23. december 2011 kl. 00.00
Overoptimistiske banker sat på plads af Finanstilsynet
To pengeinstitutter måtte i denne uge øge nedskrivningerne, efter at Finanstilsynet havde været på besøg. For Vestjysk Bank betyder nedskrivningerne et stort skridt mod afgrunden. Nordea modtog nye påbud for ikke at have levet op til påbud givet i 2010, og så tildelte Finanstilsynet påtaler til to pengeinstitutter for fejl i årsrapporterne.
Af Kim Birkkjær Lund
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk

Hårdest gik det ud over Vestjysk Bank, da Finanstilsynet i denne uge offentliggjorde resultaterne af deres seneste inspektioner af danske pengeinstitutioner. Finanstilsynet beordrede yderligere nedskrivninger på 13 af bankens 30 største udlån - det betyder, at 43 procent af bankens største udlån ikke længere har den værdi, banken havde sat dem til.

I alt 481 mio. kroner mener Finanstilsynet, at Vestjysk Bank skal afskrive på de lån, Finanstilsynet har gennemgået. Det bringer Vestjysk Banks nedskrivninger i 2011 op i nærheden af én mia. kroner og sænker samtidig bankens såkaldte solvensoverdækning til 2,1 procent. Vestjysk Bank kan nu kun tåle yderligere nedskrivninger i størrelsesordnen 560 mio. kroner, før banken ikke længere er solvent.

Vestjysk Banks forventede tab på udlån til landbrug står for 309 af de 481 mio. kroner, som Finanstilsynet mener, banken vil tabe. Priserne på landbrugsjord er faldet voldsomt, og det har fået Finanstilsynet til sænke loftet for værdiansættelsen af landbrugsjord med 20 procent. Den stramning har alene betydet nedskrivninger på omkring 90 mio. kroner. Samtidig har banken selv såvel som mange af bankens landbrugskunder haft store tab på lån i schweizerfranc.

Dårlig kreditkvalitet i Thy
Boddum-Ydby Sparekasse måtte også foretage yderligere nedskrivninger efter Finanstilsynets besøg. Sparekassen, der fortrinsvis har lånt penge ud til mindre lokale erhvervsdrivende, måtte nedskrive med 2,3 mio. kroner på udlån, der ifølge Finanstilsynet er af dårligere kreditkvalitet end sædvanlig for sammenlignelige institutter. Nedskrivningen betyder, at solvensbehovet stiger fra 11,4 procent til 16,0 procent. Med en faktisk solvens på 21,6 procent har Boddum-Ydby Sparekasse dog stadig en solvensoverdækning på 5,6 procent.

Fornyede påbud til Nordea
Finanstilsynet gav i marts 2010 Nordea en række påbud. Nu har tilsynet kontrolleret, om Nordea har efterlevet påbuddene, og den kontrol medførte en række nye påbud. Finanstilsynet mener forsat ikke, at Nordea har ordentligt styr på de såkaldte objektive indikationer for værdiforringelse hos privatkunderne. Finanstilsynet har derfor givet Nordea påbud om at gennemgå en tilpas stor del af privatkunderne for at finde omfanget af værdiforringelserne. Først når omfanget er klart, kan det vurderes, om banken skal nedskrive værdien af lån på grund af manglende dækning.

Nordea fik også påbud om at styrke de interne kontroller af værdiforringelser hos kunderne, forbedre klassifikationen af kundernes betalingsevner samt styrke bevillingsgrundlagene, der i flere tilfælde ikke giver et retvisende billed af kreditrisikoen.

Påtaler for fejl i årsrapporter
BankNordik har fået tre påtaler fra Finanstilsynet for fejl i deres årsrapport for 2010. Fejlene, som BankNordik nu har rettet, betød blandt andet, at den årlige nedskrivningsprocent og den akkumulerede nedskrivningsprocent ville blive fejlbehæftede. Begge tal er nøgletal, når man skal vurderer en banks regnskaber.

Tre påtaler blev også resultatet af Finanstilsynets gennemgang af Brørup Sparekasses årsrapport for 2009. Sparekassen havde undladt at indregne tab på aktier og virksomhedsobligationer ved ikke at opgøre dem til dagsværdi i årsrapporten. Samtidig havde man undladt at afskrive på domicilejendommen. Hvis sparekassen havde indregnet tabene og afskrivningerne, ville det have øget sparekassen underskud før skat fra 107 mio. kroner til 140 mio. kroner. Den sidste påtale fik Brørup Sparekasse for at have undladt at beskrive sine finansielle risici samt politikker og mål for at styre samme risici.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer