• For kvartalet er det de fjernøstlige aktier og de europæiske aktier, der trækker afkastet op. Afkastet på amerikanske aktier, globale aktier og danske aktier har været beskedne, men trods alt positive.
  For kvartalet er det de fjernøstlige aktier og de europæiske aktier, der trækker afkastet op. Afkastet på amerikanske aktier, globale aktier og danske aktier har været beskedne, men trods alt positive.
20. oktober 2017 kl. 09.53
Fjernøstlige aktier skyder den aktive portefølje foran den passive
Tredje kvartal gav plusser på kontoen for samtlige fonde i vores dyst mellem aktive og passive investeringsfonde. Der var dog stor forskel på størrelsen af disse plusser. Fondene med fjernøstlige aktier buldrede igen af sted med flotte afkast - specielt i den aktive portefølje. Men der var også andre mærkbare afkastforskelle i porteføljernes underliggende fonde. Se vindere og tabere her.
Af konsulent, cand.polit. Ulrik Dall

Kort om modelporteføljen: Aktive investeringsfonde vs. passive investeringsfonde

Dansk Aktionærforenings modelportefølje for investeringsfonde så dagens lys i januar 2017, og det er en dyst mellem to modelporteføljer: Den ene består udelukkende af aktivt styrede fonde. Den anden indeholder kun passivt styrede fonde.

 

Til begge porteføljer har vi valgt investeringsfonde, der dækker aktier bredt. 90 procent af midlerne er investeret i fonde med udenlandske aktier og ti procent i fonde med danske aktier.

 

Der er ti fonde i hver portefølje, fordelt med to fonde pr. investeringsområde: Globale, amerikanske, europæiske, fjernøstlige og danske aktier.

 

Fondene i porteføljerne har vi valgt ud fra gode historiske resultater, og resultaterne fra Dansk Aktionærforenings kåring af de bedste fonde i maj 2016 danner udgangspunktet. Disse resultater er suppleret med Morningstars stjerner, så vi har valgt de fonde, der har det højest antal stjerner. For at lægge vægt på de langsigtede afkast indgår kun børsnoterede fonde med mindst fem års levetid.

 

 

Tekniske omlægninger

Der har i år været to tekniske omlægninger, da to fonde blev fusioneret med to andre fonde i familien. Det er Valueinvest Blue Chip Value, der blev fusioneret ind i Valueinvest Global, og Danske Invest Global Indeks 2, der blev fusioneret ind i Danske Invest Global Indeks. Vi viderefører investeringen og tager hensyn til ombytningsforholdet.

 


Tredje kvartal 2017: Store afkastforskelle i de forskellige investeringsområder

Det samlede afkast i kvartalet blev på 2,24 procent for den aktivt forvaltede portefølje og 1,48 procent for den passivt forvaltede portefølje. Det bringer afkastene for de første tre kvartaler af 2017 op på henholdsvis 8,35 procent og 7,69 procent. Det er tæt løb.

 

Resultaterne opdelt på investeringsområde ses her i tabel 1:

 

Tabel 1. Afkast 3. kvartal 2017

Investeringsområde

Vægt

Afkast for den aktivt

forvaltede portefølje

Afkast for den passivt

forvaltede portefølje

 

 

Q3-2017

År til dato

Q3-2017

År til dato

 Globale aktier

30%

0,63%

-0,69%

0,32%

2,43%

 Amerikanske aktier

20%

0,77%

-0,49%

0,39%

1,42%

 Europæiske aktier

20%

2,09%

8,67%

1,43%

9,96%

 Fjernøstlige aktier

20%

7,04%

26,46%

3,67%

15,08%

 Danske aktier

10%

0,71%

16,31%

2,84%

16,71%

 

 

 

 

 I alt

100%

2,24%

8,35%

1,48%

7,69%

 

Der er store forskelle på afkastet for de forskellige investeringsområder. For kvartalet er det de fjernøstlige aktier og de europæiske aktier, der trækker afkastet op. Afkastet på amerikanske aktier, globale aktier og danske aktier har været beskedne, men trods alt positive.

 

Kun for danske aktier har de passivt forvaltede fonde i kvartalet klaret sig bedst. I de andre kategorier har de aktivt forvaltede givet et merafkast i forhold til indeksfondene. Det er usædvanligt, for erfaringsmæssigt har de aktivt forvaltede fonde klaret sig bedst på danske aktier.

 

I tabel 2 og tabel 3 vises resultaterne for alle 20 fonde.

 

Vi har valgt at fordele investeringen på to fonde i samme kategori. I mange tilfælde er der betydelige forskelle på afkastet på de fonde, der tilsyneladende er ens. De investerer med samme strategi og på de samme markeder. Alligevel er der store forskelle.

 

Maj Invest Value Aktier fik medvind i tredje kvartal efter en lidt sløj performance tidligere i år. Det understreger igen, at man altid skal huske på den langsigtede udvikling i en fond og ikke fokusere for meget på kortsigtede bevægelser. Det gælder også Fundamental Invest Stock Pick, der havde et lidt sølle resultat i tredje kvartal med et lille negativt afkast.

 

Man kan kun udtrykke respekt for vores to aktivt forvaltede fonde med fjernøstlige aktier. Igen i dette kvartal har de outperformet de passivt forvaltede fonde og skabt flotte afkast.

 

Blandt de passivt forvaltede fonde med amerikanske aktier lægges der mærke til, at vækstfonden fortsat klarer sig væsentligt bedre end valuefonden.

 

Igen viser vores strategi med en blanding af to fonde sig at være fornuftig i en uforudselige verden.

 

Dysten: Den aktive portefølje overhaler indenom

Tredje kvartal vendte op og ned på stillingen, da de aktivt forvaltede fonde nu for hele året har en lille førerposition i afkast i forhold til indeksfondene. Det skyldes alene en meget flot præstation for de aktivt forvaltede fonde med fjernøstlige aktier. For de fire andre grupper har indeksfondene klaret sig bedst i forhold til de aktivt forvaltede fonde.

 

Samlet er der altså et lille forspring til de aktivt forvaltede fonde, men ikke større, end der kan ske ændringer i det sidste kvartal af 2017. Spændingen stiger…..

 

Tabel 2: Aktivt forvaltede

 Investeringsområde

Vægt i porteføljen

Afkast

Q3-2017

Afkast

år til dato

 1. Globale aktier

30%

 

 

 Maj Invest Value Aktier

 

3,85%

-0,87%

 Valueinvest Blue Chip Value

 

-2,58%

-0,51%

 I alt

 

0,63%

-0,69%

 

 

 

 

 2. Amerikanske aktier

20%

 

 

 Jyske Invest USA Aktier

 

0,73%

1,48%

 Sydinvest USA Ligevægt & Value

 

0,80%

-2,45%

 I alt

 

0,77%

-0,49%

 

 

 

 

 3. Europæiske aktier

20%

 

 

 SEBinvest Europa Højt Udbytte

 

2,61%

11,77%

 Jyske Invest Europæiske Aktier

 

1,57%

5,57%

 I alt

 

2,09%

8,67%

 

 

 

 

 4. Fjernøstlige aktier

20%

 

 

 C World Wide/Asien

 

8,45%

30,16%

 Handelsinvest Fjernøsten

 

5,62%

22,75%

 I alt

 

7,04%

26,46%

 

 

 

 

 5. Danske aktier

10%

 

 

 Fundamental Invest Stock Pick

 

-1,44%

16,84%

 Nordea Invest Danske Aktier Fokus

 

2,85%

15,77%

 I alt

 

0,71%

16,31%

 

 

 

 

 Portefølje i alt

100%

2,24%

8,35%

 

Tabel 3: Passivt forvaltede

 Investeringsområde

Vægt i porteføljen

Afkast

Q3-2017

Afkast

år til dato

 1. Globale aktier

30 %

 

 

 Sparinvest Index Globale Aktier min. Risiko

 

-0,22%

2,36%

 Danske Invest Globale Aktier Indeks 2

 

0,86%

2,50%

 I alt

 

0,32%

2,43%

 

 

 

 

 2. Amerikanske aktier

20%

 

 

 Sparinvest Index USA Growth

 

1,19%

6,00%

 Sparinvest Index USA Value

 

-0,42%

-3,16%

 I alt

 

0,39%

1,42%

 

 

 

 

 3. Europæiske aktier

20%

 

 

 Sparinvest Index Europa Growth

 

1,34%

11,30%

 Danske Invest Europa Indeks

 

1,53%

8,62%

 I alt

 

1,43%

9,96%

 

 

 

 

 4. Fjernøstlige aktier

20%

 

 

 Danske Invest Fjernøsten Indeks

 

3,23%

16,46%

 Sparinvest Index Emerging Markets

 

4,12%

13,70%

 I alt

 

3,67%

15,08%

 

 

 

 

 5. Danske aktier

10%

 

 

 Danske Invest Danmark Indeks

 

2,94%

16,07%

 Sparinvest Index OMX C20 Cap

 

2,73%

17,35%

 I alt

 

2,84%

16,71%

 

 

 

 

 Portefølje i alt

100%

1,48%

7,69%

 

Det med småt

Afkastene er beregnet ud fra de faktiske børskurser samt det udbetalte udbytte. Børskursen er dagens slutkurs. Herved adskiller vores beregninger sig lidt fra opgørelser fra Investeringsfondsbranchen og Morningstar, der anvender de indre værdier i stedet for børskursen. V har valgt børskursen, fordi den bedst afspejler handelsvilkårene for den private investor, der ikke kan handle til den indre værdi.

 

Udbytte indgår simpelt i afkastet, og der beregnes ikke rentes rente af udbyttebetalingen inden for året.

 Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer

Læs Aktionæren

Medlemmer modtager Danmarks bedste magasin for aktieinvestorer, Aktionæren, 9 gange om året.

Læs magasinet her.

 

Aktionæren udkommer:

  

 • Aktionæren 3/2021
  Uge 16
 • Aktionæren 4/2021
  Uge 20
 • Aktionæren 5/2021
  Uge 25
 • Aktionæren 6/2021
  Uge 36
 • Aktionæren 7/2021
  Uge 40
 • Aktionæren 8/2021
  Uge 45
 • Aktionæren 9/2021
  Uge 50

 

 

Har du ikke modtaget det seneste nummer af Aktionæren?

Så udfyld denne formular

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her
Investorviden: Se alle 10 afsnit af Aktionærerne, hvor vi går tæt på de private investorers rejse gennem et historisk Corona-forår.

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog om aktier, obligationer, investering og meget mere.

 

Søg i InvestorOrdbogen her: