07. april 2017 kl. 00.00
Flot start for modelporteføljer med investeringsfonde
De to modelporteføljer med henholdsvis aktive og passive investeringsfonde er kommet godt fra start i 2017 med pæne afkast. Men der er store forskelle på de enkelte fonde, så spredning har igen vist sig at være en klog strategi.
Af konsulent, cand.polit. Ulrik Dall

Dansk Aktionærforenings modelporteføljer for investeringsfonde gik i luften ved året start, og nu kan vi præsentere de allerførste resultater - for første kvartal 2017.

 

Der er to modelporteføljer: Den ene består udelukkende af aktivt styrede fonde. Den anden indeholder kun passivt styrede fonde.

 

Til begge porteføljer har vi valgt investeringsfonde, der dækker aktier bredt. 90 procent af midlerne er investeret i fonde med udenlandske aktier.

 

Fondene i porteføljerne har vi valgt ud fra gode historiske resultater, og resultaterne fra Dansk Aktionærforenings kåring af de bedste fonde i maj 2016 danner udgangspunktet. Disse resultater er suppleret med Morningstars stjerner, så vi har valgt de fonde, der har det højest antal stjerner. For at lægge vægt på de langsigtede afkast indgår kun børsnoterede fonde med mindst fem års levetid.

 

Første kvartal 2017: Lille forspring til den aktive portefølje

Overordnet har første kvartal af 2017 været godt for investorerne. Det samlede afkast udgør 6,50 procent for den aktivt forvaltede portefølje – 6,41 procent for den passivt forvaltede portefølje. Begge resultater er da meget godt for et kvartal.

 

Resultaterne opdelt på investeringsområde ses her i tabel 1:

 

Tabel 1. Afkast 1. kvartal 2017

 Investeringsområde

Vægt

Afkast for den
aktivt forvaltede portefølje

Afkast for den
passivt forvaltede portefølje

 Globale aktier

30%

2,02%

4,28%

 Amerikanske aktier

20%

2,86%

4,52%

 Europæiske aktier

20%

6,06%

6,77%

 Fjernøstlige aktier

20%

14,16%

10,74%

 Danske aktier

10%

12,75%

7,17%

 

 

 

 

 I alt

100%

6,50%

6,41%

 

Afkastet på de to porteføljer ender på stort set samme resultat. Men der er store forskelle på delresultaterne fra de forskellige investeringsområder.

 

De aktivt forvaltede fonde med globale aktier og amerikanske aktier har i høj grad underperformet de passivt forvaltede. De har kun givet omkring halvdelen af det afkast, der er opnået i de passive indeksfonde. Amerikanske aktier udgør omkring halvdelen af markedsværdien i de globale indeks, så det tyder på, at det har været vanskeligt for de aktivt forvaltede fonde at følge med det amerikanske aktieindeks.

 

Til gengæld er det gået rigtig godt for de aktivt forvaltede fonde med fjernøstlige aktier og danske aktier. Her har de aktivt forvaltede fonde givet et noget højere afkast.

 

Det bliver spændende at se, om denne udvikling fortsætter resten af året.

 

Kun en fond i minus

I tabel 2 og tabel 3 vises resultaterne for alle 20 fonde. Overordnet kan vi konstatere, at det har været en klog strategi at fordele investeringen på to fonde i samme kategori. I mange tilfælde er der betydelige forskelle på afkastet på de fonde, der tilsyneladende er ens, fordi de investerer med samme strategi og på de samme markeder. Alligevel er der store forskelle.

 

Markant her er Maj Invest Value Aktier, der har haft et dårligt kvartal. Noget sådant vil altid forekomme, men den gode fond vil vinde det tabte tilbage hen over tid.

 

Endvidere må Fundamental Invest Stock Pick nævnes på grund af det meget flotte afkast på hele 16,58 procent for første kvartal 2017. I de sidste dage af kvartalet skete der det, at foreningen lukkede for nyudstedelse af beviser, fordi fonden var ved at blive for stor. Fonden investerer en del af midlerne i mindre danske selskaber, og her er der grænser for, hvor store beløb, der kan placeres. Det er jo netop small-cap aktier med begrænset aktiekapital. Det pressede kursen op på Fundamental Invest Stock Pick.

 

Blandt de passivt forvaltede fonde ses store forskelle i afkastet på fondene med amerikanske aktier og med henholdsvis en vækst-strategi og value-strategi. Igen viser vores blanding sig at være fornuftig.

 

Tabel 2: Afkast i de aktivt forvaltede fonde

 Investeringsområde

Vægt i porteføljen

Afkast
Q1-2017

 1. Globale aktier

30 %

 

 Maj Invest Value Aktier

 

-0,47%

 Valueinvest Blue Chip Value

 

4,50%

 I alt

 

2,02%

 

 

 

 2. Amerikanske aktier

20%

 

 Jyske Invest USA Aktier

 

4,11%

 Sydinvest USA Ligevægt & Value

 

1,61%

 I alt

 

2,86%

 

 

 

 3. Europæiske aktier

20%

 

 SEBinvest Europa Højt Udbytte

 

7,06%

 Jyske Invest Europæiske Aktier

 

5,05%

 I alt

 

6,06%

 

 

 

 4. Fjernøstlige aktier

20%

 

 C World Wide/Asien

 

15,59%

 Handelsinvest Fjernøsten

 

12,73%

 I alt

 

14,16%

 

 

 

 5. Danske aktier

10%

 

 Fundamental Invest Stock Pick

 

16,58%

 Nordea Invest Danske Aktier Fokus

 

8,91%

 I alt

 

12,75%

 

 

 

 Portefølje i alt

100%

6,50%

 

Tabel 3: Afkast i de passivt forvaltede fonde

 Investeringsområde

Vægt i porteføljen

Afkast Q1-2017

 1. Globale aktier

30 %

 

 Sparinvest Index Globale Aktier min. Risiko

 

4,28%

 Danske Invest Globale Aktier Indeks 2

 

4,27%

 I alt

 

4,28%

 

 

 

 2. Amerikanske aktier

20%

 

 Sparinvest Index USA Growth

 

7,16%

 Sparinvest Index USA Value

 

1,89%

 I alt

 

4,52%

 

 

 

 3. Europæiske aktier

20%

 

 Sparinvest Index Europa Growth

 

8,20%

 Danske Invest Europa Indeks

 

5,33%

 I alt

 

6,77%

 

 

 

 4. Fjernøstlige aktier

20%

 

 Danske Invest Fjernøsten Indeks

 

11,08%

 Sparinvest Index Emerging Markets

 

10,41%

 I alt

 

10,74%

 

 

 

 5. Danske aktier

10%

 

 Danske Invest Danmark Indeks

 

7,04%

 Sparinvest Index OMX C20 Cap

 

7,29%

 I alt

 

7,17%

  

 

 

 Portefølje i alt

100%

6,41%

 

Det med småt

Afkastene er beregnet ud fra de faktiske børskurser samt det udbetalte udbytte. Børskursen er dagens slutkurs. Herved adskiller vores beregninger sig lidt fra opgørelser fra Investeringsfondsbranchen (IFB) og Morningstar, der anvender de indre værdier i stedet for børskursen. Vi har valgt børskursen, fordi den bedst afspejler handelsvilkårene for den private investor, der ikke kan handle til den indre værdi.

 

Udbytte indgår simpelt i afkastet, og der beregnes ikke rentes rente af udbyttebetalingen inden for året.

 Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer

Læs Aktionæren

Medlemmer modtager Danmarks bedste magasin for aktieinvestorer, Aktionæren, 9 gange om året.

Læs magasinet her.

 

Aktionæren udkommer:

  

 • Aktionæren 3/2021
  Uge 16
 • Aktionæren 4/2021
  Uge 20
 • Aktionæren 5/2021
  Uge 25
 • Aktionæren 6/2021
  Uge 36
 • Aktionæren 7/2021
  Uge 40
 • Aktionæren 8/2021
  Uge 45
 • Aktionæren 9/2021
  Uge 50

 

 

Har du ikke modtaget det seneste nummer af Aktionæren?

Så udfyld denne formular

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her
Investorviden: Se alle 10 afsnit af Aktionærerne, hvor vi går tæt på de private investorers rejse gennem et historisk Corona-forår.

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog om aktier, obligationer, investering og meget mere.

 

Søg i InvestorOrdbogen her: