06. april 2020 kl. 00.00
Dansk Aktionærforening kårer Danmarks bedste investeringsforeninger
For 15. år i træk har Dansk Aktionærforening kåret Danmarks bedste investeringsforeninger inden for seks kategorier. Kåringen og beregningerne bag byder på flere interessante resultater, blandt andet at selv om det er vigtigt at holde øje med omkostningerne i investeringsforeningerne, så er det ikke altafgørende. Det er også overraskende, at en passivt forvaltet fond har vundet en af kategorierne foran et stærkt felt af aktive fonde – og endda for andet år i træk.

 

Kåringen af Danmarks bedste investeringsforeninger er sket i seks kategorier, tre for aktiefonde og tre for obligationsfonde, som så igen er delt op efter risiko: lav, middel og høj.

 

Vurderingen af de i alt 326 fonde er baseret på situationen ved udgangen af 2019 og beregningerne er foretaget ud fra tre kriterier:

 • Afkast
 • Risiko
 • Omkostninger

 

Da afkastet måles over en lang periode, indgår kun fonde med mere end fem års levetid i undersøgelsen.

 

Seks vindere

Vinderne i de seks kategorier er:

 • Aktier / Lav risiko: BLS Invest Danske Aktier
 • Aktier / Middel risiko: Sparinvest INDEX USA Growth
 • Aktier / Høj risiko: Formuepleje Rusland
 • Obligationer / Lav risiko: Maj Invest Danske Obligationer
 • Obligationer / Middel risiko: Nordea Invest European High Yield Bonds
 • Obligationer / Høj risiko: Formuepleje PensionPlanner Balance

 

Ud fra beregningerne bag kåringen kan man drage flere konklusioner:

Aktive fonde dominerer blandt topplaceringerne
Ud af de 30 bedst placerede fonde, det vil sige de fem bedste i hver af de seks kategorier, er 28 aktive fonde og kun to er passive fonde. En aktiv fond forsøger at slå markedet målt ved et fastsat indeks, mens en passiv fond tilstræber at afspejle udviklingen i et indeks.

 

Fordelingen af topplaceringer mellem aktive og passive fonde er derfor ikke overraskende – de aktive fonde forsøger at gøre det bedre end markedet, og for nogle af dem lykkes det.

Det er derfor så meget desto mere imponerende, at en passiv fond, Sparinvest INDEX USA Growth - for andet år i træk - tager førstepladsen i sin kategori, Aktier / Middel Risiko, og dermed slår samtlige aktive fonde.

 

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast – og så måske alligevel

I teorien er der ingen sammenhæng mellem historisk afkast og fremtidigt afkast, og det gør alle investeringsforeninger med rette opmærksom på i deres salgsmateriale. Alligevel tegner der sig et billede i vores undersøgelse – i hvert fald i 2019.

 

Faktisk er der flere gengangere blandt topplaceringer. I kategorien Obligationer / Lav risiko sætter Maj Invest Danske Obligationer sig på førstepladsen for femte år i træk og flere af årets vindere lå også og lurede i toppen sidste år.

 

Det gælder blandt andet BLS Invest Danske Aktier, der rykker fra en fjerdeplads op på førstepladsen i gruppen Aktier / Lav risiko. Sidste års vinder af denne kategori, BLS Invest Globale Aktier, rykker ned på andenpladsen.

 

Omkostninger er ikke altafgørende

Mens det fremtidige afkast er ukendt, er der til gengæld ingen tvivl om omkostningerne. De skal betales hvert år, og et godt råd til investorer er derfor at sammenligne på tværs af de forskellige investeringsforeninger.

 

Man skal blot ikke stirre sig blind på omkostningerne. De billigere, passive fonde har som nævnt svært ved at komme helt til tops. Det svære for private investorer ligger i at forudse, hvilke af de dyrere, aktive fonde, der vil klare sig godt nok til at retfærdiggøre de højere omkostninger.

 

Stor forskel på top og bund

Der er god grund til at se sig for og vurdere alle tre parametre – afkast, risiko og omkostninger. Spredningen mellem de bedste og de dårligste fonde er stor i alle kategorier. I flere tilfælde har fondene i bunden ikke blot lavere afkast, men også højere risiko og højere omkostninger end fondene i toppen.

 

Hele undersøgelsen kan læses i aprilnummeret af Dansk Aktionærforenings blad, Aktionæren, og på foreningens hjemmeside, shareholders.dk.

For yderligere oplysninger og kommentarer kontakt redaktør hos Dansk Aktionærforening, Steen Bech Andersen, på telefon 5350 0253 eller per e-mail til sba@shareholders.dk.

 

Pressekontakt

Mikael Bak, direktør for Dansk Aktionærforening.

Tlf.: 22 22 70 22

Mail: mb@shareholders.dk

 

Pressefotos af Mikael Bak finder du på:

http://www.shareholders.dk/dansk-aktionaerforening/102404/pressekontakt-og-pressebilleder

  

Om Dansk Aktionærforening 

 

 • Dansk Aktionærforening blev stiftet i 1984.
 • Foreningen har fysisk til huse på Amagertorv 9 i København og digitalt på www.shareholders.dk.
 • Aktuelt har foreningen cirka 13.900 medlemmer – og 22.000 nyhedsbrevsmodtagere.
 • 15 lokalforeninger rundt omkring i landet og fire lokalafdelinger til unge aktionærer (under 30 år). Her kan medlemmerne blandt andet deltage i spændende arrangementer, besøge børsnoterede selskaber og samles i aktieklubber.
 • Foreningen udsender årligt 9 trykte magasiner og 52 digitale nyhedsbreve med uvildige aktieanalyser, guides, interviews og meget mere.
 • Foreningens kursusvirksomhed InvestorSkolen holder over hele landet kurser for både nye og øvede investorer.

 

Foreningen afholder desuden en række interessante investerings-events hvert år under navnet InvestorDagen, hvor private investorer møder børsnoterede selskaber, uvildige rådgivere, finansielle virksomheder og aktieanalytikere.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer