03. september 2010 kl. 00.00
De risikable danske banker - nye ranglister vækker opsigt
Hvordan er sundhedstilstanden hos de danske banker ved udløbet af den ubegrænsede indskydergaranti? Visse banker skiller sig ud.
Af Lasse Soll Sunde
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk
Hvor sikre eller usikre er de danske banker? Op til udløbet af den ubegrænsede indskydergaranti er det et væsentligt spørgsmål for bankkunder og -investorer. For skal de fortsat holde pengene i banken eller bankaktierne i depotet?
 
For et par uger siden offentliggjorde Niro Invest og Dagbladet Børsen en analyse og rangordning af Danmarks største banker, og i sidste uge fik nyhedsbrevet Bankinfo ørerne i maskinen for en fejlbehæftet analyse af risikable banker. Desværre er sidstnævnte ikke kun rettet, men helt trukket tilbage, så man ikke kan bruge den til orientere sig om sin banks risikoprofil.
 
Til gengæld har Bankinfo for nylig samlet en anden interessant opgørelse. Den viser, hvilke banker der får stillet særlige garantier af statens Finansiel Stabilitet.
 
Stort set alle, som har søgt, har også fået tildelt garantien, om end visse banker har fået særlige vilkår. Op mod 51 banker, sparekasser og realkreditinstitutter har nu optaget lån for i alt 193 milliarder kroner under ordningen om individuel statsgaranti. I alt 63 institutter har fået tilsagn om garantien, og statens forpligtelse kan løbe op i 364 milliarder kroner, hvis alle institutterne udnytter garantierne fuldt ud inden årets udgang, skriver Bankinfo.
 
For som Bankinfo skriver, er der ikke fuld åbenhed om, hvilke 12 institutter der ikke har udnyttet deres garantitilsagn, eller hvilke institutter, der har fået garantitilsagn på hemmelige, skrappere vilkår. Finansiel Stabilitet oplyser kun om udnyttede garantier, og institutterne selv melder forskelligt ud omkring dette. Men sikkert er følgende:
 
  • Fem banker er foreløbig tavse mht. den individuelle statsgaranti, nemlig Jyske Bank, Lån & Spar Bank, Nordea Bank, Sydbank og Vinderup Bank. Det samme gælder flere realkreditselskaber.

  • Mindst fire institutter - Amagerbanken, Alm. Brand Bank, Eik Bank og Morsø Bank - har fået deres individuelle garantier på særlige vilkår, som dog ikke er fuldt ud offentligt kendte.

  • Fire banker har frivilligt meddelt, at de har fået tildelt individuelle statsgarantier for tilsammen 8,3 milliarder kroner, som endnu ikke er udnyttet. Det er Nørresundby Bank, Ringkjøbing Landbobank, Salling Bank og Svendborg Sparekasse.

  • Én bank, nemlig Nykredit Bank, har opnået individuel statsgaranti, men ikke oplyst garantiens størrelse. Tidligere har Nykredit selv hentet obligationslån uden om statslige ordninger.

  • Én bank, Brørup Sparekasse, har fortalt, at den har ansøgt om garanti på 700 millioner kroner, men banken er ikke blandt de 51, som har udnyttet garantien. Det er uvist, om banken er blandt de 12, der har fået garanti og ikke udnyttet den endnu.

  • To banker har meddelt, at de ikke har behov for den individuelle statsgaranti: Lollands Bank og Møns Bank.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer