16. december 2016 kl. 16.44
Grundig indføring i økonomi
Hvis du synes, det kan være svært at følge med, når økonomerne udtaler sig, så er der hjælp at hente i "Economics: The User's Guide". Men der er også nyttig viden for mere øvede. Selv økonomer burde have glæde af at læse bogen, selvom de bør forberede sig på at blive trådt over tæerne undervejs.
Af Jakob Petersen, Dansk Aktionærforening

Ha-Joon Chang underviser i økonomi på Cambridge. Det betyder ikke, at hans introduktion til økonomi er akademisk eller svært tilgængelig. Efter hans mening er 95 procent af økonomisk teori nemlig sund fornuft pakket ind i matematik og unødvendigt kompliceret fagterminologi.

 

Bogen starter da også med at slå fast, at økonomi kun med vold og magt kan kaldes videnskab. Derfor bliver det så meget desto vigtigere, at et samfunds borgere forstår sig på økonomi, når der ingen "rigtige" eksperter er at give ansvaret for emneområdet. Økonomi er med andre ord for vigtigt til at overlade til økonomerne.

 

Gennem hele bogen løber en rød tråd, der kun kan betegnes som politisk. Forfatteren har en dagsorden - og lægger ikke skjul på det. Én af hans temmelig kontroversielle teser er, at økonomiske teorier langt hen af vejen er farvet af ideologiske og moralske grundholdninger. Samtidig maner han læseren til at være kritisk overfor økonomer, der påstår, at deres egen teori er renset for ideologi, mens andre er åbenlyst politiske.

 

Forståelsen af økonomi er for vigtig til at overlade til økonomerne mener forfatteren. Det er den, fordi de ikke bedriver videnskab med sikre svar og objektive kendsgerninger, men bedriver politik i forklædning - og fordi økonomerne med eller mod deres vilje bliver brugt som rygdækning for politiske forandringer. Derfor må borgerne være i stand til at gennemskue og udfordre økonomerne og politikerne, så deres forudsætninger kommer frem i lyset. Den røde tråd i bogen er altså oplysningstanken, som de fleste politiske ideologier trods alt støtter op om.

 

Den første opgave for læseren er at få et overblik over, hvad faget økonomi overhovedet er - og ikke er. Chang fremhæver en tendens til, at økonomer iscenesætter økonomi som en videnskab, der er defineret ved at bruge nogle bestemte metoder. Disse metoder skulle angiveligt kunne bruges til at forstå en langt større gruppe af fænomener, end hvad økonomiske teoretikere historisk set har beskæftiget sig med. Fremgangsmåden er i følge Chang forkert, og han argumenterer for, at økonomisk teori kun kan gøre krav på at beskæftige sig med økonomiske fænomener. Desuden mener han, at ingen økonomisk teori er i stand til at forstå samtlige økonomiske fænomener lige godt. Løsningen er, at man bruger de bedst egnede teorier som redskaber til at blive klogere på verdens økonomiske indretning.

 

Bogens første halvdel består af en indføring i det økonomiske felt. Hvad er økonomi, hvilken rolle spiller historien for vores forståelse af økonomien nu, hvem er de vigtigste økonomiske aktører, og hvordan har de forskellige økonomiske skoler fortolket økonomiske fænomener?

 

Anden halvdel behandler en lang række økonomiske grundemner (finans, globalisering, statens rolle og så videre) ud fra teorierne fra første halvdel. Her bliver det for alvor interessant. Afsnittene vil formodentlig indeholde overraskende fakta og sammenhænge for de fleste læsere, men det virkelige trækplaster er Changs evne til at bruge gennemgangen af emnerne som pædagogisk redskab til at fremstille de økonomiske teorier i et klarere lys.

 

 

Ha-Joon Chang:

Economics: The User’s Guide


Antal sider: 502


Forlag: Pelican


Udgivet: 2014

 

Klik her for at finde den bedste pris

(og husk, at der kan komme told og gebyrer på bøger bestilt fra lande udenfor EU)

 Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Læs Aktionæren

Medlemmer modtager investor-magasinet Aktionæren 9 gange om året.

Læs magasinet her.

 

Aktionæren udkommer:

 • Aktionæren 1/2018
  11.-13. februar
 • Aktionæren 2/2018
  25.-27. marts
 • Aktionæren 3/2018
  22.-24 april 
 • Aktionæren 4/2018
  20.-22. maj 
 • Aktionæren 5/2018
  1.-3. juli 
 • Aktionæren 6/2018
  19.-21. august
 • Aktionæren 7/2018
  7.-9. oktober 
 • Aktionæren 8/2018
  18.-20. november 
 • Aktionæren 9/2018
  16.-18. december 

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog om aktier, obligationer, investering og meget mere.

 

Søg i InvestorOrdbogen her: