07. oktober 2016 kl. 14.42
Fire bøger om økonomiske kriser
Kriser, katastrofer og ulykker er godt nyhedsstof - især når det handler om økonomi. Selv den mindste usikkerhed i markedet kan tolkes som bevis for, at dommedag er nært forestående. Men hvornår skal du lukke ørerne - og hvornår kan der være noget om snakken? Vi har valgt fire bøger, der kan gøre dig bedre til at forstå, hvordan økonomiske kriser opstår.
Af Jakob Petersen, Dansk Aktionærforening

Opgør med Adam Smith

George A. Akerlof og Robert J. Shiller: Animal spirits
Økonomer har traditionelt ment, at det kapitalistiske system er rationelt og stabilt. Regeringerne behøver ikke blande sig, for systemet regulerer sig selv. Tanken går tilbage til Adam Smith og hans tanke om mennesket som et rationelt økonomisk væsen.

Akerlof og Shiller gør oprør mod denne tese med udgangspunkt i, at den ikke kan forklare, hvorfor økonomiske kriser opstår. I stedet mener de, at økonomer bør vende blikket mod den britiske økonom John Maynard Keynes og hans begreb ”animal spirits.” Begrebet dækker over en række psykologiske og irrationelle egenskaber, der har indflydelse på menneskers økonomiske beslutninger. Eksempelvis ”tillid”, der kan få folk til at købe en aktie, fordi alle andre gør det. Eller købe et hus i tiltro til, at det altid kan sælges til en højere pris i fremtiden.

Find den bedste pris her

 

 

Finanskrise i Danmark

Niels Sandøe og Thomas G. Svaneborg: Andre folks penge
I 2009 kom finanskrisen til Danmark. Formuer blev tabt, liv blev ødelagt, og banker forsvandt fra jordens overflade. Forud gik en periode, hvor danskerne optimistisk havde kastet sig over det ene økonomiske eventyr efter det andet.

Optimismen var ikke til at skyde huller igennem. Den private grådighed blev næret af endnu mere grådige finans- og bankfolk, der stod klar med gode råd og konkrete forslag til, hvor man kunne skaffe sig det allerbedste afkast. Men ikke alle spillede med åbne kort, og kynismen havde kronede dage.

Bogen er fyldt med grumme historier om både svindlere og folk, der kom i klemme. Den kommer hele vejen rundt og tager den konkursramte privatinvestor lige så alvorligt som skandalerne omkring Mols-Linien og Danske Bank.

Find den bedste pris her

 

 

Det store krak i 1929

John K. Galbraith: The Great Crash 1929

Børskrakket på Wall Street i 1929 var startskuddet til Den store Depression, der fik ødelæggende konsekvenser, ikke blot for den amerikanske økonomi, men for hele den industrialiserede verden.

 

John Galbraiths projekt er at forklare, hvad der skete under børskrakket, hvorfor det skete, og hvad følgerne var. Baggrunden for krakket finder han i udviklingen af et overoptimistisk investeringsmarked i løbet af tyverne. Flere og flere sprang ud som spekulanter i en fast tro på, at priserne ville stige i al evighed. Selvom Galbraith vurderer, at vi måske nok har fået bedre redskaber til at formilde lignende kriser i fremtiden, mener han, at vi skal have blikket fast rettet mod fortiden for at kunne identificere, når det begynder at gå galt igen.

 

Bogen findes også på dansk – som Uglebog fra Gyldendal. "Det store krak 1929", men den er svær at skaffe.

Find den bedste pris her

 

 

Har vi overhovedet lært af tidligere kriser?

Carmen M. Reinhart og Kenneth S. Rogoff: This Time is Different
Bogens undertitel er "Otte århundreders finansiel dårskab". Dermed er det vist afsløret, at svaret på bogens underliggende spørgsmål ”Har vi lært noget af de mange finansielle kriser i tidens løb?” ifølge forfatterne er et rungende ”Nej!”

 

Finansielle kriser er noget, der sker for andre mennesker og regeringer i andre lande i andre tider. Denne gang er det anderledes. De økonomiske betingelser har ændret sig. Vi har bedre politiske redskaber til at håndtere økonomien. Vi har lært af de gamles fejl. Men nej. Forfatterne gennemgår en lang række vidt forskellige kriser op gennem historien – og viser, at uanset hvor ny en økonomisk situation virker for samtiden, så har vi næsten altid set noget lignende før. Hvad enten der er tale om bankerotter eller bobler følger begivenhederne bestemte mønstre, som vi kan genkende, hvis vi ved, hvad vi skal kigge efter.

Find den bedste pris her

 

 Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Læs Aktionæren

Medlemmer modtager investor-magasinet Aktionæren 9 gange om året.

Læs magasinet her.

 

Aktionæren udkommer:

 • Aktionæren 1/2018
  11.-13. februar
 • Aktionæren 2/2018
  25.-27. marts
 • Aktionæren 3/2018
  22.-24 april 
 • Aktionæren 4/2018
  20.-22. maj 
 • Aktionæren 5/2018
  1.-3. juli 
 • Aktionæren 6/2018
  19.-21. august
 • Aktionæren 7/2018
  7.-9. oktober 
 • Aktionæren 8/2018
  18.-20. november 
 • Aktionæren 9/2018
  16.-18. december 

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog om aktier, obligationer, investering og meget mere.

 

Søg i InvestorOrdbogen her: