30. juni 2017 kl. 12.34
Aktive investorer vil bruge InvesteringsSpareKonto
POLITIK: Hvis politikerne i Folketinget bliver enige om at indføre en InvesteringsSpareKonto efter svensk forbillede, vil 74 procent af de aktive private investorer bruge denne ordning frem for andre ordninger. Det viser en ny undersøgelse, som Dansk Aktionærforening netop har gennemført.

 

Undersøgelsen viser:

  • 74 procent tilkendegiver, at de vil bruge en ISK-ordning, hvis den bliver gennemført.
  • 23 procent tilkendegiver, at ordningen vil få dem til at sprede deres investeringer endnu mere ved at de køber flere aktier end i dag.
  • 31 procent tilkendegiver, at en ISK-ordning vil få dem til at handle aktier oftere end i dag.
  • 21 procent tilkendegiver, at de ikke ønsker at bruge en ISK-ordning.

 

Undersøgelsen er foretaget blandt medlemmerne af Dansk Aktionærforening og bygger på godt 2000 svar.

 

 

Kommentarer til undersøgelsens resultater:

 

”Undersøgelsen viser klart, at en InvesteringsSpareKonto kan være med til at genskabe dynamikken i den danske aktiekultur, fordi det bliver enklere at handle. Skattereglerne er meget simple i en Investerings-SpareKonto,” siger Niels Mengel, formand for Dansk Aktionærforening.

 

”En InvesteringsSpareKonto vil føre til flere investeringer i aktier, mere engagement og større interesse for aktive placeringer. Det er noget, samfundet i den grad har brug for, fordi det vil skabe vækst. Samtidig viser undersøgelsen, at private investorer vil sprede deres risiko yderligere – noget de ellers i forvejen er ret gode til – hvis der indføres en InvesteringsSpareKonto,” siger Niels Mengel.

 

I undersøgelsen, som Dansk Aktionærforening har gennemført, indgår også svar fra investorer, der udelukkende investerer via pensionsordninger. Det er formentlig forklaringen på, at 21 procent svarer, at de ikke vil bruge en ISK-ordning, hvis den gennemføres. Pensionsordninger er jo netop kendetegnet ved, at de allerede har den samme administrative og skattemæssige forenkling, som en ISK-ordning vil betyde for investeringer med frie midler.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer