22. september 2011 kl. 00.00
Belgisk advokatfirma vil sagsøge Vestas
På Dansk Aktiemesse 2011 fortalte det belgiske advokatfirma Deminor om planer for en dansk retssag mod Vestas. Deminor mener, at Vestas misinformerede investorerne i 2010. Vestas ønsker ikke at kommentere anklagerne.
Af Kim Birkkjær Lund
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk

 
 

 
Det handler sagen om
Deminor mener, at Vestas i kvartalsrapporten 27. oktober 2009 misinformerede investorerne om forventningerne til 2010 og vedblev med at misinformere indtil 26. oktober 2010. Deminor bygger deres påstand på det faktum, at EU allerede 22. juli 2009 havde besluttet, at regnskaber fra 1. januar 2010 skulle leve op til de såkaldte IFRIC 15-krav.
Det belgiske advokatfirma Deminor forsøger at samle investorer til en dansk retssag mod Vestas for at have misinformeret markedet. Det fortalte Deminor på Dansk Aktiemesse 2011. Sagen er parallel til den sag, amerikanske investorer har anlagt mod Vestas i USA.
 
Vestas levede ikke op til nye regnskabsregler
I 2010 måtte Vestas erkende, at de ikke havde efterlevet nye regler for regnskabspraksis. Med et års forsinkelse indarbejdede Vestas de nye regler i sine forventninger. Ændringen i regnskabspraksis medførte en nedsættelse af den forventede omsætning i 2010 på 2,2 mia. euro og en reduktion af egenkapitalen på 739 mio. euro.
 
Mistede halvdelen af værdien
Da Vestas udsendte meddelelsen om den ændrede regnskabspraksis, faldt den i forvejen hårdt pressede Vestas-aktie med 10 procent. Aktierne havde dermed mistet halvdelen af deres værdi i den periode, hvor Deminor mener, at Vestas fejlinformerede investorerne.
 
På Dansk Aktiemesse 2011 ville Peter Wenzel Kruse, Vestas' IR-chef, ikke kommentere Deminors forsøg på at samle investorer til et søgsmål mod Vestas.
 
"Til det har vi en kommentar, og det er ingen kommentarer," sagde Peter Wenzel Kruse.
 
Over for Borsen.dk har han dog tidligere erklæret, at Vestas tager den amerikanske retssag forholdsvis roligt.
 
"Massesøgsmål er jo en masseindustri i USA. Og der er nogle, der føler, at de kan tjene en skilling ved at anklage os for at have vildledt folk."
 
I Danmark findes der endnu ingen eksempler på, at gruppesøgsmål har ført til erstatning til et selskabs aktionærer.
 
750 mio. kroner i erstatning fra Citibank
Deminor har specialiseret sig i beskyttelse af investorer. De har med succes trukket store selskaber i retten, når selskaberne  ved svigt eller fejlinformation har kostet investorerne penge. I 2010 indgik de et forlig med Citibank, der gav investorerne 750 mio. kroner i kompensation for tab i forbindelse med Lehman Brothers' kollaps.
 
Først de store institutionelle investorer
For at skaffe den fornødne økonomi til søgsmålet mod Vestas forsøger Deminor i øjeblikket at samle institutionelle investorer, der vil deltage i en retssag.
 
"Lige nu er vores fokus på store institutionelle investorer. Hvis vi skal kunne køre sagen, så kræver det, at vi repræsenterer så store tab, at det kan retfærdiggøre de udgifter, der er forbundet med en sådan sag," fortæller Eric Bomans, partner i Deminor.
 
Kun de, der deltager, får erstatning
Hvis det lykkes at samle nok institutionelle investorer til at anlægge sagen, vil alle investorer have mulighed for at tilslutte sig sagen. I det danske retssystem skal man være med i søgsmålet for at få del i en erstatning (det er ikke nødvendigt i USA). Derfor vil dommeren, når sagen kommer for, sætte en tidsramme, inden for hvilken de, der måtte ønske at deltage i søgsmålet, har mulighed for at melde sig.
 
Eric Bomans forventer, at der vil koste et fast beløb per investor at deltage i sagen, samt en bonusbetaling til Deminor, hvis de vinder sagen. Det faste beløb er til en forsikring, der skal dække sagsomkostningerne, såfremt Deminor ikke vinder sagen.
 
Hvor stort kravet mod Vestas vil blive, kan Eric Bomans ikke sige på nuværende tidspunkt, da man endnu ikke er færdig med at samle gruppen af sagsøgere.
 
"For at der er økonomi i den slags sager, skal kravet minimum være 150 mio. kroner."
 
Hvad med Pandora?
Deminor har på Dansk Aktiemesse 2011 desuden fået rigtig mange henvendelser om Pandora. Eric Bomans fortæller, at de helt sikkert vil undersøge sagen, da Deminor altid er på udkig efter sager, hvor investorer uretmæssigt har tabt penge.
 
Det er dog langtfra sikkert, at der kommer en sag ud af en undersøgelse. Ikke mindst forudsætter en retssag, at en række større investorer vil bakke op. Men i Pandoras tilfælde var mange af de store danske institutionelle investorer også sælgere ved aktieemissionen i oktober 2010. Det kan betyde, at de ikke er interesserede i en retssag, forudser Eric Bomans.
 
"Nogle gange ser vi sager, som fra et juridisk synspunkt kunne være rigtig gode sager, men som på grund af aktionærstrukturen er umulige at gøre noget ved," siger Eric Bomans.
  

 
 

 

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer