05. januar 2012 kl. 00.00
Skurken på aktiemarkedet
Er short-handel ødelæggende spekulation eller nødvendig forebyggelse af aktiebobler?
Af Kim Birkkjær Lund
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk


 "Shortsalg er et usympatisk syntetisk produkt, der ødelægger markedet for seriøse investorer."

"Forbyd shortselling, det er casino og ikke investering."

"At man gennem short-handel, kan sælge noget man ikke ejer, er i bund og grund sygt, og har gjort ejendomsretten krænkelig. Aktiemarkedet bliver forvredet ."

Tre eksempler fra debatter i diverse fora på nettet om shortsalg. En debat hvor bølgerne ofte går højt og der ikke bliver sparet på følelserne. Men hvad er shortsalg og hvorfor er investorerne så uenige om det er godt eller dårligt?

Hvad er short-salg?

Naked short-salg: Du sælger en aktie du ikke ejer, eller har indgået aftale om at låne.
Du har så de tre handelsdage, der er fra salg af en aktie og til levering af aktien til at skaffe den til køber. Hvis det ikke lykkedes er der tale om en "failure to deliver" situation. Naked shortsalg er ulovligt i USA. Ifølge finanstilsynet vil naked shortsalg blive ulovligt i EU i 2012.

Covered Short-salg: Du låner en aktie, som du så sælger. Du betaler ejeren af aktien for at låne den, og udlåneren har ret til eventuelt udbytte og tegningsretter fra aktien.

 

 
Eksperterne er positive
Spørger man eksperterne (Universitets forskere), synes der at være stor enighed. Short-salg er som hovedregel gavnligt for markedet. De fleste mener, at det øger likviditeten i markedet, og alle er tilsyneladende enige om, at short-salg betyder hurtigere og mere effektive kurstilpasninger i markedet. Dermed er short-salg med til at begrænse kurs bobler i markedet (se video fra khanacademy).

For professor i finansiering Søren Hvidkjær fra Copenhagen Business School er likviditeten og prisdannelsen to sider af samme sag. 

"Likviditeten er et argument, men vigtigere er det, at undgå bobler på markedet, med for store udsving i kurserne. Og det kan short-salg være med til at modvirke." siger Søren Hvidkær.

En af de investorer der ikke bryder sig om short-salg er bestyrelsesmedlem i Dansk Aktionærforening Henrik Vad. For ham er det helt afgørende at markedet bliver gennemskueligt.  

Derfor er shortsalg højrisiko.

Intet loft på risikoen: Ved almindelig aktiehandel kan tabet højest blive prisen, du betaler for aktien. Ved shorthandel er verden omvendt. Du kan højest tjene det aktien koster (hvis den bliver værdiløs), men det er intet loft på, hvad du kan tabe (hvor meget aktien kan stige). Af samme grund er shortsalg i biotech selskaber sjældent.

Særlige skatteregler: Shortsalg beskattes ikke som aktieindkomst, men som personindkomst. Det betyder ikke kun højere skat, men også, at du beskattes af din nettoindkomst af shorthandler, og at underskud kun kan fradrages i overskud i andre shorthandler samme år.

"Når hedgefonde eller andre store aktører går ud og shortsælger store aktieposter, så udløser de automatiske "stop loss" aktiesalg, der kan sætte gang i en lavine. Vi må minimum forlange en regulering, så aktielån over et vist antal aktie bliver indberettet."

Etablering af et oplysningskrav er præcis det argument Hanne Råe Larsen fra Finanstilsynet har brugt, når hun i medierne har skulle forsvarer at Danmark har opretholdt det forbud mod shorthandel i finansielle aktier, der blev indført i 2008.

"Forbudet bliver ophævet, når EU"s fælles forordning om short-salg træder i kraft. Det var oprindelig planen, at forordningen skulle træde i kraft i 2012, men problemer med at blive enige om regler for short-salg af statsobligationer har forløbig udskudt forordningen på ubestemt tid," fortæller kontorchef Hanne Råe Larsen

Der er opnået enighed om at forbyde naked short-salg i alle aktier. Der også enighed om at short-salg af mere end 0,2 procent af et selskabs aktier skal indberettes til finanstilsynet i pågældende land samt at short-salg af mere end 0,5 procent af et selskabs aktier skal offentliggøres.

 
 
En religionskrig
Uenigheden om short-salg er grundlæggende en uenighed om etik. Det, at man sælger noget, man ikke ejer, og at man tjener penge på, at noget falder i værdi, er mange mennesker i mod.
Kritikernes påstande om, at shorthandel i sig selv kan have en negativ effekt på aktiekurserne, at det ødelægger markedet, findes der ingen videnskabelige undersøgelser, som understøtter.

En ofte fremførte kritik er, at shorthandlere spreder rygter om de selskaber de shorter. En fænomen man kalder "short and distort". Det har dog ikke noget med shorthandel at gøre, men er ulovlig kursmanipulation på linje med "pump and dump", hvor man ved at udsprede rygter får en aktie til at stige for efterfølgende at sælge den. Begge fænomener er ulovlig kursmanipulation, der straffes med op til 18 måneders fængsel. I grovere tilfælde kan straframmen gå helt op til fire års fængsel.

 

 

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer