• Foto: iStock
    Foto: iStock
06. januar 2018 kl. 00.00
Flere vigtige ændringer af pensionsreglerne
Fra nytår trådte en række pensionsregler i kraft. Uanset om du er gået på pension eller slet ikke er begyndt at tænke på den, er der nye regler, du bør kende.
Af Jørn Nielsen, journalist og redaktør, Dansk Aktionærforening

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og De Radikale vedtaget en række ændringer af pensionsreglerne. Reglerne trådte i kraft fra nytår.

 

Ændring af tidligste udbetalingstidspunkt

Denne ændring af reglerne er vigtig at kende, selv om der er længe til, du skal på pension. Ændringen betyder, at hvis du opretter en ny pensionsopsparing, kan du tidligst få pensionen udbetalt penge fra ordningen, når der er tre år til, du kan gå på pension. Tidligere kunne man få udbetalt penge op til fem år før pensionsalderen.

 

Hvis du skifter job, og din nye arbejdsplads har aftaler med et andet pensionsselskab end det, du hidtil har indbetalt til, skal du huske at få overflyttet dine gamle ordninger indenfor den tidsfrist, der gælder. Ellers forringer du dine vilkår (ved at skulle være to år længere på arbejdsmarkedet, inden du kan få udbetalt din pensionsopsparing).

 

Ændring af indbetaling til aldersopsparing

Aldersopsparingen er den ordning, der ændres mest med de nye regler.

 

Fremover kan du kun indbetale 5100 kroner til din aldersopsparing (tidligere 29.600 kroner). De 5100 kroner det maksimale beløb, du kan indbetale indtil fem år, før du kan gå på folkepension.

 

Når du er fem hele indkomstår fra at kunne få folkepension, kan du indbetale langt højere beløb. I 2018 er beløbet 46.000 kroner, men det reguleres hvert år indtil 2023, hvor der må indbetales op til 51.100 kroner. Og her skal du være opmærksom på, at hvis du er gift og din ægtefælles fx er på efterløn, kan ægtefællen blive modregnet i sin efterløn, hvis du indbetaler store beløb på din aldersopsparing.

 

Er du gået på pension, kan du stadig indbetale det høje beløb (46.000 kroner i 2018), men kun til du begynder at få en af dine pensionsopsparinger (ratepension eller livrente) udbetalt. Herefter kan du kun indbetale 5100 kroner årligt igen.

 

Du kan højst indbetale til aldersopsparingen, indtil du er 80 år.

 

Indbetalinger til din aldersopsparing er som tidligere ikke fradragsberettiget. Til gengæld modregnes udbetalinger fra en aldersopsparing ikke i din folkepension eller i dine sociale ydelser – fx boligsikring og varmehjælp. Der trækkes heller ikke skat, når beløbet udbetales. Det, der står på din konto, er altså det, du får udbetalt.

 

Senere udbetaling af aldersopsparing og kapitalpension

Tidligere skulle man påbegynde udbetalingen fra en aldersopsparing eller en kapitalpension senest som 75-årig. Det kan du nu udskyde til 80 års alderen.

 

Aldersopsparingen kan stadig udbetales på én gang. Men du kan også vælge at få den udbetalt i flere rater. Vælger du at dele udbetalingen op i flere portioner, behøver portioner ikke være lige store. Det afgør du selv.

 

Ændringer af ratepension

Tidligere kunne en ratepension højst udbetales over 25 år. Det højes nu til 30 år. Denne mulighed for at forlænge udbetalingsperioden gælder også for ratepensioner, der allerede udbetales fra.

 

I 2018 kan du indbetale op til 54.700 kroner til en ratepension. Indbetalingerne er fradragsberettiget. Til gengæld skal der betales skat af de beløb, du får udbetalt, og udbetalingerne modregnes delvist i folkepension og sociale ydelser.

 Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Læs Aktionæren

Medlemmer modtager Danmarks bedste magasin for aktieinvestorer, Aktionæren, 9 gange om året.

Læs magasinet her.

 

Aktionæren udkommer:

 

  • Aktionæren 8/2020
    9.-12. november
  • Aktionæren 9/2020
    15.-18. december

 

 

 

Investorviden: Se alle 10 afsnit af Aktionærerne, hvor vi går tæt på de private investorers rejse gennem et historisk Corona-forår.

Har du ikke modtaget det seneste nummer af Aktionæren?

Så udfyld denne formular

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog om aktier, obligationer, investering og meget mere.

 

Søg i InvestorOrdbogen her: