividendestrategi. Det nytter ikke at fylde porteføljen op med selskaber, som udbetaler stort udbytte, hvis de alle er i samme branche eller har samme geografiske eksponering.
 
Pengene har det bedst i aktionærernes lommer
Michael Clemens har en favoritforklaring på, hvorfor selskaber, der udbetaler store udbytter, klarer sig bedst på langt sigt. De selskaber, der tjener penge, men ikke giver udbytte til aktionærerne, investerer ofte pengene i opkøb af andre virksomheder. Og opkøb sker gerne på toppen af konjunkturcyklerne. Så man køber på toppen og giver en ekstra præmie til sælgerne på typisk 20 procent.
 
"Virksomheden, der køber, forærer sit overskud til aktionærerne i det selskab, de køber. Derfor går kun et ud af 10 virksomhedsopkøb godt," siger Michael Clemens.
 
Samme mønster ser han, når selskaber tilbagekøber aktier. Statistikken viser, at aktietilbagekøb oftest sker på toppen. Det er der, direktøren er optimistisk, og selskabet har et overnormalt overskud. Derfor er der ofte noget spild forbundet med aktietilbagekøb.
 
"Alternativet til at udbetale dividende er at smide pengene ud ad vinduet. Pengene har det bedst i aktionærernes lommer. Sådan er det bare," siger Michael Clemens.
 
Michael Clemens er porteføljemanager for BankInvests afdeling "Højt Udbytte Aktier".
 
Thorleif Jackson har en modelportefølje af dividende-aktier i Dansk Aktionærforening. På Dansk Aktiemesse i Aarhus 12. juni fortæller Thorleif Jackson om porteføljen.
 

 
Løs også:
 

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer