13. april 2018 kl. 00.00
Sløjt første kvartal gemmer på store forskelle i fondenes afkast
Første kvartal har været udfordrende for både den aktive og passive modelportefølje med investeringsfonde. Porteføljernes underliggende fonde gemmer dog på store forskelle, når man ser nærmere på afkastet: Kvartalets bedste fond giver et afkast på knap to procent og den dårligste et afkast på minus otte procent. 
Af konsulent, cand.polit. Ulrik Dall

Kort om modelporteføljen: Aktive investeringsfonde vs. passive investeringsfonde

Dansk Aktionærforenings modelportefølje for investeringsfonde så dagens lys i januar 2017, og det er en dyst mellem to modelporteføljer: Den ene består udelukkende af aktivt styrede fonde - den anden indeholder kun passivt styrede fonde.

 

Til begge porteføljer har vi valgt investeringsfonde, der dækker aktier bredt. 90 procent af midlerne er investeret i fonde med udenlandske aktier og ti procent i fonde med danske aktier.

 

Der er ti fonde i hver portefølje, fordelt med to fonde pr. investeringsområde: Globale, amerikanske, europæiske, fjernøstlige og danske aktier.

 

Fondene i porteføljerne har vi valgt ud fra gode historiske resultater, og resultaterne fra Dansk Aktionærforenings kåring af de bedste fonde i maj 2016 danner udgangspunktet. Disse resultater er suppleret med Morningstars stjerner, så vi har valgt de fonde, der har det højest antal stjerner. For at lægge vægt på de langsigtede afkast indgår kun børsnoterede fonde med mindst fem års levetid.

 

 

Truende handelskrig og udsigt til stigende renter afbrød brat de traditionelle kursstigninger i januar, og februar og marts var præget af børsuro med større kursudsving fra dag til dag, end vi har været vant til længe.

 

Kvartalet slutter med kursfald og negative afkast for begge modelporteføljer. Både den aktive og den passive portefølje gav samlet set et negativt afkast på omkring de 4,5 procent i kvartalet. Den passive portefølje har en svag føring med -4,73 procent mod den aktive porteføljes -4,62 procent.

 

Du kan se resultaterne opdelt på investeringsområde herunder:

 

Afkast for første kvartal i 2018

Investeringsområde

Vægt i porteføljen

Afkast for den aktivt forvaltede portefølje

Afkast for den passivt forvaltede portefølje

Globale aktier

30%

-6,09%

-5,20%

Amerikanske aktier

20%

-4,95%

-5,53%

Europæiske aktier

20%

-5,85%

-5,34%

Fjernøstlige aktier

20%

-2,77%

-2,68%

Danske aktier

10%

-0,80%

-1,03%

 

 

 

 

I alt

100%

-4,62%

-4,37%

 

Fonde med fjernøstlige og danske aktier klarede sig bedst

Der var negative afkast i alle de fem grupper - mest for de globale, amerikanske og europæiske aktier. De fjernøstlige aktier og især de danske aktier klarede sig bedst med de laveste negative afkast.

 

Første kvartal er præget af store udbyttebetalinger i mange fonde, men det påvirker ikke afkastet, da det udbetalte udbytte fragår i kursen ved udbetalingen.

 

Resultaterne for de to porteføljer er ret ens, og forskellen er under ét procentpoint i alle grupper.

 

Den aktive portefølje har klaret sig bedre end den passive portefølje for danske aktier og - lidt mere overraskende - for amerikanske aktier. Det undersøger vi nærmere i næste afsnit.

 

Stor forskel i afkastet på umiddelbart ens fonde

Igen i år har det overordnet set været klogt at fordele investeringen på to fonde i samme kategori. I flere grupper er der betydelige forskelle på afkastet på de fonde, der tilsyneladende er ens (de investerer med samme strategi og på de samme markeder).

 

Den fond, der har klaret sig markant bedst i kvartalet, er aktivt forvaltede Fundamental Invest Stock Pick. Efter et lidt sløjt 2017 viser fonden et positivt afkast for første kvartal, som den eneste blandt alle 20 fonde. Godt gået.

 

Blandt de passive fonde har Sparinvest Index USA Value haft et virkelig dårligt kvartal. Generelt har valueaktier haft det lidt svært de senere år, hvor de bedste sektorer har været sektorer med mere konjunkturfølsomme selskaber. Det er ikke her, valueaktier typisk findes, da disse konjunkturfølsomme aktier ofte har høje price/earnings-værdier (P/E) baseret på vækstudsigterne. Alligevel er resultatet i denne fond skuffende. Andre fonde med valueaktier i modelporteføljerne har ikke underperformet så kraftigt.

 

Det er svært at forudse, hvordan de umiddeltbart ens fonde vil klare sig, så en blanding af flere fonde viser sig igen at være en god strategi.

 

Se resultaterne for alle 20 fonde i de to tabeller herunder:

 

Afkast i de aktivt forvaltede fonde

Investeringsområde

Vægt i porteføljen

Afkast, første kvartal 2018

1. Globale aktier

30 %

 

Maj Invest Value Aktier

 

-5,95%

Valueinvest Global

 

-6,22%

I alt

 

-6,09%

 

 

 

2. Amerikanske aktier

20%

 

Jyske Invest USA Aktier

 

-4,87%

Sydinvest USA Ligevægt & Value

 

-5,04%

I alt

 

-4,95%

 

 

 

3. Europæiske aktier

20%

 

SEBinvest Europa Højt Udbytte

 

-5,09%

Jyske Invest Europæiske Aktier

 

-6,61%

I alt

 

-5,85%

 

 

 

4. Fjernøstlige aktier

20%

 

C World Wide/Asien

 

-2,70%

Handelsinvest Fjernøsten

 

-2,83%

I alt

 

-2,77%

 

 

 

5. Danske aktier

10%

 

Fundamental Invest Stock Pick

 

1,74%

Nordea Invest Danske Aktier Fokus

 

-3,35%

I alt

 

-0,80%

 

 

 

Portefølje i alt

100%

-4,62%

 

Afkast i de passivt forvaltede fonde

Investeringsområde

Vægt i porteføljen

Afkast, første kvartal 2018

1. Globale aktier

30 %

 

Sparinvest Index Globale Aktier min. Risiko

 

-5,43%

Danske Invest Globale Aktier Indeks

 

-4,97%

I alt

 

-5,20%

 

 

 

2. Amerikanske aktier

20%

 

Sparinvest Index USA Growth

 

-2,98%

Sparinvest Index USA Value

 

-8,07%

I alt

 

-5,53%

 

 

 

3. Europæiske aktier

20%

 

Sparinvest Index Europa Growth

 

-5,79%

Danske Invest Europa Indeks

 

-4,89%

I alt

 

-5,34%

 

 

 

4. Fjernøstlige aktier

20%

 

Danske Invest Fjernøsten Indeks

 

-2,76%

Sparinvest Index Emerging Markets

 

-2,60%

I alt

 

-2,68%

 

 

 

5. Danske aktier

10%

 

Danske Invest Danmark Indeks

 

-0,43%

Sparinvest Index OMX C25

 

-1,64%

I alt

 

-1,03%

 

 

 

Portefølje i alt

100%

-4,37%

 

 

Sådan beregner vi afkast

Afkastene er beregnet ud fra de faktiske børskurser samt det udbetalte udbytte. Børskursen er dagens slutkurs. Herved adskiller vores beregninger sig lidt fra opgørelser fra Finans Danmark og Morningstar, der anvender de indre værdier i stedet for børskursen. Vi har valgt børskursen, fordi den bedst afspejler handelsvilkårene for den private investor, der ikke kan handle til den indre værdi.

Udbytte indgår simpelt i afkastet, og der beregnes ikke rentes rente af udbyttebetalingen inden for året.

 

 

 Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer

Læs Aktionæren

Medlemmer modtager Danmarks bedste magasin for aktieinvestorer, Aktionæren, 9 gange om året.

Læs magasinet her.

 

Aktionæren udkommer:

  

 • Aktionæren 3/2021
  Uge 16
 • Aktionæren 4/2021
  Uge 20
 • Aktionæren 5/2021
  Uge 25
 • Aktionæren 6/2021
  Uge 36
 • Aktionæren 7/2021
  Uge 40
 • Aktionæren 8/2021
  Uge 45
 • Aktionæren 9/2021
  Uge 50

 

 

Har du ikke modtaget det seneste nummer af Aktionæren?

Så udfyld denne formular

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her
Investorviden: Se alle 10 afsnit af Aktionærerne, hvor vi går tæt på de private investorers rejse gennem et historisk Corona-forår.

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog om aktier, obligationer, investering og meget mere.

 

Søg i InvestorOrdbogen her: