07. oktober 2011 kl. 00.00
Tør du sætte dine penge i disse banker?
Danske banker har stadig svært ved at leve op til Finanstilsynets krav. To ud af tre banker bliver pålagt at sætte flere penge af til tab, når Finanstilsynet er på besøg. Se her, om din bank er iblandt.
Af Kim Birkkjær Lund
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk

Dagbladet Politiken har gennemgået Finanstilsynets inspektioner af de danske banker i 2010 og 2011 og fundet ud af, at to ud af tre blandt disse banker er jubeloptimister, når de vurderer risikoen af deres udlån. For 23 ud af 53 banker er situationen så alvorlig, at Finanstilsynet har fundet det nødvendigt at give en risikooplysning. Gennemgangen får Politiken til at konkludere, at vi kan vente flere bankkrak.

Finanstilsynet har fem mulige reaktioner, når de er på tilsyn. De kan give påbud, påtaler, risikooplysninger, tvangsbøder og indgive politianmeldelser. En risikooplysning er i den alvorlige ende af Finanstilsynets muligheder for at reagere.

Hvis du er kunde hos en af de 23 banker, behøver du ikke at blive grebet af panik. Vigtigst er det, at du ikke har mere end 745.000 kroner stående i banken, fortæller John Norden fra My Banker.

"Du skal være opmærksom på indskydergarantien på 745.000 kroner, og at det er inklusive ikke tilskrevne renter. Men er du privat kunde med orden i økonomien, kan du derudover godt tage det roligt. Ved en konkurs vil du så ende i den grønne del af banken, som Finansiel Stabilitet ved tidligere bankkrak hurtigt har fået solgt videre til andre banker," siger John Norden.

At man skal holde sig under indskydergarantien, gælder alle banker, gør John Norden opmærksom på.

"Det er en misforståelse at tro, at nogle banker er for store til at falde."

For aktionærer er det en anden sag. Som aktionær er du sikker på at miste pengene, når eller hvis banken går konkurs. Det er dog ikke ensbetydende med, at du nødvendigvis skal sælge aktierne.

"De her banker er typisk prissat til mellem 14 og 20 procent af egenkapitalen. Dermed er konkursrisikoen regnet ind i prisen. Hvis de ikke klarer skærene, så taber du pengene. Men hvis de kommer igennem, så er der gevinst," siger John Norden.

Finanstilsynets kritik af nogle af de værste banker
Finanstilsynets redegørelser for inspektionerne er i flere tilfælde skrap læsning.

Værst ser det ud for Cantobank. Her er Finanstilsynets dom, at bankens forretningsmodel er uholdbar, og at banken derfor ikke må udvide eksisterende engagementer, indgå i nye engagementer eller påtage sig yderligere risiko. Finanstilsynet begrunder blandt andet spændetrøjen med, at bankens kunder har en dårlig kreditkvalitet, og at bankens indtjening ikke er tilstrækkelig til at dække omkostningerne.

Aarhus Lokalbank får også drøje hug af Finanstilsynet. Banken har blandt andet fået påbud om at foretage yderligere nedskrivninger for 20 mio. kroner, opskrive solvensbehovet og styrke kreditstyringen ved at indføre regler for bevillinger. Aarhus Lokalbank skal i 2013 tilbagebetale den individuelle statsgaranti på 1,6 mia. kroner, som banken fik af Finansiel Stabilitet i 2010. Finanstilsynet har bedt om løbende at blive orienteret om, hvordan banken vil reducere balancen frem mod 2013.

Risikable ejendomsinvesteringer er en genganger i Finanstilsynets risikovurderinger. Basisbank har engageret sig i en række kommanditselskaber inden for ejendomsinvestering. De engagementer vurderer Finanstilsynet er i strid med lov om finansiel aktivitet. Efter Finanstilsynets opfattelse er engagementerne indbyrdes forbundne og overskrider derfor grænsen for, hvor store engagementer banken må indgå i. Banken fik i marts en dispensation indtil 1. juli 2011 for at få løst problemet. Dispensationen er senere blevet forlænget indtil 30. november 2011.

Totalbanken tilhører gruppen af overoptimistiske banker. Da Finanstilsynet besøgte banken i april 2011, måtte Totalbank foretage ekstra nedskrivninger på knap 64 mio. kroner. Ved samme lejlighed fik Totalbanken en risikooplysning om at styrke kreditstyringen. Ligesom flere af de andre banker i risikogruppen har Totalbanken en individuel statsgaranti, der skal tilbagebetales i 2013.

I det hårdt prøvede Nordjylland er det ikke slut med kriseramte pengeinstitutter. Sparekassen Farsø blev pålagt nedskrivninger på næsten 66 mio. kroner, da Finanstilsynet kom på besøg. Sparekassen blev pålagt at præcisere sin kreditpolitik, og så konstaterede Finanstilsynet, at sparekassen havde værdisat sit domicil langt over den aktuelle dagsværdi. I alt indkasserede Sparekassen Farsø seks påbud og hele tre risikooplysninger, hvilket gør sparekassen til en topscorer.  

Hvis du vil vide, hvad Finanstilsynet fandt, da de besøgte din bank, så kan du finde alle Finanstilsynets vurderinger af banker her.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer