27. april 2012 kl. 00.00
Er din bank den næste, der krakker?
Endnu to pengeinstitutter krakkede i sidste weekend. Finanstilsynet advarer om, at der sagtens kan være flere på vej. Men hvem sidder yderst på bænken? Her er bud på tre kandidater til pladsen.
Af Annette Mors
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk

Banker og sparekasser, der er på kanten af at kunne opfylde det afgørende lovkrav til pengetankenes størrelse, er en realitet, vi i stadig højere grad bliver tvunget til at forholde os til. Og for nogle kan denne realitet komme til at koste dyrt.

Det er situationen efter sidste weekend, der endte med, at to sparekasser - Sparekassen Østjylland og Spar Salling Sparekasse - krakkede med store millionhug til garanterne, staten og de øvrige banker, der betaler til indskydergarantien. Og der kan sagtens være flere bank-krak på vej. Det advarer Finanstilsynet i hvert fald om i tirsdagens udgave af Berlingske Business.


"En gruppe af pengeinstitutter er stadig udfordret, og selvom den udgør en lille del af den samlede sektor, så bliver den ikke mindre," siger Finanstilsynets direktør Ulrik Nødgaard til avisen.

 

Han bliver bakket op af bankeksperten Bjarne Jensen fra BJ Consult, som har fulgt de mindre banker i årevis:

 

"Det bliver barskere endnu. Landbrugets problemer er slet ikke overstået. Og husk nu på, hvor lav renten er nu, og halvdelen af realkreditlånene er F1-lån. Hvis renten stiger til f.eks. 5,2 procent, hvor mange kan så holde fast?"

 

Hvem sidder yderst på bænken?

Avisen har desuden gennemgået en lang række regnskaber for landets pengeinstitutter og har her fundet de tre, der formodentlig er de allersvageste - i hvert fald målt på overdækning over Finanstilsynets krav til pengetankens størrelse.

Disse tre er Totalbanken på Fyn, Andelskassen J.A.K. Slagelse og Sparekassen Lolland.
De ligger alle tre med en solvensoverdækning på lige omkring én procent. Det vil sige, at forskellen mellem den polstring, banken faktisk har, og den polstring, som er nødvendig for at dække risici i banken, er skrumpet til ét eneste procentpoint. Dermed er der ikke meget tilbage at stå imod med.  

At netop de tre sidder langt ude på bænken, kommer ikke som et kæmpe chok for læserne af Aktionæren. For et halvt år tilbage bragte vi i 
Aktionæren nr. 7 "Bankernes dødsliste". Denne liste byggede på en risiko-rapport om de danske pengeinstitutter udarbejdet af Nicholas Rohde - også kendt under navnet dødslisten.

Allerede dengang bonnede de tre nævnte banker højt på risikoindekset. Andelskassen  J.A.K. Slagelse lå på en 9. plads, Sparekassen Lolland på en 13. plads og Totalbanken på Fyn på en 27.-plads. 

 

Risikovurderingerne af bankerne i rapporten viste sig at være næsten profetiske - både Fjordbank Mors, Max Bank og de to i weekenden krakkede sparekasser lå inden for listens top-ti. Nicholas Rohde har en ny rapport klar i maj måned.

 

Hvor galt ser det ud?

Situationen for Totalbanken på Fyn, Andelskassen J.A.K. Slagelse og Sparekassen Lolland ser med den meget beskedne solvensoverdækning kritisk ud. I alle tre tilfælde fandt revisorerne anledning til at nævne den svage kapitalstyrke i det nyligt aflagte årsregnskab, og alle tre har Finanstilsynets ånde i nakken og røde bemærkninger i bogen:

 

Finanstilsynets dom over Andelskassen J.A.K. Slagelse

Andelskassen er så svag, at den bør fusionere med et andet og stærkere pengeinstitut.

"Finanstilsynet vurderer, at andelskassens kreditstyring er svag, bland andet reageres der sent på kunders overtræk, ligesom der ikke bliver taget de nødvendige nedskrivninger, når behovet opstår. På den baggrund gav Finanstilsynet påbud til andelskassen om at indsende en redegørelse for, hvordan den vil forbedre kreditstyringen. Finanstilsynet vurderer, at andelskassen bør foretage relevante tiltag for at øge den faktiske solvens og/eller reducere solvensbehovet. Dette kan eksempelvis ske gennem en forbedring af indtjeningen, nytegning af kapital eller frasalg af udlånsaktiviteter eller en kombination af disse.

Andelskassen har fået påbud om at vurdere, hvorvidt andelskassens forretningsmodel er tilstrækkelig robust, henset til andelskassens negative indtjening de seneste par år, manglerne i kreditstyringen og den beskedne afstand mellem solvensbehovet og den faktiske solvens.


Finanstilsynet opfordrer andelskassen til at fusionere med et andet og stærkere pengeinstitut."

 

Læs Finanstilsynets fulde redegørelse her

Finanstilsynets dom over Totalbanken

Banken skal redegøre over for Finanstilsynet hver måned.

"Banken bør (...) tage initiativer til at øge overdækningen for eksempel ved nedbringelse af risici. Banken blev i tilknytning hertil påbudt, at Finanstilsynet skal orienteres månedligt om udviklingen i en række engagementer samt status for arbejdet med at øge kapitaloverdækningen.


Banken fik påbud om i bestyrelsens instruks til direktionen at definere store engagementer samt engagementer med forhøjede eller særlige risici, der hvert kvartal skal rapporteres til bestyrelsen. Banken fik endvidere påbud om, at bestyrelsen ved den årlige gennemgang af aktiver skal gennemgå en større andel af udlånsengagementer."
 

Læs Finanstilsynets fulde redegørelse her

Finanstilsynets dom over Spar Lolland

Sparekassen er nu under skærpet tilsyn.

"Sparekassen bør snarest tage initiativer til at øge overdækningen, for eksempel ved nedbringelse af risici. Sparekassen blev i tilknytning hertil påbudt, at Finanstilsynet skal orienteres månedligt om udviklingen i arbejdet med at øge kapitaloverdækningen.

(...)


Sparekassen fik påbud om, at bestyrelsesprotokollen i højere grad skal afspejle de på møderne første drøftelser.


Endelig fik sparekassen en række påbud og risikooplysninger på kreditstyringsområdet."
 

Læs Finanstilsynets fulde redegørelse her her

 

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer