17. marts 2020 kl. 10.58
Ole Søeberg: Hvordan navigerer du i aktiestormen?
Da jeg tiltrådte som formand i DAF, handlede det netop for mig om at hjælpe medlemmerne til at forstå risiko. ’A calm sea doesn’t make a skilled sailor’ var temaet for min tale på første repræsentantskabs-møde. Den nuværende situation kræver, at man deler erfaring fra tidligere episoder med store kursfald forårsaget af hastig økonomisk opbremsning.
Af Ole Søeberg, formand for Dansk Aktionærforening

For kun få uger siden var de fleste investorer glade og ubekymrede - trods efterretninger om en smitsom lungeinfektion helt ude i Kina og dermed ikke noget, vi kunne tage os af. Vi lever i en global verden og pludselig er vi fanget i en pandemi, som har fået aktiekurserne i Europa til at falde 35 procent - et af de hurtigste fald nogensinde.

 

Det er klart at man kan blive frustreret over et så stort kurstab på ganske kort tid. Årsagen til faldet er dog helt rationel. Ved at gennemføre en isolationspolitik forsøger myndighederne at undgå en helt ukontrolleret sygdomsspredning med meget alvorlige samfundsmæssige konsekvenser. Prisen for at begrænse al aktivitet er en recession. De politiske beslutningstagere skulle vælge mellem pest eller kolera.

 

Som ansvarlige borgere støtter DAF selvfølgelig op om en politik, der hurtigst muligt reducerer spredningen af en sygdom, der giver overnormal dødelighed. Og vi hjælper også vores medlemmer og andre med at navigere deres investeringer gennem en meget volatil og usikker periode.

Hvad kan vi lære af tidligere kriser?

Vi er ikke epidemiologer, så vi holder os til fakta på investeringsområdet. Historisk set har hastige opbremsninger af den økonomiske aktivitet medført indtjeningsfald på op mod 80 procent fra det ene kvartal til det næste. I finanskrisen faldt indtjeningen fra toppen i 2007 til bunden i 2009 med 30 procent i USA og med 55 procent i Europa. Europas højere andel af banker og cykliske virksomheder medvirkede til den forskel. 

 

De tidligere episoder med recession er typisk kommet efter en periode med overinvesteringer i ejendomme (bankkrisen i start 1990’erne og 2007-09) eller i IT (2000-02). Det er ikke tilfældet i 2020, hvor vi gik ind i året med lave lagre og nedprioriterede investeringer på grund af usikkerhed skabt af handelskrigen i 2018-19.

Hvordan er denne krise anderledes?

Den store forskel i dag er, at årsagen til krisen, om man så må sige, er kommet ud af den blå luft. Under forudsætning at spredningen af coronavirus standses, så burde den økonomiske aktivitet opleve en usædvanlig høj vækst og normalisering fra sommer 2020 og frem. Der er selvfølgelig stor usikkerhed om, hvorvidt det bliver en realitet, men før eller siden vil smitten gå i sig selv igen, og til næste vinter er der muligvis allerede en vaccine på markedet.

 

Det store spørgsmål er især, hvordan selskaber med en udfordret forretningsmodel klarer sig gennem en periode med nedlukning af aktivitet. Flyselskaber, rejsebureauer, restauranter, hoteller, konferenceudbydere etc. står i første linje, men umiddelbart efter står banker og investorer for skud, idet selskaberne i første omgang får store likviditetsudfordringer. Hvis dominobrikkerne begynder at vælte i banksystemet, kan Covid-19 få væsentlig større negativ indflydelse, end hvad der p.t. regnes med.

 

For de mange nyere investorer på aktiemarkedet, som er blevet motiveret af negative og lave renter til at gå ud på risikokurven, er den seneste måneds udvikling meget dramatisk. Kursfald på 30 procent er ikke usædvanlige på aktiemarkedet, men efter 10 års fremgang havde de fleste glemt den fornemmelse, det giver, når værdierne mindskes hastigt. Det ligger ikke godt i maven, men man må ikke miste modet.

Hvad er fremtidsudsigterne nu?

Før Covid-19 ændrede spillereglerne var forventningerne at indtjeningen i 2020 skulle stige 5-10 procent og aktier var vurderet til en P/E  på 16.5x. For de efterfølgende år var forventningen 5 procent vækst i indtjening. Et realistisk bud er, at indtjeningen i 2020 falder 35 procent (men det er et 20–50 procent interval), og at indtjeningen i 2021 bliver 5-10 procent lavere end hidtil antaget. 2022-24 udvikler sig formodentlig nogenlunde som tidligere antaget.

 

I et sådant forløb falder aktier markant, og faldet fortsætter indtil forløbet står nogenlunde klart. Såfremt vi oplever en normalisering hen over sommeren 2020, kan der komme en meget kraftig opadgående rekyl, og aktier vil generelt kunne nærme sig de tidligere rekordniveauer i 2022.

 

Ingen kender vejen frem, men uden en eller anden form for kort og kompas risikerer du at ende et sted, du ikke ønsker. Jeg håber, at denne opdatering kan medvirke til at give en idé om, hvordan forløbet af den aktuelle krise bliver.

 Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her
Investorviden: Se alle 10 afsnit af Aktionærerne, hvor vi går tæt på de private investorers rejse gennem et historisk Corona-forår.

Har du ikke modtaget det seneste nummer af Aktionæren?

Så udfyld denne formular

Læs Aktionæren

Medlemmer modtager Danmarks bedste magasin for aktieinvestorer, Aktionæren, 9 gange om året.

Læs magasinet her.

 

Aktionæren udkommer:

 

  • Aktionæren 7/2020
    6.-9. oktober
  • Aktionæren 8/2020
    9.-12. november
  • Aktionæren 9/2020
    15.-18. december

 

 

 

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog om aktier, obligationer, investering og meget mere.

 

Søg i InvestorOrdbogen her: