25. januar 2019 kl. 00.00
2018: De passive fonde blev en klar vinder
DYST MELLEM AKTIVE OG PASSIVE FONDE: Aktiemarkederne sluttede 2018 med et dårligt kvartal. Og i vores dyst mellem aktive og passive fonde endte året med en klar føring til de passivt forvaltede fonde. I alle geografiske områder har de passive fonde klaret sig bedre end de aktive fonde. Derfor gennemgår vi den aktive portefølje kritisk og foretager en enkelt udskiftning.
Af konsulent, cand.polit. Ulrik Dall | ulrik.dall@mail.dk

Kort om modelporteføljen: Aktive investeringsfonde vs. passive investeringsfonde

Dansk Aktionærforenings modelportefølje for investeringsfonde så dagens lys i januar 2017, og det er en dyst mellem to modelporteføljer: Den ene består udelukkende af aktivt styrede fonde. Den anden indeholder kun passivt styrede fonde.

 

Til begge porteføljer har vi valgt investeringsfonde, der dækker aktier bredt. 90 procent af midlerne er investeret i fonde med udenlandske aktier og ti procent i fonde med danske aktier.


Der er ti fonde i hver portefølje, fordelt med to fonde pr. investeringsområde: Globale, amerikanske, europæiske, fjernøstlige og danske aktier.

 

Fondene i porteføljerne har vi valgt ud fra gode historiske resultater, og resultaterne fra Dansk Aktionærforenings kåring af de bedste fonde i maj 2016 danner udgangspunktet. Disse resultater er suppleret med Morningstars stjerner, så vi har valgt de fonde, der har det højest antal stjerner. For at lægge vægt på de langsigtede afkast indgår kun børsnoterede fonde med mindst fem års levetid.

 

 

Resultaterne for fjerde kvartal 2018

Fjerde kvartal var generelt et dårligt kvartal for aktierne med negative afkast over hele linjen. Samlet blev afkastet omkring minus ti procent for begge porteføljer.

 

Den passivt forvaltede portefølje klarede sig bedre end den aktive portefølje med et afkast på minus 9,72 procent mod minus 10,61 procent til den aktive.

 

For hele 2018 blev afkastet i den aktive portefølje minus 9,61 procent – minus 6,05 procent for den passive. Så 2018 var et skidt aktieår.

 

Resultaterne opdelt på geografisk investeringsområde ses i tabel 1:

 

Tabel 1. Afkast i 4. kvartal 2018

Investeringsområde

Vægt

Afkast for den aktivt

forvaltede portefølje

Afkast for den passivt

forvaltede portefølje

 

 

Q4-2018

2018

Q4-2018

2018

Globale aktier

30%

-8,27%

-4,01%

-8,27%

-1,61%

Amerikanske aktier

20%

-12,92%

-5,98%

-12,13%

-2,05%

Europæiske aktier

20%

-13,53%

-15,65%

-11,20%

-10,12%

Fjernøstlige aktier

20%

-7,87%

-13,70%

-7,64%

-10,86%

Danske aktier

10%

-12,67%

-13,44%

-10,40%

-9,66%

 

 

 

 

I alt

100%

-10,61%

-9,61%

-9,72%

-6,05 %

Geografisk viser både fjerde kvartal og hele året negative afkast i alle områder. Værst har kvartalet og året været for fonde med amerikanske, europæiske og danske aktier, hvor kvartalet gav omkring de minus 13 procent i afkast i de aktivt forvaltede fonde og "kun" omkring minus 11 til 12 procent i de passive fonde.

 

Lyspunkterne var fonde med fjernøstlige aktier og globale aktier med afkast omkring minus otte procent, både for de aktivt forvaltede og de passive fonde.

 

Afkast i 2018

Aktiv portefølje:                         -9,61 procent

Passiv portefølje:                       -6,05 procent

Verdensaktieindeks:                  -3,89 procent
(MSCI World inkl. udbytte, danske kroner)    

Man kan undre sig over, at fondene med globale aktier i kvartalet i store træk har givet mindre tab end fondene med aktier fra de fire andre grupper. Årsagen her er en markant merperformance i to af de valgte fonde med globale aktier, én fra den aktive portefølje og én fra den passive portefølje. Se mere herom neden for.

 

I tabel 2 og tabel 3 vises resultaterne for alle 20 fonde.

 

Resultater for de enkelte fonde

Blandt de aktive fonde er der stor forskel i afkastet på de to fonde med globale aktier. Valueinvest Global opnåede et flot resultat med et lille tab på 0,75 procent for året, mens Maj Invest Value Aktier gav et tab på 7,27 procent. Det er noget af en forskel! Fjerde kvartal var især gunstigt for Valueinvest Global, hvor nogle aktier i porteføljen gav gevinster, der mildnede tabene på andre aktier. Kort og godt: porteføljen var fint sammensat, og fonden leverede de resultater, man håber på i en aktivt forvaltet fond.

 

Tilsvarende gav den ene passivt forvaltede fond med globale aktier et flot afkast på plus 1,24 procent for hele året. Det var Sparinvest Index Globale Aktier Minimum Risiko, der her glædede sine investorer.

 

I gruppen af aktive europæiske fonde gav Jyske Invest Europæiske Aktier for andet år et dårligt resultat. Afkastet blev godt fire procentpoint lavere for 2018 end den anden fond, SEBinvest Europa Højt Udbytte. Begge fonde gav markant lavere afkast end de tilsvarende passive fonde, og især resultatet i Jyske Bank-fonden er nedslående.

 

I gruppen af passive fonde med danske aktier er der meget stor forskel på afkastene. Sparinvest Index C25 gav et afkast på minus 12 procent mod Danske Invest-fondens minus syv procent. En stor forskel. Morningstar giver Sparinvest-fonden to stjerner, og det er normalt et signal til, at man skal holde sig væk.

 

Vurdering af porteføljen

Filosofien bag modelporteføljen er langsigtet ejerskab, og som langsigtet investor ved man, at afkast kan variere tilfældigt fra år til år. Men det er alligevel på sin plads at kontrollere kvaliteten af de valgte fonde med passende mellemrum, for eksempel ved et årsskifte.

 

Kvaliteten af den aktive portefølje er – målt på antallet af Morningstar-stjerner – en anelse reduceret i forhold til sidste år. Vores aktive portefølje får nu tildelt 4,15 stjerne i gennemsnit, mens den passive portefølje får 3,80 stjerner. Som udgangspunkt vil man forvente, at den passive portefølje får tre stjerner (middel). Så vores portefølje er altså af høj kvalitet.

 

En enkelt udskiftning

Som nævnt har Jyske Invest Europæiske Aktier skuffet på afkast to år i træk. Morningstar har reduceret sin rating af fonden til beskedne to stjerner. Det er et andet tegn på, at fonden har skuffet. Derfor vælger jeg at udskifte fonden.

 

Den nye fond i dysten bliver Sydinvest Europa Ligevægt & Value. Fonden har i 2018 givet et afkast på minus 12,6 procent. Det er ikke prangende, men er trods alt bedre end Jyske Invest-fonden, der gav et minus på 17,5 procent. Morningstar vurderer Sydinvest-fonden til fire stjerner mod Jyske Invest-fondens to stjerner.

 

Den danske fond, Fundamental Stock Pick, har heller ikke haft et godt 2018, men her er jeg villig til at give fonden en chance mere. Eneste udskiftning bliver således, at Sydinvest Ligevægt & Value afløser Jyske Invest Europæiske Aktier.

 

Tabel 2: Aktivt forvaltede fonde – resultater for 4. kvartal og hele året

Investeringsområde

Vægt i porteføljen

Afkast Q4-2018

Afkast år til dato

1. Globale aktier

30%

 

 

Maj Invest Value Aktier

 

-12,06%

-7,27%

Valueinvest Global

 

-4,47%

-0,75%

I alt

 

-8,27%

-4,01%

 

 

 

 

2. Amerikanske aktier

20%

 

 

Jyske Invest USA Aktier

 

-13,23%

-6,35%

Sydinvest USA Ligevægt & Value

 

-12,60%

-5,61%

I alt

 

-12,92%

-5,98%

 

 

 

 

3. Europæiske aktier

20%

 

 

SEBinvest Europa Højt Udbytte

 

-12,31%

-13,77%

Jyske Invest Europæiske Aktier

 

-14,75%

-17,53%

I alt

 

-13,53%

-15,65%

 

 

 

 

4. Fjernøstlige aktier

20%

 

 

C World Wide Asien

 

-7,87%

-15,79%

Handelsinvest Fjernøsten

 

--7,87%

-11,62%

I alt

 

-7,87%

-13,70%

 

 

 

 

5. Danske aktier

10%

 

 

Fundamental Invest Stock Pick

 

-13,17%

-14,81%

Nordea Invest Danske Aktier Fokus

 

-12,18%

-12,06%

I alt

 

-12,67%

-13,44%

 

 

 

 

Portefølje i alt

100%

-10,61%

-9,61%Tabel 3: Passivt forvaltede fonde – resultater for 4. kvartal og hele året

Investeringsområde

Vægt i porteføljen

Afkast Q4-2018

Afkast år til dato

1. Globale aktier

30 %

 

 

Sparinvest Index Globale Aktier min. Risiko

 

-5,33%

1,24%

Danske Invest Globale Aktier Indeks

 

-11,20%

-4,46%

I alt

 

-8,27%

-1,61%

 

 

 

 

2. Amerikanske aktier

20%

 

 

Sparinvest Index USA Growth

 

-15,27%

0,31%

Sparinvest Index USA Value

 

-9,00%

-4,41%

I alt

 

-12,13%

-2,05%

 

 

 

 

3. Europæiske aktier

20%

 

 

Sparinvest Index Europa Growth

 

-11,99%

-10,02%

Danske Invest Europa Indeks

 

-10,42%

-10,23%

I alt

 

-11,20%

-10,12%

 

 

 

 

4. Fjernøstlige aktier

20%

 

 

Danske Invest Fjernøsten Indeks

 

-7,57%

-10,39%

Sparinvest Index Emerging Markets

 

-7,72%

-11,33%

I alt

 

-7,64%

-10,86%

 

 

 

 

5. Danske aktier

10%

 

 

Danske Invest Danmark Indeks

 

-9,84%

-7,33%

Sparinvest Index OMX C25

 

-10,97%

-11,98%

I alt

 

-10,40%

-9,66%

 

 

 

 

Portefølje i alt

100%

-9,72%

-6,05%

 

Det med småt

Afkastene er beregnet ud fra de faktiske børskurser samt det udbetalte udbytte. Børskursen er dagens slutkurs. Herved adskiller vores beregninger sig lidt fra opgørelser fra Finans Danmark og Morningstar, der anvender de indre værdier i stedet for børskursen. Vi har valgt børskursen, fordi den bedst afspejler handelsvilkårene for den private investor, der ikke kan handle til den indre værdi.

 

Udbytte indgår simpelt i afkastet, og der beregnes ikke rentes rente af udbyttebetalingen inden for året.

 

 Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer

Læs Aktionæren

Medlemmer modtager Danmarks bedste magasin for aktieinvestorer, Aktionæren, 9 gange om året.

Læs magasinet her.

 

Aktionæren udkommer:

  

 • Aktionæren 3/2021
  Uge 16
 • Aktionæren 4/2021
  Uge 20
 • Aktionæren 5/2021
  Uge 25
 • Aktionæren 6/2021
  Uge 36
 • Aktionæren 7/2021
  Uge 40
 • Aktionæren 8/2021
  Uge 45
 • Aktionæren 9/2021
  Uge 50

 

 

Har du ikke modtaget det seneste nummer af Aktionæren?

Så udfyld denne formular

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her
Investorviden: Se alle 10 afsnit af Aktionærerne, hvor vi går tæt på de private investorers rejse gennem et historisk Corona-forår.

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog om aktier, obligationer, investering og meget mere.

 

Søg i InvestorOrdbogen her: