• Foto: Shutterstock
  Foto: Shutterstock
16. april 2020 kl. 10.38
Ingen panik blandt danske privatinvestorer
Dansk Aktionærforening gennemførte i påskedagene, hvad der så vidt vides er den største undersøgelse af danske privatinvestorers handelsadfærd under forårets aktieuro. 1.769 medlemmer besvarede spørgsmål om nuværende og fremtidig handelsaktivitet samt om deres forventninger til aktiemarkederne. ”Jeg er både imponeret og fuld af respekt over vores medlemmers adfærd under aktieuroen. De har udvist overblik og realisme,” udtaler foreningens direktør Mikael Bak, der samtidig glæder sig over stor medlemstilgang de seneste to måneder: ”Netop i krisetider er der brug for vidensdeling og for saglig og reel information. Her har Dansk Aktionærforening sin styrke.”

Danske investorer holder fast – og køber til

Det første emne for undersøgelsen var investorernes handelsadfærd under aktieuroen. Her viser svarene, at:

 

 • 25 procent har overvejende købt
 • 50 procent har beholdt, hvad de havde
 • 12 procent har overvejende solgt
 • 12 procent har gjort andet, det vil typisk sige forsøgt at udnytte markedets bevægelser til at købe og sælge på gunstige tidspunkter

 

Mikael Bak peger på, at timing af køb og salg er svært, selv for professionelle, og at det derfor vidner om erfaring og indsigt, at halvdelen af investorerne har holdt fast i deres beholdninger.

 

Samtidig bemærker han også, at historisk set har tilbageslag i aktiekurserne været en god købsmulighed for de investorer, der har tid til at vente, og at det derfor også er positivt, at dobbelt så mange har benyttet uroen til at købe fremfor at sælge.

 

”Desuden er der et politisk signal i investorernes adfærd. Danske opsparere køber fortrinsvis danske aktier, og det er positivt for virksomhederne og økonomien, at danske investorer holder fast og måske endda køber op i en krisetid,” afslutter Mikael Bak.

 

Kortvarig recession forude

På spørgsmålet om, hvornår den økonomiske aktivitet bliver normal, er forventningerne blandede. Dog forventer et flertal, at vi vil være godt på vej ud af recessionen i slutningen af 2020 eller starten af 2021:

 

 • Hen over sommeren 2020: 10 procent
 • I slutningen af 2020: 29 procent
 • I starten af 2021: 26 procent
 • Først når en effektiv vaccine er tilgængelig: 19 procent
 • Ved ikke / andet: 16 procent

 

Den overvejende holdning er, recessionen ikke er overstået på et par måneder, men at den på den anden side heller ikke bider sig fast. I det omfang holdningen afspejler befolkningens generelle forventninger er det positivt, fordi det modsatte – udsigt til en langvarig recession – ville være selvforstærkende på grund af større tilbageholdenhed med det private forbrug.

 

Fortsat uroligt aktiemarked men uændret eller større lyst til at investere

Det er svært at spå, især om fremtiden og i lighed med eksperterne har de private investorer da heller ikke en klar forventning til aktiekursernes udvikling i resten af året. Halvdelen forudser fortsatte op- og nedture:

 

 • Vi har set bunden, og aktierne vil generelt stige hen mod årets slutning: 26 procent
 • Vi ser frem mod en usikker periode, hvor markedet vil gå både op og ned: 50 procent
 • Aktiekurserne skal længere ned frem mod slutningen af 2020: 15 procent
 • Ved ikke / andet: 9 procent

 

Usikkerheden forhindrer dog ikke de private investorer i at holde fast eller måske endda købe flere aktier. På spørgsmålet ”Forventer du, at den nuværende krise vil påvirke din lyst til at investere?”, svarer deltagerne i undersøgelsen:

 

 • 10 procent vil skrue ned for investeringerne
 • 52 procent vil fortsætte på det nuværende niveau
 • 37 procent ser krisen som en mulighed og regner med at investere mere i fremtiden
 • 2 procent ved ikke

 

Pressekontakt

Kontakt Mikael Bak, direktør hos Dansk Aktionærforening for yderligere oplysninger og kommentarer.

Tlf: 2222 7022

Mail: mb@shareholders.dk.

Du finder pressefotos af Mikael Bak her.

 

  

Fakta om Dansk Aktionærforening 

 • Dansk Aktionærforening blev stiftet i 1984.
 • Foreningen har fysisk til huse på Amagertorv 9 i København og digitalt på www.shareholders.dk.
 • Aktuelt har foreningen cirka 13.900 medlemmer – og 22.000 nyhedsbrevsmodtagere.
 • 15 lokalforeninger rundt omkring i landet og fire lokalafdelinger til unge aktionærer (under 30 år). Her kan medlemmerne blandt andet deltage i spændende arrangementer, besøge børsnoterede selskaber og samles i aktieklubber.
 • Foreningen udsender årligt 9 trykte magasiner og 52 digitale nyhedsbreve med uvildige aktieanalyser, guides, interviews og meget mere. Desuden produceres et ugentligt tv-program ”Aktionærerne” i samarbejde med dk4.
 • Foreningens kursusvirksomhed InvestorSkolen holder over hele landet kurser for både nye og øvede investorer.
 • Foreningen afholder desuden en række interessante investerings-events hvert år under navnet InvestorDagen, hvor private investorer møder børsnoterede selskaber, uvildige rådgivere, finansielle virksomheder og aktieanalytikere.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer