31. maj 2019 kl. 00.00
Valg og aktieskat: Det mener partierne
Vinder rød blok det kommende folketingsvalg, vil en regering med Socialdemokratiet i spidsen forsøge at få tilbagerullet de lempelser af beskatningen af aktieavancer, der fandt sted i 2009. Det fremgår af en rundspørge, magasinet Aktionæren har foretaget blandt de politiske partier forud for Folketingsvalget.
Kim Sejr, Journalist og redaktør, Dansk Aktionærforening | ks@shareholders.dk

Vinder rød blok det kommende folketingsvalg, vil en regering med Socialdemokratiet i spidsen forsøge at få tilbagerullet de lempelser af aktieavancebeskatningen, der fandt sted i 2009. Det fremgår af en rundspørge, magasinet Aktionæren har foretaget blandt de politiske partier forud for Folketingsvalget.

 

"Socialdemokratiet ønsker at tilbagerulle de lempelser på aktieavancebeskatningen for de allermest velstående, som blev gennemført tilbage i 2009. Skattelettelsen berør omkring 1-2 pct. af befolkningen og under 10 pct. af de personer, som i dag har aktieindkomst og er dermed en skattelettelse, som næsten udelukkende gavnede den rigeste ene pct. Derfor foreslår Socialdemokratiet at tilbagerulle reglerne. Det vil betyde, at procentsatsen igen bliver 45 pct. for indkomst over progressionsgrænsen på 54.000 kr. for enlige og 108.000 for ægtefæller," siger Jesper Petersen, skattepolitiske ordfører for Socialdemokratiet.

 

Socialdemokratiet vil givetvis kunne få SF, Enhedslisten og Alternativet med på et forslag om tilbagerulning – derimod vil hverken Det Radikale Venstre eller Dansk Folkeparti være støttepartiet til forslaget. Venstre fastholder den nuværende beskatning og vil have forbedret ordningen med aktiesparekonto, mens Liberal Alliance og de konservative gerne vil have lempet beskatningen yderligere.

 

"Det er skuffende, at der ikke er større forståelse for de samfundsmæssige fordele ved at lempe aktieavancebeskatningen. De lande vi normalt sammenligner os med har lavere beskatningsformer, hvilket giver dem en konkurrencefordel når det gælder om at tiltrække ny kapital. Derfor efterlyser vi generelt en lavere beskatning på investering. Det er nu engang et succesfuldt erhvervsliv, der skaber velstand og beskæftigelse. Vi glæder os dog over de lempelser der trods alt har fundet sted, som styrker lysten til investering og vi håber også, at ordningen med aktieparekontoen vil blive forbedret," lyder kommentaren fra Ole Søeberg, formand for Dansk Aktionærforening.

 

Sådan lød spørgsmålet i rundspørgen

”Kære parti/skatteordfører

I forbindelse med det kommende folketingsvalg ønsker Dansk Aktionærforening at få et overblik over partiernes holdning til aktieavancebeskatning og ønsker derfor gerne at få oplyst partiets officielle politik på området – gerne med en kommentar fra skatteordføreren”.


Louise Schack Elholm, MF, Venstre

"I Venstre ønsker vi at skabe en stærkere aktiekultur i Danmark. I dag vælger alt for mange danske virksomheder nemlig at lade sig børsnotere lige over sundet i Sverige i stedet for i Danmark. Det er ærgerligt. En af grundene til det er, at den danske aktiebeskatning er relativ høj. For at imødegå problemet har Venstre og regeringen bl.a. indført en aktiesparekonto, som sikrer enklere skatteregler og en lavere beskatning.

 

Efter valget vil vi kæmpe for, at aktiesparekontoen hæves fra de nuværende 50.000 kr. til 200.000 kr., så det bliver mere attraktivt at bruge den. Vi har derimod ikke planer om at sænke den generelle aktiebeskatning, da vi mener, at aktiesparekontoen er et bedre redskab til at forbedre vilkårene for ganske almindelige danskere. At hæve aktiebeskatningen er gift for danske virksomheder, som vil få sværere ved at skaffe kapital. Og det vil skade danskernes privatøkonomi og gøre det dyrere at være dansker."

 

Anders Johansson, MF, Konservative

"Vi mener, at aktieavancebeskatningen i Danmark er for høj. I vores nordiske nabolande – Sverige, Norge og Finland – ligger den højeste aktieskat på 30 procent. I Danmark er det tal svimlende 42 procent. Det betyder, at danskerne rammes hårdere, når de investerer i virksomheder. Mange penge bliver derfor stående på bankbogen i stedet for at komme og gøre gavn i samfundet. Det er problematisk, for investeringer i virksomheder er investeringer i vækst og velfærd. Og hvorfor skal det være sværere at investere i virksomheder i Danmark, end det er i Sverige, Norge og Finland. Lad os derfor få sænket aktieavancebeskatningen, så vi kan skabe en bedre investeringskultur i Danmark."   

 

Joachim B. Olsen, MF, Liberal Alliance

”Vi vil indføre en flad aktieskat på 27 procent. Vi foreslår i vor nye 2030-plan at droppe den høje aktiebeskatning og i stedet indføre en flad skat på 27 procent. Det vil ifølge partiet øge investeringslysten og styrke den danske investorkultur, der i dag er milevidt fra vores svenske naboer.

 

Står det til Liberal Alliance, skal Danmark droppe den høje sats, så alle kun skal betale 27 procent på aktieindkomst. Vi har i international sammenhæng en meget høj aktiebeskatning i Danmark. Det svækker investeringslysten og gør det svært for særligt mindre og nystartede virksomheder at skaffe kapital”.

 

Dennis Flydtkjær, MF, Dansk Folkeparti

”Den danske aktieavancebeskatning er høj sammenlignet med andre lande, og derfor går DF ikke ind for en højere aktieavancebeskatning. Alt politik handler om prioriteringer, og skulle der blive råd til skattelettelser i næste valgperiode, så er det ikke aktieavancebeskatningen, der står først på Dansk Folkepartis liste. Det  vil derimod være, at sænke indkomstskatten i bunden, eller sænke eller afskaffe afgifter, så danske virksomheder får en bedre konkurrenceevne, og derved giver større overskud.”

 

Jesper Petersen, MF, Socialdemokratiet

”Socialdemokratiet ønsker ikke at ændre på den almindelige aktieavancebeskatning. Den skal også i fremtiden være 27 pct. Derimod ønsker Socialdemokratiet at tilbagerulle de lempelser på aktieavancebeskatningen for de allermest velstående, som blev gennemført tilbage i 2009. Skattelettelsen berør omkring 1-2 pct. af befolkningen og under 10 pct. af de personer, som i dag har aktieindkomst og er dermed en skattelettelse, som næsten udelukkende gavnede den rigeste ene pct. Derfor foreslår Socialdemokratiet at tilbagerulle reglerne. Det vil betyde, at procentsatsen igen bliver 45 pct. for indkomst over progressionsgrænsen på 54.000 kr. for enlige og 108.000 for ægtefæller”.

 

Rune Lund, MF, Enhedslisten

"Enhedslisten mener, at aktie- og kapitalindkomst skal beskattes som lønindkomst. Hvorfor skal almindelige lønmodtagere betale højere skat end folk, der har arbejdsfrie indkomster? Er det virkelig rimeligt? Jeg synes det ikke. Og er det ikke i modstrid med en liberalistisk tanke om, at de arbejdsomme og talentfulde skal belønnes for deres indsats?

Det er ikke rimeligt, at beskatning af aktier og kapital er lavere end det, som almindelige, hårdtarbejdende borgere betaler i skat. I praksis er der da også tale om en velhaverrabat på skatten, da det typisk er de rigeste 10 procent, der har gavn af den meget lave beskatning. 

Enhedslisten foreslår, at vi harmoniserer beskatningen af de forskellige indkomsttyper, således at de alle beskattes som lønindkomst. Det vil være en retfærdig beskatning. Provenuet fra denne ændring vil samlet set give en indtægt til statskassen i 2018 på 6,4 mia. kr."

 

Julius Gorm Graakjær Grantzau, MF, Alternativet

”Vi vil generelt gerne flytte noget af beskatningen væk fra arbejdsindkomster over på arbejdsfrie indkomster. Vi er også positive over for øget beskatning af store aktieindkomster. Vi vil rulle sænkelsen af skattesatsen for aktieindkomster fra 2009 tilbage (sænket fra 45 pct. til 42-43 pct. for beløb over ca. 100.000 kr.). Derudover ønsker vi en skat på finansielle transaktioner (en skat på 0,1 procent på aktier og obligationer, samt 0,01% på derivater), som potentielt kan føre til lavere indtægter fra aktieavancebeskatningen. Sidst men ikke mindst er vi tilhængere af at øge muligheden for at give flere medarbejdereaktier som en del af lønnen. Her foreslår vi, at 25 pct. skal kunne konverteres til medarbejderaktier.”

 

Andreas Steenberg, MF, Det Radikale Venstre

”Vi vil gerne have lettet skatten på iværksætteri og det indebærer også, at vi ønsker lempelser af aktieavancebeskatningen, så det bliver lettere at drive virksomhed. Vi er positive over for at lempe yderligere i forhold til beskatningen, som den er i dag og er i hvert fald ikke tilhængere af at tilbagerulle de nuværende lempelser.”

 

Lisbeth Bech Poulsen, MF, SF

”Topskatteydere skal betale samme indkomstskat af renteindtægter og aktieudbytter som af arbejdsløn. Dvs. en sammenlægning af aktie- og kapitalindkomst for topskattebetalere. Vi ønsker også en formueskat på 0,5 pct af formuer (alt undtagen pension) formuer over 5 mio. kr.”

 

Fakta

Aktieindkomst beskattes i øjeblikket med 27 procent af de første 54.000 kroner og al aktieindkomst herover bliver beskattet med 42 procent For gifte kan man gange de 54.000 kroner med to. Så et ægtepar bliver først beskattet med 42 procent af aktieindkomst over 108.000 kr.  


Artiklen er fra Aktionæren 4/2019. Læs hele magasinet her >> (kun for medlemmer)

 Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her
Investorviden: Se alle 10 afsnit af Aktionærerne, hvor vi går tæt på de private investorers rejse gennem et historisk Corona-forår.

Har du ikke modtaget det seneste nummer af Aktionæren?

Så udfyld denne formular

Læs Aktionæren

Medlemmer modtager Danmarks bedste magasin for aktieinvestorer, Aktionæren, 9 gange om året.

Læs magasinet her.

 

Aktionæren udkommer:

 

 • Aktionæren 6/2020
  1.-4. september
 • Aktionæren 7/2020
  6.-9. oktober
 • Aktionæren 8/2020
  3.-6. november
 • Aktionæren 9/2020
  15.-18. december

 

 

 

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog om aktier, obligationer, investering og meget mere.

 

Søg i InvestorOrdbogen her: