30. juni 2010 kl. 00.00
Efter Olicoms konkurs: Har aktierne nogen værdi?
Olicoms konkurs har sendt endnu et børsnoteret selskab ud på kirkegården. Aktionærerne taber deres penge, men kan hente noget af tabet på de værdiløse aktier hjem igen ved at trække tabet fra i skat.
Af Lasse Soll Sunde
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk
Det århusianske ejendomsselskab Olicom er gået konkurs efter en længere deroute med en stærkt faldende aktiekurs og en meget anstrengt økonomi. Den 9. juni indgav selskabet konkursbegæring, og det blev suspenderet fra handel på børsen. 11. juni trådte det i betalingsstandsning. Og 18. juni blev Olicom erklæret konkurs og slettet fra børsen. Dermed kan aktionærerne ikke længere få en øre for deres aktier.
 
Men faktisk har investeringen fortsat en værdi - for tabet vil på et tidspunkt kunne trækkes fra i skat. Men et tab på denne type aktier kan kun fradrages efter de regler, som gælder for børsnoterede aktier. Det betyder, at tabet ikke kan fradrages, før aktierne sælges, eller det konkursramte selskab opløses og slettes fra Det centrale virksomhedsregister (CVR) - for indtil da kunne det teoretisk tænkes, at der alligevel dukkede skjulte værdier op i konkursboet.
 
Usandsynligt, at aktionærerne får noget
I tilfældet Olicom er det dog næppe noget, som aktionærerne skal gøre sig store forhåbninger om:
 
"Det er helt usandsynligt, at vi får solgt aktiverne i boet til en pris, der gør, at også aktionærerne får noget ud af det. De står jo sidst i kreditorkøen. Hvad angår selskabets status, så bliver det helt sikkert slettet fra CVR. Men det sker tidligst i 2011 - måske endda senere," siger boets kurator, advokat Søren Aamann Jensen, fra Kromann Reumert.
 
Selskabets seneste regnskab viste et underskud på 131,4 millioner kroner. Olicom har forsøgt at sælge ud af problematiske dele af selskabet, hvilket har været både svært og tabsgivende. Selskabet fik især pistolen for panden, efter at hovedbankforbindelsen, Capinordic Bank, der selv er under konkurs-behandling, trak stikket. Capinordic Bank er overtaget af statens afviklingsselskab, Finansiel Stabilitet, hvor der afvikles aftaler frem for at satse på langsigtede engagementer.
 
Aktionærerne har allerede skullet tage en del tæsk for deres engagement i aktien, idet aktiekursen over de seneste år været udsat for en kraftig rutschetur. Fra toppen er den faldet 99,9995 procent. Sidste kurs inden suspendering lød på 0,03. Analytiker og porteføljeforvalter Thorleif Jackson skrev i april-udgaven af Aktionæren, at den meget lave aktiekurs "afspejler ledelsens niveau af dygtighed og selskabets indtjeningsevne". Han advarede investorer mod at investere i selskabet.
  
Sælg aktierne til nul kroner og få skattefradrag nu
De, der ikke ønsker at vente, men har brug for fradraget i år, kan i stedet sælge aktierne til nul kroner. Det har dog også sine begræsninger, idet det ikke kan ske til hvem som helst. Et salg til en nabo, et familiemedlem eller en ven kan ikke nødvendigvis godkendes hos Skat, der dog ikke har entydige regler på området. Det har Henrik Møller Nielsen fra Skat tidligere påpeget over for Aktionærens Nyhedsbrev, da Roskilde Bank-aktien blev værdiløs.
 
Det gør, at man faktisk skal have penge op af lommen for at slippe af med aktierne og kunne høste skattegevinsten. Det sker typisk hos den ledende børs for unoterede aktier herhjemme, Dansk OTC i Horsens, hvor man har gjort det til en forretning købe afnoterede aktier, som ellers er svære at sælge.
 
Dansk OTC køber typisk aktierne i de konkursramte selskaber til kurs 0, og det koster et ekspeditionsgebyr på 500 kroner, hvorefter investoren får en nota tilsendt. Det er gyldig dokumentation over for Skat og revision.
 

 

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer