04. februar 2011 kl. 00.00
Investorpanel: Aktiemarkedet er på sikker kurs opad
BULLISH/BEARISH: Dansk Aktionærforenings investorpanel har en solid tro på et fortsat opsving med hele 57,5 procent, som har en positiv forventning til aktiemarkedets udvikling de kommende tre måneder.
Af Kira Jakobsen
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk
DANMARK: Vedvarende optimisme
Ved sidste måling i oktober 2010 var der en del splittelse mellem medlemmerne af Dansk Aktionærforenings investorpanel i holdningen til markedsudviklingen på kort og lang sigt. Denne gang er der til gengæld en solid tro på et fortsat opsving med hele 57,5 procent, som har en positiv forventning.
 
På kort sigt er andelen af optimister altså steget med 3,5 procentpoint. Der er samtidig sket et lettere fald i den negative forventning. Kun 7,9 procent af panelet har et negativt syn på aktiemarkedets kurs de næste 3 måneder.
 
På langt sigt er optimismen også støt voksende med 11,2 procent flere bullish end bearish på kort sigt. Her er de negative forventninger dog samtidig steget marginalt med 0,6 procentpoint, hvorfor forventningen til en fortsat positiv markedsudvikling er dominerende.
 
 
USA: Faldende amerikansk optimisme
Andelen af det amerikanske AAII-panel med positiv indstilling til aktiemarkedets kurs de næsteseks måneder er siden seneste måling (ultimo oktober 2010) faldet med 3,5 procentpoint. Den positive forventning er faldet til det laveste niveau i 10 uger og ligger således nede på 42 procent, selvom det dog stadig er over det historiske gennemsnit på 39 procent.
 
Andelen af medlemmer med en negativ indstilling er steget med 5,3 procentpoint siden oktober 2010 og er oppe på 34,3 procent, hvilket er det højeste bearish-niveau siden september 2010 og er altså over det historiske gennemsnit på 30 procent.
 
 
ØGET/REDUCERET: Afventende stemning
I forbindelse med "Bullish or Bearish"-undersøgelsen spørger vi også panelet, om de har købt eller solgt ud af deres beholdninger de seneste to uger, og hvordan de forventer at forvalte deres investeringer de kommende to uger.
Ved den aktuelle måling ses en stigning i andelen af medlemmer i Dansk Aktionærforenings investorpanel, der har øget deres investeringer. Til gengæld er der flere, som har været passive. Fremadrettet er der endnu flere, som forventer at holde igen, og et let fald i andelen, som forventer at sælge ud.
 
Sidste 2 uger:
Øget
36,3 %
Holdt
54,7 %
Reduceret
9,1 %
 
Næste 2 uger:
Øget
27,4 %
Holdt
65 %
Reduceret
7,4 %
 
 
 
 
 
 
Investorpanelet i Dansk Aktionærforening består af et varierende antal frivilligt tilmeldte medlemmer. Da antallet oftest ligger på 300-500, er repræsentativiteten begrænset, og derfor kan undersøgelsens resultater kun ses som en strømpil. Skriv til kmj@shareholders.dk, hvis du kunne tænke dig at være med i panelet. Alle panelets medlemmer deltager i en årlig lodtrækning om en middag for to til 1.000 kroner.
 

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer