22. oktober 2016 kl. 11.53
Aktier i høj kurs blandt skolebørn
Antallet af helt unge medlemmer er i stigning hos Unge Aktionærer. De nye investorer drømmer om hurtige gevinster, hvilket får mange til at vende blikket mod meget volatile aktier. Formand Peter Flindt Heckermann mener, at denne udvikling kombineret med stadigt lavere barrierer for handel med aktier på nettet bør øget presset på banker og handelsplatforme for at sikre ordentlig personlig rådgivning. Forklaringen på den voksende interesse for investering blandt unge henfører Niels Mengel, formand i Dansk Aktionærforening, til øget fokus på økonomi i Folkeskolen - hvilket han ser som en kærkommen forandring, da uddannelse i økonomi længe har glimret ved sit fravær på skoleskemaerne.
Kilde: Finans.dk

Læs artiklen her (kræver abonnement)

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer