• Foto: iStock
  Foto: iStock
19. januar 2018 kl. 00.00
Morningstar ser en europæisk rente-renæssance forude
POLITIK: Centralbanker og renter er to af de mest omtalte temaer i finansverdenen i dag. Morningstar ser i denne artikel nærmere på, hvordan fremtiden tegner sig for de europæiske renter – og analysehuset giver dig som bonus nogle aktier, som de mener bør få medvind, hvis renterne begynder at stige.
Af Stephen Ellis, Allan Nichols og Derya Guzel, analytikere hos Morningstar

Vores analytikere hos Morningstar følger og analyserer løbende finansielle virksomheder i de europæiske lande. I denne artikel har vi set lidt nærmere på den aktuelle status og fremtidsudsigter for netop Europas finansielle sektor.

 

Kort fortalt: Sammenligner man de nuværende og de historiske renter over de sidste 30 år, er forskellen markant. Og det er vores opfattelse, at markedet ikke i tilstrækkelig grad tager højde for en normalisering af renteniveauet. Morningstar forventer derfor en rente på mellemlangt sigt (ti år), der er højere end konsensus i markedet.

 

Vores analyse er især relevant for dem, der har investeret i - eller overvejer at investere i - europæiske banker, hvor renterne er et vigtigt parameter for indtjeningen. En traditionel vigtig indtjening for bankerne er forskellen i renten, som de kan låne til på kort sigt, og renten, som de udlåner til - ofte lån med længere løbetid. Derfor afhænger bankernes indtjening ikke bare af rentemarginalen, men også af forskellen i renteniveauet mellem korte og lange renter.

 

Vi mener, at lande som for eksempel Danmark har de bedste udsigter, hvorimod vi er mere forbeholdne overfor for eksempel Italien og Belgien. Investorer bør fokusere på undervurderede banker med langsigtede konkurrencefordele såsom Nordea og Swedbank, mens for eksempel Frankrigs tredjestørste bank, Societe Generale, efter vores opfattelse er mindre attraktiv. Det kigger vi nærmere på senere i artiklen.

 

Hvorfor er renterne så lave?

* 10-Year Yield = 10-årige statsobligationer

 

De europæiske renter er historiske lave af flere årsager: 

 

 1. Demografien (et aldrende Europa) har øget efterspørgslen på opsparingsprodukter,
 2. Udenlandske investorer har i høj grad købt europæiske statsobligationer, 
 3. Højere opsparingsprocenter i visse lande (især Kina) og
 4. Den Europæiske Centralbanks kvantitative lempelser har haft en betydelig indvirkning.

 

Faktorer som olieprisen, lavere gældsætning, den teknologiske udvikling og ændringer i den finansielle sektor har ifølge vores analyse ikke haft direkte påvirkninger på de europæiske renter over tid.

 

Mange antager, at renterne er faldet på grund af finanskrisen, og at de vil finde tilbage til tidligere tiders niveau i takt med det økonomiske opsving. Det er vi dog ikke så overbeviste om, eftersom renterne har været faldende siden midt-firserne.

 

Demografisk har lavere fertilitetsrater i europæiske lande tynget renterne, og selvom vi ikke regner med, at kvinder pludselig begynder at få flere børn, så vil det nedadgående pres aftage. Vi er også - som følge af usunde spisevaner i store dele af den vestlige verden - skeptiske over, om levealderen fortsat vil stige i samme tempo. Det kan desuden forventes, at folk bliver længere på arbejdsmarkedet, hvilket vil mindske risikoen for en utilstrækkelig pensionsopsparing. Det burde tilsammen medvirke til højere renter. 

 

ECB har med sine kvantitative lempelser masseopkøbt obligationer, og siden annonceringen i 2015 har flere parter estimeret effekten af opkøbene til at have påvirket renterne med 100 basispoint i nedadgående retning. Vi forventer, at rentepåvirkningen fra QE-programmet først om ti år vil være tilbageført fuldt ud.

 

Høj opsparingsprocent har også lagt pres på renterne. Det er især drevet af Kina, hvor husholdningerne i 2014 lagde 38 procent af deres disponible indkomst til side (hvilket er langt mere end i lande med sammenlignelige indkomster, der typisk opsparer 10-20 procent).

 

Demografien har også spillet ind, da Kina har en meget høj andel af voksne i den arbejdsdygtige alder, som er nettoopsparere. Vi tror, det er sandsynligt, at Kinas opsparingsrate vil falde i de kommende år, og det vil tage trykket af den nedadgående effekt på renterne. 

 

Udenlandske investorers voksende interesse for statsobligationer har været en trend i årtier, men regulering (særligt i USA), der tilskynder bankerne at holde på likvide kvalitetsaktiver, og kvantitative lempelser fra centralbankerne har skubbet til udviklingen.

 

I de seneste år har vi været vidne til, at kapital er flyttet til sikre havne som USA, Tyskland og til dels også Frankrig og Sverige. Det kan også forklare det nedadgående pres på renterne i disse lande.

 

På grund af den lange trend forventer vi - selv efter en normalisering af centralbankernes balancer - at interessen fra udenlandske investorer vil fortsætte. Derfor regner vi kun med en delvis neutralisering af renteeffekten.

 

Hvilke banker bør man holde øje med?

Effekten af rentestigninger vil være meget bank-specifik, men på langt sigt mener vi generelt, at mange banker vil kunne øge deres renteindtægter.

 

Vi har identificeret en række banker, som vi vurderer enten vil eller ikke vil få medvind fra rentestigninger.

 

Morningstar vurderer svenske Nordea som en af de mest attraktive banker i Norden med aktiens fem stjerner og et pænt kurspotentiale. Du kan læse en af Morningstars tidligere analyser af Nordea her.

 

I Sverige tror vi, at for eksempel Swedbank vil nyde godt af rentestigninger, da nettorenteindtægterne udgør mere end halvdelen af omsætningen. En rentestigning på ét procentpoint (i både korte og lange renter) kan løfte indtægterne med 11 procent. 

 

Unicredit er en af Italiens største banker, og selvom vi ikke mener, at banken har langsigtede konkurrencefordele, så estimerer vi, at en stigning i renten på ét procentpoint vil give et løft i driftsindtjeningen på hele 12 procent.

 

I den modsatte ende af spektret finder vi franske Societe Generale. Vi mener ikke, at Societe Generale vil have nogen synderlig gavn af stigende renter.

 

Næsten samme historie gør sig gældende for Svenska Handelsbanken på trods af, at op mod 70 procent af omsætningen stammer fra renteindtægter. Det skyldes, at aktiverne og passiverne i de to banker har kortere løbetid og er mindre rentefølsomme.

 

Det europæiske banksystem står stærkere i dag ud fra et kapitalmæssigt perspektiv end i begyndelsen af den finansielle krise. Vægten af risikable aktiver er faldet, og bankbøgerne er bedre polstrede. De højere kapitalniveauer bør være med til at begrænse bekymringerne om de kvantitative lempelsers påvirkning af bankerne.

 

 

---

 

Læs flere gratis analyser af danske og udenlandske aktier fra Morningstar her

 

Eller følg Morningstar Danmark på Facebook

 

---

 

Alle estimaterog vurderinger er pr. 2. januar 2018.

 

 

© Morningstar 2018. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services.

 Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Læs Aktionæren

Medlemmer modtager investor-magasinet Aktionæren 9 gange om året.

Læs magasinet her.

 

Aktionæren udkommer:

 • Aktionæren 1/2018
  11.-13. februar
 • Aktionæren 2/2018
  25.-27. marts
 • Aktionæren 3/2018
  22.-24 april 
 • Aktionæren 4/2018
  20.-22. maj 
 • Aktionæren 5/2018
  1.-3. juli 
 • Aktionæren 6/2018
  19.-21. august
 • Aktionæren 7/2018
  7.-9. oktober 
 • Aktionæren 8/2018
  18.-20. november 
 • Aktionæren 9/2018
  16.-18. december 

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog om aktier, obligationer, investering og meget mere.

 

Søg i InvestorOrdbogen her: