14. oktober 2011 kl. 00.00
Jyske Bank dømt for mangelfuld rådgivning
Et investeringsprodukt med det besnærende navn "Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer" viste sig at være en katastrofe for investorerne. Østre Landsret har nu dømt Jyske Bank i den første af en lang række erstatningssager.
Af Kim Birkkjær Lund
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk

Der er 800 mio. kroner på højkant for Jyske Bank med onsdagens afgørelse i Østre Landsret. De mange millioner tabte Jyske Banks kunder, da deres investeringer i et produkt, som banken kaldte "markedsneutral", viste sig at være alt andet end markedsneutralt.

Retten afsagde dom i den første af en lang række sager om det gearede produkt hedgeforeningen "Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer", og dommen faldt ud til kundens fordel. Kunden, et mindre anpartsselskab, havde investeret 1 mio. kroner i hedgeforeningen uden at forstå risikoen. Obligationerne i hedgeforeningen faldt, og med en gearing på 25 gange investeringen svandt kundens million ind til beskedne 200.000 kroner. Jyske Bank skal nu dække kundens tab på 800.000 kroner, da retten fandt, at Jyske Bank ikke kunne bevise, at den havde givet kunden ordentlig rådgivning om risikoen ved gearede produkter.

Principiel eller ej?
Østre Landsret havde dårligt nået at afsige kendelsen, før uenigheden om dommen brød ud i forskellige medier. Forbrugerombudsmand Henrik Øe, advokat Peter Ølholm, der vandt sagen i Østre Landsret for kunden, og Charlotte Lindholm, direktør for Dansk Aktionærforening, finder alle, at afgørelsen er principiel. Argumentet er, at Østre Landsret med dommen har indført omvendt bevisførelse i sager om rådgivning i forbindelse med investeringer i højrisiokoprodukter. Det betyder, at det nu er investeringsrådgiveren, der skal bevise, at der er givet fyldestgørende rådgivning om avancerede finansielle produkter.

Juridisk direktør for Jyske Bank Per Stig Hansen finder ikke umiddelbart afgørelsen principiel. Han hæfter sig ved, at landsretten kun har taget stilling til rådgivningen i denne specifikke sag.

9 ud af 10 fik medhold
Pengeinstitutankenævnet har tidligere behandlet 45 klagesager over Jyske Banks salg af hedgeforeningen Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer. I ankenævnet fik 40 af klagerne helt eller delvis medhold, fire sager blev afgjort til Jyske Banks fordel, og én enkel sag blev afvist, da den efter ankenævnets opfattelse ville kræve vidneførelse, hvilket ikke er muligt i ankenævnet. Jyske Bank har ikke ønsket at efterleve Pengeinstitutankenævnets afgørelser. Det bliver nu op til domstolene at afgøre, hvor mange af de tabte millioner, kunderne skal have tilbage.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer