18. juni 2010 kl. 00.00
Husk at klage i tide over Jyske Invest Hedge
Har man tabt penge i Jyske Invests hedgeforening, og ønsker man at søge om erstatning for dårlig rådgivning, så skal man reagere inden 1. oktober 2011. Læs her hvordan.
Af Lasse Soll Sunde
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk
Op mod 10.000 personer investerede mere end 800 millioner i Jyske Invests hedgeforening Markedsneutral Obligationer og tabte penge i stor stil, da værdierne eroderede ved udbruddet af finanskrisen. En række personer har allerede indsendt deres klager i sagen. Enten direkte til banken, til pengeinstitutankenævnet, gennem et gruppesøgsmål eller til Forbrugerombudsmanden, der har valgt at føre et lille antal prøvesager. Det gennemgående klagepunkt i sagerne er, at investorerne fik at vide, at risikoen var langt lavere, end den reelt er ved et hedge-produkt som dette.
 
Det største juridiske slagsmål kan blive et søgsmål med tilslutning fra 1.000 kunder med et samlet tab på 360 millioner kroner, opgjort i maj. Det betyder, at værdier for omtrent 440 millioner kroner ikke er omfattet af gruppesøgsmålet, hvor advokaten bag, for tiden venter på fri proces.
 
Advokat Henrik Puggaard fra Advokatfirmaet Lett i Århus siger til nyhedsbureauet Ritzau, at han regner med en afklaring inden sommerferien. Ønsker man at tilmelde sig gruppesøgsmålet, så skal man henvende sig til foreningen bag, Foreningen af Investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer. Man skal gøre sig klart, at skulle retssagen starte, så vil der ikke længere kunne tilmeldes flere investorer.
 
Rådgivningen haltede
Men intet er reelt afgjort ud over et par enkeltsager, hvor Jyske Invest har valgt at imødekomme klagerne over dårlig rådgivning, som den juridiske direktør Peter Stig Hansen fra moderselskabet Jyske Bank formulerede det over for Jyllands-Posten:
 
"Vi er nået frem til, at vi i disse tilfælde kunne risikere at tabe sagerne, hvis man bedømmer dem med en almindelig bevisbyrde."
 
Siden de første klager begyndte at trille ind i banken og derefter Pengeinstitutankenævnet, har kunderne typisk fået afvisninger af den meget ordknappe bank, der i det store og hele har valgt at ikke at imødekomme kravene fra hedge-investorerne. Banken har bedyret, at den ikke er ansvarlig. Samtidig ligger Jyske Bank nærmest i åben krig med den offensive forbrugerombudsmand, Henrik Øe. Han har af principielle årsager valgt få sager ud for at få retssystemets bedømmelse af sagerne, så det bliver muligt at få principielle domme på området. Noget, der senere kan tjene de øvrige sagsøgere.
 
Det mest oplagte klagepunkt, hvor kunderne kan få medhold, vedrører rådgivningen, som, hvis den har været mangelfuld, giver det bedst mulige udgangspunkt for en sag. Både Finanstilsynet og Pengeinstitutankenævnet har kritiseret det skriftlige materiales beskrivelser af risikoen ved investeringen. Senest har en række investorer fået medhold i Pengeinstitutankenævnet.
 
For investorerne er den ekstra udfordring, at Jyske Bank og Forbrugerombudsmanden ikke er enige omkring klagefristerne - derfor må man gå ud fra de frister som banken sætter, for en sikkerheds skyld.  
 
Har du krav over for Jyske Bank/Jyske Invest? 
Hvis du har tabt penge på investeringer i Jyske Invest Hedge Markdsneutral Obligationer, kan du meget vel være berettiget til erstatning, hvis du klager i tide.
 
1. Klag til den part, der har solgt dig hedge-produktet, inden den 1. oktober 2011. Men send gerne klagen ind snarest muligt, fordi det kan tage tid at behandle klagen.
 
2. Reagerer banken negativt, så kan du henvende dig til Pengeinstitutankenævnet med sagen. Det er relativt billigt og ubureaukratisk at klage her - desværre har Jyske Bank i en række sager valgt ikke at efterleve nævnets kendelser, og så må man gå videre til en egentlig retssag for at få erstatning.
 
3. Du har mulighed for at klage via det fælles søgsmål fra Foreningen af Investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer, hvorved du undgår selv at skulle køre din sag. Vær opmærksom på, at du ikke længere vil kunne tilslutte dig søgsmålet, når sagen engang er gået i gang.
 
Polemik om klagefristerne
Striden mellem banken og Forbrugerombudsmanden går på, at Forbrugerombudsmanden ønsker, at forældelsesfristen sættes ud af kraft. I modsat fald er kunder faktisk nødt til at indlede sager mod banken, fordi det i sig selv annullerer forældelsesfristen. Også selv om det giver bedst mening at vente, indtil domme i andre lignende sager afklarer, om der er udsigt til at vinde en sag. Jyske Bank har på den anden side meddelt, at en kunde kun kan slippe for forældelsesfristen, hvis hedge-kunden lever op til særlige vilkår, som banken definerer. Kontakt derfor banken, for at få nærmere oplysninger.
 
De vilkår mener specialkonsulent hos Forbrugerombudsmanden Sigurd Slot Jacobsen er både urimelige og uacceptable. Det skriver han i et brev til Jyske Bank, som Jyllands-Posten har fået aktindsigt i:
 
"Jyske Bank har konstrueret en model, hvor kunderne selv skal foretage en aktiv handling over for banken for at opnå fristforlængelse, og det kan alene ske inden for en kort indskudt periode på tre måneder."
 
Hos Forbrugerombudsmanden ser man Jyske Banks ageren som et forsøg på ikke at give fair klagemuligheder.
 
"Der er ingen saglig begrundelse for venteperioden, der indebærer en nærliggende risiko for, at flere kunder ikke får fulgt op," konstaterer Sigurd Slot Jacobsen.
 
Jyske Bank har et krav om, at kunderne skal henvende sig senest den 1. oktober 2011, hvor sagerne endnu ikke er forældede efter de almindelige regler. Det mangler saglig begrundelse, og giver en risiko for, at flere kunder ikke får fulgt op, lyder det fra Forbrugerombudsmandens jurist.
 
For dette strider mod logikken om, at banken selv ønsker at få sagerne prøvet ved retten, lyder det fra Sigurd Slot Jacobsen, der tror at det betyder, at mange ikke får fulgt op på deres egen sag.
 
Endelig strides parterne også om forældelsesfristen, som banken kun vil forlænge til den 1. oktober 2013. Her kritiserer Forbrugerombudsmanden, at ingen ved, om sagerne er afgjort til den tid. 

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer