10. marts 2011 kl. 00.00
Verdens største investeringsfond bejler til danske investorer
2011 kan bliver året, hvor de såkaldte ETF'er slår igennem hos danske investorer. Dansk Aktionærforening har mødt verdens største udbyder, BlackRock.
Af Thomas Bolding Hansen
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk
ETF'er (exchange-traded funds), eller på dansk 'børshandlede indeksfonde', har taget aktiemarkedet i USA med storm, og nu har de også kurs mod Danmark: Fondsbørsen i København forventer at udbyde de første ETF'er i år, og verdens største udbyder af ETF'er, BlackRock, er taget på charmetur for at udbrede sine indeksfonde med navnet iShares.
 
ETF er et oplagt køb for den investor, der tvivler på, at vedkommendes udvalgte investeringsforeninger kan slå markedet hvert år og dermed være de høje omkostninger værd. ETF'er følger nemlig markedet slavisk: Hvis for eksempel det store amerikanske S&P 500-indeks stiger 31 pct., så stiger en ETF knyttet til S&P 500 også meget tæt på 31 pct. Det betyder, at man hverken skummer fløden eller skraber bunden med aktiemarkedets mest svingende selskaber.
 
De danske skatteregler gør dog, at ETF'er kun er interessante at købe for pensionsmidler. Køber man ETF'er for frie midler, beskattes de ikke som aktier, men som kapitalindkomst, hvilket er dyrere. Man kan læse meget mere om ETF'er generelt og skatteforholdene i marts-udgaven af Aktionæren (side 28-33 - udkommer 10.-12. marts).
 
Ingen ETF'er i København fra BlackRock
Skal man dømme ud fra erfaringen i Sverige, så vil det gå hurtigt efter de første ETF'ers ankomst på det danske marked, til udbuddet eksploderer. I Danmark forventer fondsbørsen i København som sagt at kunne udbyde de første ETF'er til handel allerede i år, men det bliver ikke med BlackRocks fonde. 
 
"Vi ser i øjeblikket os selv som en international leverandør til det nordiske marked. Der kan dog blive tale om at dobbeltnotere en af vores London-ETF'er," siger Peter Beske Nielsen, der er BlackRocks chef for den nordiske region, i et interview med Dansk Aktionærforening.
 
Et sådan et skridt vil tilføje omkostninger til de enkelte ETF'er, og når investorerne allerede har adgang til mange udenlandske børser via netbankerne, er det ikke noget, der efterspørges, siger han.
 
"Det, vi prøver at levere, er et produkt med meget lave omkostninger, og skal vi til at dobbeltnotere, så stiger vores udgifter. Det gode ved ETF'er er, at omkostningerne generelt er meget lavere end ved investeringsforeninger," siger han.
 
BlackRock opkøbte i december 2009 Barclays Global Investors og blev dermed verdens største investeringsfond eller forening. Positionen som ledende på ETF-området er også opnået gennem opkøb af iShares.
 
BlackRock forvaltede ved undgangen af 2010 i alt 3,56 billioner dollar. Det svarer rundt regnet til 19.000 milliarder danske kroner eller godt 11 gange det danske bruttonationalprodukt.
 
Mest professionel interesse for indeksfonde i Europa
Interessen for ETF'er i Europa blegner ved siden af interessen i USA, hvor ETF'er går som varmt brød. Der er få privatpersoner blandt aftagerne af ETF'er i Europa, hvor det primært er professionelle investorer, der har taget ETF'erne til sig.  
 
"Der står meget oplysningsarbejde tilbage i Europa med hensyn til ETF'er. I Europa er det lettere for os at uddanne professionelle investorer, hvilket vi bruger meget tid på," siger Peter Beske Nielsen. BlackRock/iShares står for 48 pct. af det globale marked for ETF'er.
 
Han mener dog, at der er en god grobund for at forstå ETF'er, da de svarer meget til de investeringsforeninger mange investorer i Danmark allerede bruger. BlackRock-chefen for den nordiske region fremhæver endnu en fordel ved ETF'er i forhold til investeringsforeningerne.
 
"ETF'er handles meget, spændet mellem bud- og salgsprisen er meget snævert, hvor de danske investeringsforeninger ikke handles meget. Du er nødt til at inkludere alle faktorer og omkostninger, når du sammenligner," fortæller han. Der er dog enkelte ETF'er, der heller ikke er så meget handel i, skal man være opmærksom på.
 
Mangfoldigheden er den store force
Styrken i ETF'er forgrener sig også til variationen: Du kan få ETF'er i praktisk talt i alt, så selv om du foretrækker aktive investeringsforeninger og tror på, at de kan slå markedet, så kan det være svært at finde en investeringsforening, der til eksempel er eksponeret mod lige præcis Brasillien eller kobber, hvis du ønsker den eksponering, fremhæver Peter Beske Nielsen.
 
"Vi ser det som byggeblokke, som du kan fylde ind, hvor der ikke er en aktiv manager. Det er ikke direkte konkurrence med investeringsfondene, det er mere komplementært," siger han men tilføjer, at hvor produktet er sammenligneligt, der er konkurrencen det naturligvis også.
 
BlackRock/iShares holder sig fra at give investoren gode råd, beretter Blanca Koenig, der er specialist i BlackRock på området for ETF'er. 
 
"Men hvis du for eksempel spørger til mulighederne inden for obligationer (fixed income), så kan vi fortælle, hvilke renteprodukter vi har, og vise dig, hvor der er mindst og mest risiko involveret," siger hun og tilføjer, at det gælder helt ned i detaljen, om det er for eksempel portugisiske statsobligationer og hvor lang løbetid, der er tilbage.
 
Kun den engelsksprogede hjemmeside går i dybden
Indeksfonde er et marked, der kan være svært at overskue. IShares' danske hjemmeside rummer de mest basale værktøjer, der faktisk er ganske nyttige og for eksempel hurtigt leverer en afkastoversigt for de seneste fem år og en nogenlunde oversigt de enkelte investeringsmuligheder.
 
Men skal du undersøge mere i dybden, skal du over på den engelsksprogede hjemmeside. Eksempelvis undlader den danske version af 'oversigten over indeksresultater' at vise guld- og sølv-indekserne. De topper ellers som de indekser, der har givet højest afkast over de seneste år. Deres fravær skyldes, at de ikke er registreret hos Finanstilsynet endnu, oplyser BlackRock.
 
Skal man skabe en god portefølje med indeksaktier, så findes der blandt værktøjerne på den engelsksprogede hjemmeside det velegnede 'correlation tool', oplyser Blanca Koenig. På denne hjemmeside er der i øvrigt flere redskaber til at skabe en portefølje med.
 


Læs mere om ETF'er
i marts-udgaven af
magasinet Aktionæren.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer