21. maj 2010 kl. 00.00
Jyske Bank: Store muligheder for de europæiske aktier
KRISETJEK: Det er de europæiske aktier, der kan komme stærkest ud af uroen om den fælleeuropæiske møntfod euroen. Danske aktier lader til at have udtømt deres potentiale, lyder det fra Jyske Bank.
Af Lasse Soll Sunde
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk
De enorme huller i de europæiske statsbudgetter har udløst en krise, og euroen er sendt ud i et fald. Selv om det umiddelbart virker dramatisk, så bærer det faktisk kimen i sig til en massiv europæisk aktieoptur, lyder vurderingen fra aktiestrateg i Jyske Bank Per Hansen. For en lavere euro og højere dollar er med til at skabe indtjening hos de store europæiske selskaber, der eksporterer varer ud til de øvrige kontinenter.
 
"Per Hansen, vi har nu oplevet 14 måneder med konstante stigninger siden finanskrisens knock-out. Nu er aktiemarkederne blevet noget mere usikre – hvad driver usikkerheden?"
 
"Det er ikke én begivenhed, men en kombination af forskellige forhold, der nu smelter sammen og gør markederne mere usikre. Grækenland er bare én blandt flere årsager, for den græske økonomi har været ringe i mange år. De har faktisk kørt med massive underskud i mere end 20 år, men nu kom så tiden, hvor man indså, at den så ikke gik længere. Man kan sige, at Grækenland blev symbolet på, at stater har for meget gæld, og at der skal ryddes op. Men det er slet ikke selve hovedårsagen."
 
"Hvad er så de øvrige årsager til de faldende kurser?"
 
"Markedet har lagt op til en korrektion, fordi det er blevet mere sårbart. For voldsomme kursstigninger på kort tid avler opmærksomhed fra parter, der kortvarigt er i markedet for at få gevinster. De vil gerne ud på et tidspunkt, fordi ikke de har tænkt sig at blive i markedet. Mange af de, der så er i markedet, har måske også fået lidt for store positioner i aktier."
 
"Og så har vi set, at landene bag euro-samarbejdet - det er blevet mere tydeligt i den senere tid - er meget forskellige og har meget forskellig budgetdiscplin. Alt sammen har gødet en grundlæggende usikkerhed. Når så tyskerne tilmed vælger at gå alene frem med et forbud mod short-selling i blandt andet tyske finansaktier, så giver det yderligere usikkerhed. For så spørger man sig, om tyskerne ved noget om deres egne bankers soliditet, som markedet ikke ved. Det handler meget om kommunikation og om at signalere enighed - eller i dette tilfælde det modsatte!"
 
"Er aktierne blevet for dyre efter 14 måneders rally?"
 
"Når man ser på de danske aktier, så er de steget meget. Man kan sige at de er 'fully priced', at de har fået det tilstrækkelige prisniveau, når man ser på indeksniveau. Men vi har jo kun 20 aktier i det danske eliteindeks med Novo Nordisk, der fylder 30 procent, og som er steget 43 procent. I Danmark skal man altså skele til, hvordan den store aktie ophører sig. For falder den, så falder hele indekset, og stiger den, så stiger hele indekset. Det gør indekset meget afhængigt af salget af Novos seneste præparat. Det gør dog ikke, at der ikke stadig findes stadig danske aktier med et vist potentiale."
 
"Hvor skal investorerne se hen?"
 
"Et langt større potentiale findes der i de europæiske aktier, der som udgangspunkt har ligget lavt. Når man ser på prisfastsættelsen, så ligger de europæiske aktier på et niveau, hvor der er et stort potentiale. Faktisk op mod 25-30 procent i forhold til deres historiske prisfastsættelse og ikke i direkte sammenligning med eksempelvis de danske aktier. Disse selskaber får et yderligere potentiale for stigninger i den kommende tid, især for de virksomheder, der eksporterer ud af eurozonen. De vil få en eksportgevinst ud af den lavere euro og en stærkere dollar."
 
"Og USA?"
 
"De har et potentiale på omtrent 10-15 procent i lokal valuta, som vi ser det. Men det er selvfølgelig også afhængigt af attraktiv dollarkurs. Stiger den for meget, så kan det give negative følger for konkurrenceevnen. Der er dog det særlige ved dollaren, at nu, hvor den stiger, er man bange for, at den stiger for meget. Men reelt er dollar købekraftsmæssigt stadig 2-3 procent undervurderet i forhold til euroen. Den har bare været omtrent 30 procent undervurderet. Men lidt i modstrid med hvad man kunne få af opfattelse i det daglige, så har de seneste seks måneders euro-fald ikke gjort den specielt billig. Blot mindre overvurderet."
 
"Så de europæiske aktier kan ligefrem komme styrket ud af krisen?"
 
"Når man ser på mulighederne for at få en større indtjening, så ser det faktisk ret godt ud."
 
"Hvad er sandsynligheden for, at aktiekurserne over de kommende 3-6 måneder stiger, står stille eller ligefrem tager sig nogle dyk?"
 
"Vi får mere af det her op-ned, op-ned, op-ned, hvor vi har en stor usikkerhed, og hvor der er en del politiske udmeldinger, der først skal formuleres og senere fordøjes. Så der kan komme flere korrektioner i år."
 

 
KRISETJEK - LÆS HELE TEMAET:
 
KRISETJEK: Aktiekurserne falder markant for første gang i lang tid. Aktionærens Nyhedsbrev har spurgt fire ledende aktiestrateger om, hvordan de vurderer markedet lige nu, og hvor vi skal hen resten af året.
 
Nordea: Økonomisk fremgang i skyggen af politisk usikkerhed
KRISETJEK: Nordea tror på et stadig bedre aktiemarked, idet virksomhederne er i stand til at tjene gode penge. Det der trækker fra, er den politiske usikkerhed, der kommer til at præge det kommende år. Aktiekurserne vil dog være stigende.
 
 
 
 
KRISETJEK: Fremgangen i økonomien fortsætter, så om et par måneder kan der være roligere igen, siger LD Invests cheføkonom, Arvid Stentoft Jacobsen. Den momentane usikkerhed på markederne er mere psykologisk end økonomisk, mener han.
 
 
 
 
Jyske Bank: Store muligheder for de europæiske aktier
KRISETJEK: Det er de europæiske aktier, der kan komme stærkest ud af uroen om den fælleeuropæiske møntfod euroen. Danske aktier lader til at have udtømt deres potentiale, lyder det fra Jyske Bank.
Læs artikel
 
 
 
 
PFA Pension: Euronedtur giver aktieløft
KRISETJEK: Aktierallyet er ovre, og det er slut med de kontante stigninger. Nu står den på korrektioner, og dem kan der komme flere af, inden året er omme, siger chefstrateg Henrik Henriksen fra PFA Pension. Han tror dog på plusser på 10-15 procent for resten af året.
Læs artikel

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer