17. april 2019 kl. 00.00
De passive fonde i vindertrøjen efter flot start på året
Begge modelporteføljer i vores dyst mellem aktive og passive fonde går ud af første kvartal med flotte afkast. Men igen i år kommer passiv-fondene en tand bedre fra start. Ser vi nærmere på afkastet, gemmer porteføljernes underliggende fonde dog på store forskelle: Kvartalets bedste fond giver et afkast på 18 procent og den dårligste et afkast på syv procent.
Af konsulent, cand.polit. Ulrik Dall | ulrik.dall@mail.dk

Kort om modelporteføljen: Aktive investeringsfonde vs. passive investeringsfonde

Dansk Aktionærforenings modelportefølje for investeringsfonde så dagens lys i januar 2017, og det er en dyst mellem to modelporteføljer: Den ene består udelukkende af aktivt styrede fonde. Den anden indeholder kun passivt styrede fonde.

 

Til begge porteføljer har vi valgt investeringsfonde, der dækker aktier bredt. 90 procent af midlerne er investeret i fonde med udenlandske aktier og ti procent i fonde med danske aktier.


Der er ti fonde i hver portefølje, fordelt med to fonde pr. investeringsområde: Globale, amerikanske, europæiske, fjernøstlige og danske aktier.

 

Fondene i porteføljerne har vi valgt ud fra gode historiske resultater, og resultaterne fra Dansk Aktionærforenings kåring af de bedste fonde i maj 2016 danner udgangspunktet. Disse resultater er suppleret med Morningstars stjerner, så vi har valgt de fonde, der har det højest antal stjerner. For at lægge vægt på de langsigtede afkast indgår kun børsnoterede fonde med mindst fem års levetid.

 

 

Resultaterne for første kvartal 2019

Fjerde kvartal 2018 gav store tab på aktierne, så slutresultatet for 2018 blev negative afkast. Samlet gav verdens aktier et negativt afkast på knapt fire procent i 2018, målt i danske kroner. Danske aktier gav et negativt afkast på knapt otte procent, mens amerikanske aktier gav et nulafkast.

 

Markedet vendte brat ved juletid, og opturen er fortsat i 2019. Samlet gav verdens aktier et imponerende afkast på næsten 15 procent i første kvartal 2019.

 

Samlet for 2018 og første kvartal 2019 har aktierne givet et positivt afkast – mindst for de europæiske aktier, hvor resultatet er beskedne én procent. Bedst har det været for de amerikanske aktier med et samlet afkast på næsten 16 procent for de fem kvartaler.

 

En portefølje, vægtet som vores modelporteføljer, ville for perioden have givet et samlet afkast på syv procent. Samlet er kurstabene i 2018 altså mere end indhentet i 2019.

 

For modelporteføljerne ses resultaterne opdelt på investeringsområde i tabel 1:

 

Tabel 1. Afkast i 1. kvartal 2019

Investeringsområde

Vægt

Afkast for den aktivt forvaltede portefølje

Afkast for den passivt forvaltede portefølje

Globale aktier

30%

9,77%

12,07%

Amerikanske aktier

20%

13,75%

15,46%

Europæiske aktier

20%

12,80%

14,03%

Fjernøstlige aktier

20%

14,72%

11,77%

Danske aktier

10%

10,65%

13,44%

 

 

 

 

I alt

100%

12,25%

13,22%

 

Der er pæne afkast i alle fem grupper. Det ses også, at den passivt forvaltede portefølje har klaret sig noget bedre end den aktive portefølje med et afkast på 13,22 procent for den passive mod 12,25 procent for den aktive portefølje.

 

Kun de aktive fonde med fjernøstlige aktier har formået at skabe bedre afkast end de tilsvarende passive fonde. For de fire andre grupper har de passive fonde slået de aktive fonde. Især gælder det for fondene med globale aktier og danske aktier. Det undersøger vi nærmere.

 

Resultaterne for alle 20 fonde vises i tabel 2 og tabel 3.

 

Valueinvest Global har haft et dårligt første kvartal 2019, men det følger efter et flot afkast i 2018. Samlet har fonden klaret sig pænt i de fem sidste kvartaler.

 

Værre er det for Fundamental Invest Stock Pick med danske aktier. Fonden har haft et relativt dårligt kvartal med et afkast på 7,30 procent – seks procentpoint dårligere end aktieindekset. Det følger oven i købet efter et sølle afkast for 2018.

 

Blandt de passive fonde med amerikanske aktier kan vi igen se, at value-aktierne halter efter vækstaktierne. Det viser, at det er det godt, at vi har spredt investeringen på flere fonde i porteføljen.

 

Samlet er afkastet for den passivt forvaltede portefølje i første kvartal 2019 pænt højere end afkastet i den aktive portefølje. Forskellen på omkring ét procentpoint ligner forskellen i omkostninger ved aktivt forvaltede fonde og passivt forvaltede fonde. Man kan sige, at de aktive fonde i kvartalet ikke har været i stand til at skabe det højere afkast, der skal dække fondenes højere omkostninger i forhold til passiv-fondene.

 

Vi kan konkludere, at passiv-fondene har lagt stærkt ud for 2019.

 

Tabel 2: Aktivt forvaltede fonde – resultater for 1. kvartal 2019

Investeringsområde

Vægt i porteføljen

Afkast Q1-2019

1. Globale aktier

30 %

 

Maj Invest Value Aktier

 

12,25%

Valueinvest Global

 

7,30%

I alt

 

9,77%

 

 

 

2. Amerikanske aktier

20%

 

Jyske Invest USA Aktier

 

14,20%

Sydinvest USA Ligevægt & Value

 

13,31%

I alt

 

13,75%

 

 

 

3. Europæiske aktier

20%

 

SEBinvest Europa Højt Udbytte

 

13,65%

Sydinvest Europa Ligevægt & Value

 

11,94%

I alt

 

12,80%

 

 

 

4. Fjernøstlige aktier

20%

 

C World Wide/Asien

 

15,73%

Handelsinvest Fjernøsten

 

13,71%

I alt

 

14,72%

 

 

 

5. Danske aktier

10%

 

Fundamental Invest Stock Pick

 

7,70%

Nordea Invest Danske Aktier Fokus

 

13,60%

I alt

 

10,65%

 

 

 

Portefølje i alt

100%

12,25%

 

Tabel 3: Passivt forvaltede fonde – resultater for 1. kvartal 2019

Investeringsområde

Vægt i porteføljen

Afkast Q1-2019

1. Globale aktier

30 %

 

Sparinvest Index Globale Aktier min. Risiko

 

10,87%

Danske Invest Globale Aktier Indeks

 

13,27%

I alt

 

12,07%

 

 

 

2. Amerikanske aktier

20%

 

Sparinvest Index USA Growth

 

18,15%

Sparinvest Index USA Value

 

12,77%

I alt

 

15,46%

 

 

 

3. Europæiske aktier

20%

 

Sparinvest Index Europa Growth

 

14,82%

Danske Invest Europa Indeks

 

13,25%

I alt

 

14,03%

 

 

 

4. Fjernøstlige aktier

20%

 

Danske Invest Fjernøsten Indeks

 

11,27%

Sparinvest Index Emerging Markets

 

12,27%

I alt

 

11,77%

 

 

 

5. Danske aktier

10%

 

Danske Invest Danmark Indeks

 

12,42%

Sparinvest Index OMX C25

 

14,46%

I alt

 

13,44%

 

 

 

Portefølje i alt

100%

13,22%

 

Det med småt

Afkastene er beregnet ud fra de faktiske børskurser samt det udbetalte udbytte. Børskursen er dagens slutkurs. Herved adskiller vores beregninger sig lidt fra opgørelser fra Finans Danmark og Morningstar, der anvender de indre værdier i stedet for børskursen. Vi har valgt børskursen, fordi den bedst afspejler handelsvilkårene for den private investor, der ikke kan handle til den indre værdi.

 

Udbytte indgår simpelt i afkastet, og der beregnes ikke rentes rente af udbyttebetalingen inden for året.

 

 Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer

Læs Aktionæren

Medlemmer modtager Danmarks bedste magasin for aktieinvestorer, Aktionæren, 9 gange om året.

Læs magasinet her.

 

Aktionæren udkommer:

  

 • Aktionæren 3/2021
  Uge 16
 • Aktionæren 4/2021
  Uge 20
 • Aktionæren 5/2021
  Uge 25
 • Aktionæren 6/2021
  Uge 36
 • Aktionæren 7/2021
  Uge 40
 • Aktionæren 8/2021
  Uge 45
 • Aktionæren 9/2021
  Uge 50

 

 

Har du ikke modtaget det seneste nummer af Aktionæren?

Så udfyld denne formular

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her
Investorviden: Se alle 10 afsnit af Aktionærerne, hvor vi går tæt på de private investorers rejse gennem et historisk Corona-forår.

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog om aktier, obligationer, investering og meget mere.

 

Søg i InvestorOrdbogen her: