• "På både et-, tre- og femårs sigt har de udvalgte aktivt forvaltede fonde i vores portefølje klaret sig bedre end de passivt forvaltede fonde, vi har udvalgt. Merafkastet vokser endda jo længere periode, vi sammenligner," skriver Ulrik Dall i denne artikel | Foto: Colourbox
  "På både et-, tre- og femårs sigt har de udvalgte aktivt forvaltede fonde i vores portefølje klaret sig bedre end de passivt forvaltede fonde, vi har udvalgt. Merafkastet vokser endda jo længere periode, vi sammenligner," skriver Ulrik Dall i denne artikel | Foto: Colourbox
18. maj 2017 kl. 00.00
Sådan finder du gode aktive fonde
Der er stor forskel på afkastet i direkte sammenlignelig investeringsfonde. Det gælder især for de aktivt styrede fonde. Derfor vigtigt at vælge de rigtige. Men kan man det? Her viser vi en metode til at udvælge de aktivt styrede fonde, der med pæn sandsynlighed vil klare sig bedre end indeksfondene i fremtiden.
Af Ulrik Dall, konsulent, cand.polit.

Der er svorne tilhængere af aktivt forvaltede fonde. Tilsvarende er der inkarnerede tilhængere af passivt forvaltede fonde.

 

Fortalerne for at vælge en aktivt forvaltet investeringsfond fremhæver, at dygtige porteføljeforvaltere burde kunne finde aktier, der er bedre end gennemsnittet, mens tilhængerne af passiv forvaltning ikke mener, at aktiv forvaltning på længere sigt kan skabe et merafkast, der er stort nok til at dække de højere omkostninger, der er forbundet med den aktive forvaltning. Man kan være heldig i en periode, men ikke på langt sigt, lyder argumentet.

 

Aktive fonde har det svært med store selskaber

Undersøgelser viser, at de aktivt forvaltede fonde har sværest ved at give højere afkast på de mest likvide markeder. Det vil sige store selskaber (large cap) på de største markeder som USA og Europa.

 

Årsagen kunne være, at disse selskaber er så gennemanalyserede af de bedste forvaltere og børsmæglere, at det er vanskeligt at "være klogere end markedet". Desuden handles disse aktier så ofte, at skævheder i kurserne er yderst sjældne.

 

Med udgangspunkt i de investeringsfonde med globale aktier, der findes i Danmark, vil jeg se, om vi alligevel kan identificere de aktivt forvaltede investeringsfonde, der vil klare sig bedst i fremtiden.

 

DAF modelporteføljer

Vi kan starte med Dansk Aktionærforenings ret nye modelporteføljer for investeringsfonde, hvor en gruppe af aktivt forvaltede fonde dyster mod en sammenlignelig gruppe af passivt forvaltede fonde. Porteføljerne blev lagt på hjemmesiden den 1. januar i år, så vi har kun resultaterne for, hvordan fondene klarede sig første kvartal.

 

Resultaterne for første kvartal 2017 kan du se her på hjemmesiden. Her fremgår det, at de aktivt forvaltede fonde klarede sig bedst for fjernøstlige og danske aktier – og dårligst for globale aktier og amerikanske aktier.

 

Nu er det det meget kortsigtede resultater. Hvis vi ser på nøjagtig samme fonde, men over en længere periode, ser resultaterne anderledes ud. Det fremgår af tabel 1.

 

Tabel 1. Afkast pr. ultimo 2016 for DAF modelportefølje. Procent pr. år.

Fond

1 år

3 år

5 år

1. Aktivt forvaltede fonde

 

 

 

Maj Invest Value Aktier

14,3%

18,4%

17,2%

Valueinvest Blue Chip

6,8%

15,7%

15,3%

Gennemsnit

10,6%

17,0%

16,3%

 

 

 

 

2. Passivt forvaltede fonde

 

 

 

Sparinvest Index Globale Aktier min. risiko

10,7%

17,6%

14,5%

Danske Invest Globale Aktier Indeks 2

7,9%

11,7%

12,9%

Gennemsnit

9,3%

14,7%

13,7%

 

På både et-, tre- og femårs sigt har de udvalgte aktivt forvaltede fonde i vores portefølje klaret sig bedre end de passivt forvaltede fonde, vi har udvalgt. Merafkastet vokser endda jo længere periode, vi sammenligner.

 

Ti års afkast

Fra hele materialet, der dannede baggrund for Dansk Aktionærforenings årlige kåring af årets bedste investeringsfonde her i år, har jeg analyseret afkastene for de sidste fem år og ti år for fonde med globale aktier.

 

Hovedtallene ses i tabel 2:

 

Tabel 2. Performance af fonde med globale aktier. Ultimo 2016.

 

Aktivt forvaltede fonde

Passivt forvaltede fonde

 

5 år

10 år

5 år

10 år

Antal fonde

46

35

6

5

Gns. årligt afkast

13,3%

5,7%

13,9%

5,2%

Afkast bedste fond

17,2%

10,3%

14,8%

6,0%

Afkast dårligste fond

8,6%

2,4%

11,8%

3,6%

 

For afkastene over ti år har de aktivt styrede fonde leveret varen med et højere afkast end de passivt styrede. Forskellen er ikke prangende med 5,7 procent årligt mod 5,2 procent årligt, men forskellen er der da. For afkast over fem år er det omvendt. Her har de passivt styrede fonde et lidt højere afkast end de aktivt styrede.

 

Som ventet er forskellen mellem de bedste og de dårligste fonde meget større blandt de aktivt styrede fonde. For tiårs afkast har den bedste givet 10,3 procent årligt i afkast, og den dårligste har givet beskedne 2,4 procent. Det er da noget af en forskel, og tallene viser, hvor vigtigt det er at vælge den rigtige fond. Men er den store forskel tilfældig? Det vil jeg undersøge nu.

 

De bedste fonde

I tabel 3 er vist de aktivt forvaltede fonde, der både på femårs sigt og tiårs sigt har klaret sig bedre end den gennemsnitlige passivt forvaltede fond.

 

Tabel 3. Årligt afkast for de bedste aktivt forvaltede fonde. Data pr. 31.12.2016

Fond

5 år

10 år

Morningstar stjerner 2017

Maj Invest Value Aktier

17,2%

9,7%

5

Valueinvest Blue Chip

15,3%

7,8%

5

Nordea Invest Stabile Aktier

13,9%

7,2%

5

Danske Invest Engros Global KL

15,0%

7,2%

5

Nordea Invest Aktier

14,6%

5,3%

4

 

 

 

 

Gennemsnit bedste fem aktivt forvaltede fonde

15,2%

7,5%

4,8

Gennemsnit passivt forvaltede fonde

13,9%

5,2%

3

Note: sorteret efter tiårs afkast

 

Det gennemsnitlige årlige afkast for de fem udpegede aktivt forvaltede fonde er markant højere end det gennemsnitlige afkast for de passivt styrede fonde.

 

For tiårs-perioden opnår de gode aktivt forvaltede fonde 7,5 procent årligt i afkast, hvor de passivt styrede fonde kun opnår 5,2 procent årligt. En næsten tilsvarende forskel ses på femårs periodens afkast.

 

Erfaringer fra DAFs kåringer i 2012

Ovennævnte afkast er analyseret bagudrettet. Så man kan spørge, om det er muligt at identificere de gode fonde fremadrettet. Det er jo mere interessant.

 

Her kan vi se på tallene fra Danske Aktionærforenings kåring af de bedste investeringsfonde i 2012 - med udgangspunkt i data pr. 31.12.2011. Tallene ses i tabel 4.

 

Tabel 4. DAF 2012-priser: fonde med globale aktier.

Fond

Placering

i 2012

Samlet antal fonde

Maj Invest Value Aktier

1

40

Valueinvest Blue Chip

4

40

Nordea Invest Stabile Aktier

2

40

Danske Invest Engros Global KL

7

40

Nordea Invest Aktier

31

40

 

De fire bedste af de fem udpegede fonde i tabel 3 klarede sig godt i 2012-undersøgelsen. De tre øverste er også de øverste i 2012-kåringen – om end i en anden rækkefølge – mens den nederste blandt de fem udpegede i 2012-kåringen lå under gennemsnittet som nummer 31 af 40 fonde. Eller med andre ord: de bedste fonde i 2012-undersøgelsen er også helt i top på fem- og tiårs afkast her pr. ultimo 2016.

 

Morningstar har undersøgt problemstillingen i en dybtgående rapport fra februar 2017. Her sammenlignes afkastet i fem år med afkastet af benchmark-indekset. Samlet har de fem fonde i tabel 4 ifølge Morningstars undersøgelse leveret et positivt merafkast i femårsperioden. Det er ganske flot, når man husker på, at der ikke indgår omkostninger i benchmark-indeksets afkast, og der er omkostninger forbundet med at drive en aktivt forvaltet investeringsfond. De to Nordea Invest-fonde har performet dårligere end benchmark-indekset, mens de tre øvrige alle har et positivt merafkast.

 

Konklusion

Den generelle viden viser, at investeringsfonde med globale aktier har vanskeligt ved at give et bedre afkast end de passivt styrede fonde. Markedet er så effektivt, at der opstår for få skævheder i prisdannelsen til at kompensere for de højere omkostninger ved den aktive forvaltning.

 

Alligevel viser opgørelserne her, at der med nogen sikkerhed kan identificeres fonde, der vil klare sig bedre end gennemsnittet. De tre øverste fonde i tabel 4 har givet et markant merafkast i forhold til de passivt styrede fonde.

 

Den praktiske udnyttelse af denne viden vil være at vælge et par aktivt styrede fonde, der opfylder disse krav:

 

 • Fonden er blandt de fem bedste i Dansk Aktionærforenings kåring af investeringsfonde
 • Fonden har mindst fire og helst fem Morningstar-stjerner

 

Herefter skal du som investor holde øje med fondens langsigtede afkast. En god aktivt styret fond kan sagtens have et år, hvor afkastet udvikler sig dårligere end gennemsnittet, men svækkelsen må ikke vare længere. En enkel måde at holde øje med fonden er regelmæssigt at tjekke, om den fortsat får tildelt en høj rating hos Morningstar, altså fire eller helst fem stjerner. Afkastet i forhold til gruppens afkast bør tjekkes halvårligt eller årligt.

 

Hvis afkast svigter, og ratingen daler markant, bør du overveje at skifte fonden ud.

 

Det er helt som i Cromweels tid (1650):

 

”Hav tillid – og hold krudtet tørt.”

 

Kilder:

Data fra FundCollect

Årlige kåringer af årets bedste investeringsfonde, Dansk Aktionærforening, publiceret i Aktionæren

Nikolaj Holdt Mikkelsen: Vanskeligt 2016 for aktive forvaltere, 10.02.2017, www.morningstar.dk

 


 

Læs også:

 

 Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer

Læs Aktionæren

Medlemmer modtager Danmarks bedste magasin for aktieinvestorer, Aktionæren, 9 gange om året.

Læs magasinet her.

 

Aktionæren udkommer:

  

 • Aktionæren 3/2021
  Uge 16
 • Aktionæren 4/2021
  Uge 20
 • Aktionæren 5/2021
  Uge 25
 • Aktionæren 6/2021
  Uge 36
 • Aktionæren 7/2021
  Uge 40
 • Aktionæren 8/2021
  Uge 45
 • Aktionæren 9/2021
  Uge 50

 

 

Har du ikke modtaget det seneste nummer af Aktionæren?

Så udfyld denne formular

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her
Investorviden: Se alle 10 afsnit af Aktionærerne, hvor vi går tæt på de private investorers rejse gennem et historisk Corona-forår.

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog om aktier, obligationer, investering og meget mere.

 

Søg i InvestorOrdbogen her: