06. august 2010 kl. 00.00
Erstatningssager bliver sværere at vinde
Som noget helt nyt vil banker, der taber erstatningssager i Pengeinstitutankenævnet om dårlig rådgivning, kradse penge ind fra forsikringsselskaberne. Det kan være med til at gøre ankenævnet overflødigt - og gøre det sværere for forurettede kunder at få erstatning.
Af Lasse Soll Sunde
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk

Læs også:

 
At bankerne ignorerer afgørelser i Pengeinstitutankenævnet er desværre ingen nyhed længere. Det er sket i adskillige tilfælde, med Jyske Bank som den mest prominente i forbindelse med Jyske Invests mislykkede hedge-investeringer.
 
Men også hos Aarhus Lokalbank har man i et tilfælde tabt med dommerstemmerne 0-5 i ankenævnet, uden at den vildledte kunde umiddelbart kan bruge afgørelsen til noget. Det drejer sig om den 80-årig privatkunde Jørgen Blach, der har to millioner kroner til gode efter en sag om dårlig rådgivning ved køb af Scandinotes-obligationer.
 
Forsikringssum afgørende
Selv om bankernes organisation, Finansrådet, har rådet sine medlemmer til at følge ankenævnskendelserne, så er det frivilligt, om bankerne vil udbetale erstatninger. I dette tilfælde siger Aarhus Lokalbank, at den kun kan få dækket erstatningen fra sit forsikringsselskab, hvis der ligger en dom, og at banken derfor ikke vil nøjes med ankenævnets afgørelse.
 
"Det er helt klart vores egen beslutning at gå i retten, efter at vi har rådført os med forsikringsselskabet og vores advokat. Denne sag er meget speciel, og vi har ikke kunnet indgå forlig, derfor ønsker vi at retten skal afgøre sagen, hvor vi har mulighed for at fremlægge beviser," lyder det fra bankdirektør Per Hermansen.
 
Det er nyt for bankkunderne, at bankens forsikringsforhold er med til at afgøre, om ens sag ender for retten. Efter at EU i 2007 indførte en bedre investor-beskyttelse gennem det såkaldte Mifid-direktiv, tegnede Aarhus Lokalbank en forsikring mod erstatningssager fra kunderne. Det er i dag uvist, hvor udbredt denne forsikringstype er.
 
Forlig glippede
I tilfældet Aarhus Lokalbank har der været 29 kunder, der har handlet Scandinotes-obligationer, hvor 10 kunder allerede har fået erstatning. De havde det til fælles, at ingen var omfattet af bankens forsikring. De øvrige bliver der forsøgt at indgå forlig om. Den 80-årige Jørgen Blach og hans søn, der agerer som fuldmægtig, er således ikke én af dem.
 
"Det har ikke været muligt at lave forlig. Vi kunne have valgt at betale erstatningen til Jørgen Blach, men så er vores alternativ er, at vi skal anlægge sag mod vores forsikringsselskab. Det ønsker vi ikke," siger Per Hermansen.
 
Det betyder, at skal der falde erstatning, så skal den 80-årige mand hyre en advokat og gå i retten. Afgørelsen kan derfor trække ud i årevis.
 
Omdømmet lider
Hos brancheorganisationen Forsikring & Pension siger underdirektør med ansvar for jura Torben Weiss Garne, at ankenævnets afgørelser som udgangspunkt bør følges:
 
"Et forsikringsselskab bør ikke have en praksis, hvor det kun vil følge domme men aldrig ankenævnsafgørelser. Men der kan dog være særlige forhold i en sag, hvor det kan være fornuftigt at få dem prøvet ved retten."
 
Torben Weiss Garne mener, at det i sidste ende må det være bankens egen afgørelse, om den mener, at en retssag er vejen frem. Ikke mindst imagemæssigt.
 
Aktionærforeningen på vagt
Hos Dansk Aktionærforening ønsker man ikke, at den i forvejen spinkle chancer for erstatninger gennem afgørelser i pengeinsitutankenævnet bliver yderligere minimeret. Direktør Charlotte Lindholm siger:
 
"Det, der undrer mig med den aktuelle sag, er, at banken vil være det bekendt."
 
Hun mener principielt, at det er vigtigt, at klagerne ikke ender som brik i et spil mellem bank og forsikringsselskaberne.
 
"I forvejen er styrkeforholdet mellem klager og bank ikke lige, idet bankerne har hel juridisk afdeling til rådighed, mens klageren oftest står alene. Det er afgørende, at forsikringsselskaberne tager ankenævnsafgørelserne alvorlige. Ellers bliver det overflødigt. Vi vil tage kontakt til Forsikring & Pension for at sikre os, at forsikringsbranchen ikke over tid vil udhule mulighederne for at klage."
 
Forbrugerrådets afdelingschef Vagn Jelsøe siger til Børsen, at man også ønsker at tage sagen op over for Forsikring og Pension.
 

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer