18. juli 2017 kl. 11.22
De passive investeringsfonde overhaler de aktive ovenpå sløjt kvartal
Andet kvartal har været udfordrende for både den aktive og passive modelportefølje med investeringsfonde. Begge lejre går ud af kvartalet med et lille negativt afkast - marginalt bedre for den passive portefølje, der nu fører dysten med et mulehår. Porteføljernes underliggende fonde gemmer dog på store afkast-forskelle. Se vinderne og taberne her.
Af konsulent, cand.polit. Ulrik Dall

Kort om modelporteføljen: Aktive investeringsfonde vs. passive investeringsfonde

Dansk Aktionærforenings modelportefølje for investeringsfonde så dagens lys i januar 2017, og det er en dyst mellem to modelporteføljer: Den ene består udelukkende af aktivt styrede fonde. Den anden indeholder kun passivt styrede fonde.

Til begge porteføljer har vi valgt investeringsfonde, der dækker aktier bredt. 90 procent af midlerne er investeret i fonde med udenlandske aktier og ti procent i fonde med danske aktier.

Der er ti fonde i hver portefølje, fordelt med to fonde pr. investeringsområde: Globale, amerikanske, europæiske, fjernøstlige og danske aktier.

Fondene i porteføljerne har vi valgt ud fra gode historiske resultater, og resultaterne fra Dansk Aktionærforenings kåring af de bedste fonde i maj 2016 danner udgangspunktet. Disse resultater er suppleret med Morningstars stjerner, så vi har valgt de fonde, der har det højest antal stjerner. For at lægge vægt på de langsigtede afkast indgår kun børsnoterede fonde med mindst fem års levetid.


Andet kvartal 2017: Sløjt afkast for begge porteføljer 

Andet kvartal 2017 har ikke været nogen guldrandet forretning for de to modelporteføljer for investeringsfonde. Kvartalet præsterede et lille negativt afkast for begge porteføljer. Det samlede afkast udgør -0,74 procent for den aktivt forvaltede portefølje og -0,36 procent for den passivt forvaltede portefølje.

 

Der har været stigninger i aktiemarkederne, og vi har ofte i aviserne læst om en ny børsrekord. De amerikanske børskurser er således steget godt tre procent i kvartalet, men dette er sat over styr på valutakursen, hvor den amerikanske dollar er faldet godt seks procent over for danske kroner.

 

De gode resultater i første kvartal medfører så, at første halvår giver et nydeligt afkast på omkring de seks procent for begge porteføljer. For halvåret er det samlede afkast henholdsvis 5,85 procent for den aktivt forvaltede portefølje og 6,06 procent for den passivt forvaltede portefølje. 

 

Så ser vi på dysten mellem den aktivt og passivt styrede portefølje, er der en svag føring til afkastet fra den passivt styrede portefølje. Men ikke mere, end aktiv-porteføljen let kan overhale passiv-porteføljen.

 

Resultaterne opdelt på investeringsområde ses i tabel 1 herunder.

  

Tabel 1. Afkast 2. kvartal 2017

Investeringsområde

Vægt

Afkast for den aktivt

forvaltede portefølje

Afkast for den passivt

forvaltede portefølje

 

 

Q2-2017

År til dato

Q2-2017

År til dato

 Globale aktier

30%

-3,19%

-1,21%

-2,08%

2,11%

 Amerikanske aktier

20%

-4,00%

-1,24%

-3,40%

1,00%

 Europæiske aktier

20%

0,34%

6,44%

1,54%

8,41%

 Fjernøstlige aktier

20%

3,46%

18,12%

0,23%

11,00%

 Danske aktier

10%

2,52%

15,55%

5,90%

13,50%

 

 

 

 

 I alt

100%

-0,74%

5,85%

-0,36%

6,06%

 

Afkastet på de to porteføljer ender på stort set samme resultat for kvartalet og halvåret, men der er store forskelle på afkastet for de forskellige investeringsområder.

 

For de aktivt forvaltede fonde var det i kvartalet kun fonde med fjernøstlige aktier, der kunne skabe højere afkast end de tilsvarende passive fonde. For de andre investeringsområder gav de passive fonde bedre resultat i kvartalet.

  

For halvåret har de aktivt forvaltede fonde med danske aktier og fjernøstlige aktier givet et merafkast i forhold til de passivt forvaltede fonde. De aktive fonde er bagud for halvåret for globale aktier, amerikanske aktier og europæiske aktier.

 

Tekniske omlægninger

Kvartalet gav to tekniske omlægninger, da to fonde blev fusioneret med to andre fonde i familien. Det er Valueinvest Blue Chip Value, der blev fusioneret ind i Valueinvest Global, og Danske Invest Global Indeks 2, der blev fusioneret ind i Danske Invest Global Indeks. Vi viderefører investeringen og tager hensyn til ombytningsforholdet.

 


Fjernøstlige og danske aktier er fortsat i vinderfeltet

I tabel 2 og tabel 3 vises resultaterne for alle 20 fonde. Vi har valgt at fordele investeringen på to fonde i samme kategori. Vi ser i mange tilfælde betydelige forskelle på afkastet på fonde, der tilsyneladende er ens. Selv om fondene investerer med samme strategi og på de samme markeder, kan der alligevel være store forskelle.

 

Maj Invest Value Aktier havde et dårligt første kvartal, og fonden har også underperformet i andet kvartal, men i mindre grad. En årsag til den ringere performance i denne fond, der ellers har vist flotte afkast tidligere, er, at fonden har fravalgt nogle af højdespringerne, især blandt de moderne teknologiaktier som Amazon og Facebook. Med P/E-værdier omkring de 100 falder de ikke ind under begrebet valueaktier.

 

De to aktivt forvaltede fonde med fjernøstlige aktier skaber fortsat fine merafkast for investorerne, og for de danske aktier er der fortsat et pænt resultat for Fundamental Invest Stock Pick.

 

Blandt de passivt forvaltede fonde med amerikanske aktier kan man se, at vækstfonden fortsat klarer sig væsentligt bedre end valuefonden. Årsagen er den samme, som gjorde sig gældende for Maj Invest Value Aktier.

 

Igen viser vores strategi med at fordele investeringen på to fonde i samme kategori sig at være fornuftig i en uforudselig verden.

 

Samlet er der nu et lille forspring til de passivt forvaltede fonde, men ikke større, end der kan ske ændringer senere i år.

 

Tabel 2: Aktivt forvaltede

 Investeringsområde

Vægt i porteføljen

Afkast
Q2-2017

Afkast
år til dato

 1. Globale aktier

30%

 

 

 Maj Invest Value Aktier

 

-4,10%

-4,55%

 Valueinvest Blue Chip Value

 

-2,27%

2,12%

 I alt

 

-3,19%

-1,21%

 

 

 

 

 2. Amerikanske aktier

20%

 

 

 Jyske Invest USA Aktier

 

-3,23%

0,74%

 Sydinvest USA Ligevægt & Value

 

-4,76%

-3,22%

 I alt

 

-4,00%

-1,24%

 

 

 

 

 3. Europæiske aktier

20%

 

 

 SEBinvest Europa Højt Udbytte

 

1,75%

8,93%

 Jyske Invest Europæiske Aktier

 

-1,06%

3,94%

 I alt

 

0,34%

6,44%

 

 

 

 

 4. Fjernøstlige aktier

20%

 

 

 C World Wide/Asien

 

3,84%

20,03%

 Handelsinvest Fjernøsten

 

3,09%

16,21%

 I alt

 

3,46%

18,12%

 

 

 

 

 5. Danske aktier

10%

 

 

 Fundamental Invest Stock Pick

 

1,68%

18,54%

 Nordea Invest Danske Aktier Fokus

 

3,35%

12,56%

 I alt

 

2,52%

15,55%

 

 

 

 

 Portefølje i alt

100%

-0,74%

5,85%

  

Tabel 3: Passivt forvaltede

 Investeringsområde

Vægt i porteføljen

Afkast
Q2-2017

Afkast
år til dato

 1. Globale aktier

30 %

 

 

 Sparinvest Index Globale Aktier min. Risiko

 

-1,63%

2,58%

 Danske Invest Globale Aktier Indeks 2

 

-2,53%

1,63%

 I alt

 

-2,08%

2,11%

 

 

 

 

 2. Amerikanske aktier

20%

 

 

 Sparinvest Index USA Growth

 

-2,25%

4,75%

 Sparinvest Index USA Value

 

-4,55%

-2,75%

 I alt

 

-3,40%

1,00%

 

 

 

 

 3. Europæiske aktier

20%

 

 

 Sparinvest Index Europa Growth

 

1,52%

9,84%

 Danske Invest Europa Indeks

 

1,56%

6,97%

 I alt

 

1,54%

8,41%

 

 

 

 

 4. Fjernøstlige aktier

20%

 

 

 Danske Invest Fjernøsten Indeks

 

1,57%

12,82%

 Sparinvest Index Emerging Markets

 

-1,10%

9,19%

 I alt

 

0,23%

11,00%

 

 

 

 

 5. Danske aktier

10%

 

 

 Danske Invest Danmark Indeks

 

5,34%

12,76%

 Sparinvest Index OMX C20 Cap

 

6,47%

14,24%

 I alt

 

5,90%

13,50%

 

 

 

 

 Portefølje i alt

100%

-0,36%

6,06% 


Det med småt

Afkastene er beregnet ud fra de faktiske børskurser samt det udbetalte udbytte. Børskursen er dagens slutkurs. Herved adskiller vores beregninger sig lidt fra opgørelser fra Investeringsfondsbranchen og Morningstar, der anvender de indre værdier i stedet for børskursen. V har valgt børskursen, fordi den bedst afspejler handelsvilkårene for den private investor, der ikke kan handle til den indre værdi.

 

Udbytte indgår simpelt i afkastet, og der beregnes ikke rentes rente af udbyttebetalingen inden for året.

 Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer

Læs Aktionæren

Medlemmer modtager Danmarks bedste magasin for aktieinvestorer, Aktionæren, 9 gange om året.

Læs magasinet her.

 

Aktionæren udkommer:

  

 • Aktionæren 3/2021
  Uge 16
 • Aktionæren 4/2021
  Uge 20
 • Aktionæren 5/2021
  Uge 25
 • Aktionæren 6/2021
  Uge 36
 • Aktionæren 7/2021
  Uge 40
 • Aktionæren 8/2021
  Uge 45
 • Aktionæren 9/2021
  Uge 50

 

 

Har du ikke modtaget det seneste nummer af Aktionæren?

Så udfyld denne formular

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her
Investorviden: Se alle 10 afsnit af Aktionærerne, hvor vi går tæt på de private investorers rejse gennem et historisk Corona-forår.

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog om aktier, obligationer, investering og meget mere.

 

Søg i InvestorOrdbogen her: