19. oktober 2018 kl. 11.30
Passive fonde er nu i klar vinderposition
DYST MELLEM AKTIVE OG PASSIVE FONDE: Også i tredje kvartal gav investeringsfondene pæne afkast, men med stor spredning. Fonde med amerikanske og globale aktier gav flotte afkast, mens fjernøstlige aktier generelt havde et dårligt kvartal. De passive fonde gav de bedste afkast i alle grupper – ganske klart endda. Og de fører nu så stort, at forspringet næppe kan sættes over styr i årets sidste kvartal.
Af konsulent, cand.polit. Ulrik Dall | ulrik.dall@mail.dk

Kort om modelporteføljen: Aktive investeringsfonde vs. passive investeringsfonde

Dansk Aktionærforenings modelportefølje for investeringsfonde så dagens lys i januar 2017, og det er en dyst mellem to modelporteføljer: Den ene består udelukkende af aktivt styrede fonde. Den anden indeholder kun passivt styrede fonde.

 

Til begge porteføljer har vi valgt investeringsfonde, der dækker aktier bredt. 90 procent af midlerne er investeret i fonde med udenlandske aktier og ti procent i fonde med danske aktier.


Der er ti fonde i hver portefølje, fordelt med to fonde pr. investeringsområde: Globale, amerikanske, europæiske, fjernøstlige og danske aktier.

 

Fondene i porteføljerne har vi valgt ud fra gode historiske resultater, og resultaterne fra Dansk Aktionærforenings kåring af de bedste fonde i maj 2016 danner udgangspunktet. Disse resultater er suppleret med antal stjerner hos Morningstar, så vi har valgt de fonde, der har det højest antal stjerner. For at lægge vægt på de langsigtede afkast indgår kun børsnoterede fonde med mindst fem års leve-tid.

 

 

Resultaterne fra tredje kvartal 2018

Tredje kvartal 2018 gav samlet set tilfredsstillende resultater. I gennemsnit blev det til 1,51 procent for den aktivt forvaltede portefølje og hele 3,09 procent for den passive portefølje.

 

Det samlede afkast for hele 2018 kommer dermed op på henholdsvis 1,15 procent og 4,15 procent. For den passivt forvaltede portefølje er det et acceptabelt resultat, mens resultatet for den aktive portefølje er under det forventede. Der er ikke noget at prale af her.

 

Resultaterne opdelt på geografisk investeringsområde ses i tabel 1:

 

Tabel 1. Afkast i 3. kvartal 2018

Investeringsområde

Vægt

Afkast for den aktivt

forvaltede portefølje

Afkast for den passivt

forvaltede portefølje

 

 

Q3-2018

År til dato

Q3-2018

År til dato

Globale aktier

30%

3,18%

4,67%

4,56%

7,27%

Amerikanske aktier

20%

5,34%

7,96%

6,89%

11,71%

Europæiske aktier

20%

0,18%

-2,47%

1,19%

1,23%

Fjernøstlige aktier

20%

-2,99%

-6,33%

-0,33%

-3,48%

Danske aktier

10%

0,48%

-0,88%

1,76%

0,82%

 

 

 

 

I alt

100%

1,51%

1,15%

3,09%

4,15%

 

Der er store forskelle på afkastet for de forskellige investeringsområder. I dette kvartal er det især de amerikanske aktier, der har givet de gode afkast, mens de fjernøstlige aktier har haft et dårligt kvartal. Amerikanske aktier udgør omkring halvdelen i de globale fonde, så her er der også pæne resultater. Danske aktier og europæiske aktier har givet små positive afkast i kvartalet.

 

Fondene med amerikanske aktier har nydt godt af både kursopgang på de amerikanske aktier som følge af de gode konjunkturer i amerikansk økonomi samt skattereformen. Virksomhederne har generelt leveret en pænt højere indtjening i år.

 

De fjernøstlige aktier lider under dels den ulmende handelskrig, som rammer eksporttunge virksomheder i Fjernøsten, og dels de højere oliepriser. Landene i Fjernøsten er store importører af energi, herunder olie. Derfor gør en stigende oliepris ondt på de fjernøstlige økonomier.

 

Den eskalerende handelsstrid har også dæmpet væksten i Europa, der har mange eksportvirksomheder, ligesom Brexit-forhandlinger og frygten for en forværring af den ustyrlige italienske økonomi har dæmpet købelysten for europæiske aktier.

 

For de aktivt forvaltede fonde har det været et dårligt kvartal. I alle geografiske områder har de passive fonde leveret højere afkast. Det er andet kvartal i træk, hvor det er tilfældet.

 

Størst er forskellen for de fjernøstlige aktier. Her underperformer de aktivt forvaltede fonde indeksfondene med godt 2,6 procent. Det er meget i et kvartal. Årsagen skal findes i de meget dårlige afkast for C World Wide Asien, der har givet et negativt afkast på godt fire procent i kvartalet og har underperformet fælt i år. Også Fundamental Invest Stock Pick med danske aktier har haft et dårligt kvartal med et negativt afkast på godt to procent.

 

I tabel 2 og tabel 3 vises resultaterne for alle de 20 fonde, der er med i dysten.

 

Dysten

Det samlede afkast for de tre kvartaler i år er 1,15 procent for de aktivt forvaltede fonde mod 4,15 procent for indeksfondene. Det er en stor forskel, og det bliver svært for de aktivt forvaltede fonde at nå frem til førerpladsen for i år. Nedslående for aktivfondene er, at passivfondene i alle grupper i de sidste to kvartaler har leveret højere afkast end aktivfondene.

 

Omvendt styrker resultaterne de mange anbefalinger om at købe billige passivfonde i stedet for de aktive fonde.

 

Tabel 2: Resultater for de aktivt forvaltede fonde

Investeringsområde

Vægt i porteføljen

Afkast Q3-2018

Afkast år til dato

1. Globale aktier

30%

 

 

Maj Invest Value Aktier

 

3,68%

5,45%

Valueinvest Global

 

2,69%

3,90%

I alt

 

3,18%

4,67%

 

 

 

 

2. Amerikanske aktier

20%

 

 

Jyske Invest USA Aktier

 

5,46%

7,93%

Sydinvest USA Ligevægt & Value

 

5,23%

7,99%

I alt

 

5,34%

7,96%

 

 

 

 

3. Europæiske aktier

20%

 

 

SEBinvest Europa Højt Udbytte

 

0,53%

-1,67%

Jyske Invest Europæiske Aktier

 

-0,17%

-3,27%

I alt

 

0,18%

-2,47%

 

 

 

 

4. Fjernøstlige aktier

20%

 

 

C World Wide Asien

 

-4,17%

-8,59%

Handelsinvest Fjernøsten

 

-1,80%

-4,07%

I alt

 

-2,99%

-6,33%

 

 

 

 

5. Danske aktier

10%

 

 

Fundamental Invest Stock Pick

 

-2,07%

-1,89%

Nordea Invest Danske Aktier Fokus

 

3,03%

0,13%

I alt

 

0,48%

-0,88%

 

 

 

 

Portefølje i alt

100%

1,51%

1,15%


Tabel 3: Resultater for de passivt forvaltede fonde

Investeringsområde

Vægt i porteføljen

Afkast Q3-2018

Afkast år til dato

1. Globale aktier

30 %

 

 

Sparinvest Index Globale Aktier min. Risiko

 

4,75%

6,94%

Danske Invest Globale Aktier Indeks

 

4,36%

7,59%

I alt

 

4,56%

7,27%

 

 

 

 

2. Amerikanske aktier

20%

 

 

Sparinvest Index USA Growth

 

8,18%

18,39%

Sparinvest Index USA Value

 

5,61%

5,04%

I alt

 

6,89%

11,71%

 

 

 

 

3. Europæiske aktier

20%

 

 

Sparinvest Index Europa Growth

 

1,47%

2,25%

Danske Invest Europa Indeks

 

0,91%

0,21%

I alt

 

1,19%

1,23%

 

 

 

 

4. Fjernøstlige aktier

20%

 

 

Danske Invest Fjernøsten Indeks

 

-0,37%

-3,06%

Sparinvest Index Emerging Markets

 

-0,29%

-3,91%

I alt

 

-0,33%

-3,48%

 

 

 

 

5. Danske aktier

10%

 

 

Danske Invest Danmark Indeks

 

1,32%

2,78%

Sparinvest Index OMX C25

 

2,21%

-1,14%

I alt

 

1,76%

0,82%

 

 

 

 

Portefølje i alt

100%

3,09%

4,15%

  

Det med småt

Afkastene er beregnet ud fra de faktiske børskurser samt det udbetalte udbytte. Børskursen er dagens slutkurs. Herved adskiller vores beregninger sig lidt fra opgørelser fra Finans Danmark og Morningstar, der anvender de indre værdier i stedet for børskursen. Vi har valgt børskursen, fordi den bedst afspejler handelsvilkårene for den private investor, der ikke kan handle til den indre værdi.

 

Udbytte indgår simpelt i afkastet, og der beregnes ikke rentes rente af udbyttebetalingen inden for året.

 

 Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer

Læs Aktionæren

Medlemmer modtager Danmarks bedste magasin for aktieinvestorer, Aktionæren, 9 gange om året.

Læs magasinet her.

 

Aktionæren udkommer:

  

 • Aktionæren 3/2021
  Uge 16
 • Aktionæren 4/2021
  Uge 20
 • Aktionæren 5/2021
  Uge 25
 • Aktionæren 6/2021
  Uge 36
 • Aktionæren 7/2021
  Uge 40
 • Aktionæren 8/2021
  Uge 45
 • Aktionæren 9/2021
  Uge 50

 

 

Har du ikke modtaget det seneste nummer af Aktionæren?

Så udfyld denne formular

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her
Investorviden: Se alle 10 afsnit af Aktionærerne, hvor vi går tæt på de private investorers rejse gennem et historisk Corona-forår.

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog om aktier, obligationer, investering og meget mere.

 

Søg i InvestorOrdbogen her: