29. september 2017 kl. 14.20
Danskerne har rekordstort beløb i danske værdipapirer
Danskerne har aldrig før haft så mange penge investeret i danske værdipapirer som nu. Det viser nye tal fra Nationalbanken. Men graver man lidt dybere i tallene, viser de også, at aktive investeringer faktisk halter lidt efter.
Af Annette Mors-Arvidsen, journalist og webredaktør

934 milliarder kroner. Så meget har danske investorer aktuelt investeret i danske værdipapirer. Det viser en ny opgørelse fra Nationalbanken.

 

De 934 milliarder svarer til, at hver dansker i gennemsnit har cirka 162.000 kroner stående i danske værdipapirer. Det er rekord og mere end en fordobling siden 2002.

 

Kurver viser, at investeringerne i både aktier og investeringsforeningsbeviser er steget i perioden. Den eneste af kurverne, der er faldet fra 2002 til 2017, er direkte investeringer i danske obligationer. Denne post udgør aktuelt kun cirka seks procent af danskernes samlede portefølje. | Kilde: Nationalbanken

 

Investeringsforeninger udgør 55 procent

Ser man nærmere på grafen, ses det tydeligt, at investeringsforeningsbeviser er en populær investeringsform.

 

"Husholdningerne har især købt investeringsforeningsbeviser, som ved udgangen af august udgjorde 55 procent af deres samlede portefølje af danske værdipapirer. Investeringsforeningerne tilbyder en bred vifte af risikoprofiler og dermed adgang til at sprede risikoen," skriver Nationalbanken.

 

Aktive investeringer halter efter

Ser man nærmere på den blå kurve - værdien af danskernes aktiebeholdning – er stigningen også tydelig. Dette beløb er steget fra 85 til 368 milliarder kroner siden 2002.

 

Men sammenholder man denne stigning med stigningen på det danske aktiemarked, er billedet knap så rosenrødt. Danskernes aktiebeholdning er steget med 333 procent fra slutningen af august 2002 til slutningen af august 2017. Det danske aktiemarked er i samme periode steget over 600 procent.

 

Dansk Aktionærforening: Aktiesparekontoen falder på et tørt sted

Direktør i Dansk Aktionærforening, Leonhardt Pihl, ser overordnet positivt på Nationalbankens nye tal, der understreger foreningens syn på den danske investor.

 

”Danskerne ser ud til at opføre sig med en god portion snusfornuft, hvilket stigningen i investeringsforeningsbeviser bevidner.”

 

At de direkte investeringer i aktier ikke har fulgt stigningstakten fra det danske aktiemarked, vidner ifølge Leonhardt Pihl om, at den varslede aktiesparekonto er et særdeles vigtigt træk.

 

”De direkte investeringer halter lidt, og det er netop derfor, at de aktuelle forslag om aktiesparekonto og lavere aktieindkomstbeskatning falder på et tørt sted. Der er behov for at styrke interessen for aktive investeringer og dermed aktiekulturen."

 Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Læs Aktionæren

Medlemmer modtager investor-magasinet Aktionæren 9 gange om året.

Læs magasinet her.

 

Aktionæren udkommer:

 • Aktionæren 1/2018
  11.-13. februar
 • Aktionæren 2/2018
  25.-27. marts
 • Aktionæren 3/2018
  22.-24 april 
 • Aktionæren 4/2018
  20.-22. maj 
 • Aktionæren 5/2018
  1.-3. juli 
 • Aktionæren 6/2018
  19.-21. august
 • Aktionæren 7/2018
  7.-9. oktober 
 • Aktionæren 8/2018
  18.-20. november 
 • Aktionæren 9/2018
  16.-18. december 

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog om aktier, obligationer, investering og meget mere.

 

Søg i InvestorOrdbogen her: