28. marts 2018 kl. 18.05
Stor sejr og små nederlag til OW Bunker-investorer
De private investorer i OW Bunker kan godt gå sammen i et gruppesøgsmål mod OW Bunkers ledelse og kapitalfonden Altor. Det har Østre Landsret afgjort, og det er en stor og vigtig sejr, mener Leonhardt Pihl, direktør i Dansk Aktionærforening. Andre dele af rettens afgørelse ser han som et par små og et stort nederlag. Her får du et overblik over, hvad retten har besluttet, og hvad det betyder.
Af Jørn Nielsen, journalist og redaktør, Dansk Aktionærforening

Knap 4000 private investorer, der tabte penge, da OW Bunker gik konkurs, har rejst sag mod den tidligere ledelse i OW Bunker og den svenske kapitalfond Altor, som sendte OW Bunker på børsen. Det har de gjort som gruppe, og kravet er en samlet erstatning på 317 millioner kroner.

 

Østre Landsret afgjorde forleden, at de private investorer i Foreningen OW Bunker-Investor godt kan rejse sagen som et gruppesøgsmål, og det ser Leonhardt Pihl, direktør i Dansk Aktionærforening, som en stor og vigtig sejr.

 

”Det er aldrig sket før, at en gruppe af investorer har fået godkendt et gruppesøgsmål af denne størrelse. Så rettens afgørelse er et vigtigt skridt, som viser, at retten godt kan se, at denne sag er principiel. Det er en stor og vigtig sejr,” siger Leonhardt Pihl.

 

De sagsøgte – OW Bunkers ledelse og kapitalfonden Altor – har argumenteret imod, at de private investorer fik lov til at rejse sagen som et gruppesøgsmål. Hver sag skal føres enkeltvis, mente de.

 

 

Ikke alle kan være med i gruppesøgsmål

Formanden for Foreningen OW Bunker-Investor, advokaten Morten Schwartz Nielsen, ser afgørelsen i Østre Landsret som et vigtigt skridt, men samlet set er han ikke tilfreds. I et interview med dagbladet Børsen siger han:

 

”Overordnet set er vi glade for, at der er kommet en kendelse, men jeg mener ikke, at udfaldet er korrekt.”

 

Hans utilfredshed skyldes, at Østre Landsret samtidig afgjorde, at det ikke er alle de knap 4000 investorer i Foreningen OW Bunker-Investor, der får lov til at være med i gruppesøgsmålet. For at kunne være med er der flere krav, der skal være opfyldt, fremgår det af rettens afgørelse.

 

Det, mener han, er en forkert afgørelse og begrunder det:

 

”Der er ingen tvivl om, at der er en masse medlemmer, der vil synes, at det her forhindrer dem i at få deres ret prøvet. De er overladt til at føre deres egen sag, og det, mener jeg, er tæt på umuligt for en privatperson,” siger han i interviewet med Børsen.

 

For at kunne være med i et gruppesøgsmål skal den private investor – ifølge rettes afgørelse – opfylde følgende fire krav:

 

 • Man skal have boet i Danmark, da OW Bunker gik konkurs.
 • Man må ikke have været ansat i OW Bunker-koncernen eller have været med til at udarbejde børsprospektet.
 • Man skal være medlem af Foreningen OW Bunker-Investor.
 • Og man skal have købt sine aktier i OW Bunker før 3. juni 2014.

 

OW Bunker blev børsnoteret den 28. marts 2014 og gik konkurs efter blot 225 dage på børsen – den 7. november 2014.

 

 

Tale fra økonomidirektøren sat som skæringspunkt

Den 3. juni 2014 stod OW Bunkers økonomidirektør Jane Dahl Christensen på talerstolen på InvestorDagen i Aarhus og holdt en investorpræsentation om OW Bunker. Og det er på grund af dette oplæg, at Østre Landsret har valgt netop denne dato som skæringsdato.

 

”Men det giver ingen mening,” siger Leonhardt Pihl, som slet ikke forstår denne del af dommen.

 

”For det første sagde Jane Dahl Christensen ikke noget i dette oplæg, der på nogen måde modsiger det, der stod i det børsprospekt, som hele sagen handler om. Og for det andet rejser rettens afgørelse spørgsmålet om, hvor lang tid man skal kunne stole på oplysningerne i et børsprospekt. Retten kommer frem til lidt over to måneder, men det kan ikke være rigtigt,” siger Leonhardt Pihl og tilføjer:

 

”Vores holdning er, at forløbet omkring OW Bunker var så kort, at oplysningerne i børsprospektet selvfølgelig må være valide i hele perioden. Otte måneder frem MÅ man kunne stole på oplysningerne i et børsprospekt – med mindre virksomheden kommer med nye oplysninger, der modsiger indholdet i prospektet. Og det skete ikke i Jane Dahl Christensens oplæg.”

 

Jane Dahl Christensen var som økonomidirektør også ansvarlig for risikostyring i OW Bunker.

 

Se Jane Dahl Christensens investorpræsentation på InvestorDagen i Aarhus her

 

 

Landrettens afgørelse for Højesteret

Netop spørgsmålet om skæringsdato er årsag til, at Foreningen OW Bunker-Investor har ønsket at få sagen prøvet ved Højesteret. Derfor er sagen 'anket' – på juridisk dansk hedder det, at man 'beder om tilladelse til kære kendelsen til Højesteret'.

 

De sagsøgte – OW Bunkers ledelse og kapitalfonden Altor – har også bedt om tilladelse til at få sagen for Højesteret. Det gjorde de hurtigt efter afgørelsen i Østre Landsret.

 

Hvis sagen kommer for Højesteret, vil det kunne forsinke selve gruppesøgsmålet mod ledelsen i OW Bunker og kapitalfonden Altor med flere måneder.

 

 

Sejre og små nederlag

Investorernes søgsmål mod OW Bunkers ledelse og kapitalfonden Altor var delt op i tre sagsanlæg. Efter afgørelsen i Østre Landsret er der kun et anklagepunkt tilbage, men det er også hovedanklagen.

 

Investorerne mente, at OW Bunkers ledelse og Altor havde forbrudt sig mod det sælgeransvar, som ligger i købeloven. Det punkt har dommerne i Østre Landsret pillet ud af gruppesøgsmålet.

 

Investorerne mente også, at bestyrelsen ikke havde opfyldt sine forpligtelser som bestyrelse i perioden mellem børsnoteringen og konkursen. Også dette punkt har dommerne fjernet fra gruppesøgsmålet.

 

”Det er to små nederlag, men det er nederlag, vi må leve med,” siger Leonhardt Pihl.

 

”Det vigtigste krav har helt fra starten været kravet om prospektansvar. Og nu er det det, sagen kommer til at handle om. Altså om børsprospektet var dækkende for de aktiviteter, der foregik i OW Bunker, eller om investorerne ikke fik hele sandheden om selskabet,” tilføjer han.

 

Plus altså spørgsmålet om, hvorvidt oplysningerne i børsprospektet var troværdige og holdbare mere end godt to måneder.

 

 

Første OW Bunker-retssag starter snart

De private investorers erstatningssag mod ledelsen og Altor er kun en af flere retssager mod OW Bunker efter konkursen. Den første sag, der kommer for retten, er sagen mod Lars Møller, som var direktør for OW Bunkers datterselskab i Singapore, Dynamic Oil Trading.

 

Lars Møller er sigtet for at have givet kunden Tank Oil kreditter for i alt 156 millioner dollar (938 millioner kroner), hvilket ifølge OW Bunkers ledelse var langt over det, han havde mandat til. Så retssagen kommer til at handle om, hvornår og hvor meget ledelsen i OW Bunker var informeret om kreditterne, der blev givet til Tank Oil.

 

Det var tabene i Singapore, der var årsag til, at OW Bunkers bankforbindelser kastede håndklædet i ringen og sagde nej til flere lån.

 

Retssagen starter onsdag efter påske.

 

 

 Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Har du ikke modtaget det seneste nummer af Aktionæren?

Så udfyld denne formular

Læs Aktionæren

Medlemmer modtager Danmarks bedste magasin for aktieinvestorer, Aktionæren, 9 gange om året.

Læs magasinet her.

 

Aktionæren udkommer:

 

 • Aktionæren 1/2020
  27.-31. januar
 • Aktionæren 2/2020
  3.-6. marts
 • Aktionæren 3/2020
  6.-8. april
 • Aktionæren 4/2020
  18.-22. maj
 • Aktionæren 5/2020
  22.-26. juni
 • Aktionæren 6/2020
  1.-4. september
 • Aktionæren 7/2020
  6.-9. oktober
 • Aktionæren 8/2020
  3.-6. november
 • Aktionæren 9/2020
  15.-18. december

 

 

 

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog om aktier, obligationer, investering og meget mere.

 

Søg i InvestorOrdbogen her: