07. juni 2015 kl. 06.43
Strakshandel
Foretager investor en strakshandel, sker handlen, som ordet siger, med det samme og til en kurs, som han får tilbudt af sin bank eller børsmægler. Ved en strakshandel handler investor med banken som modpart til den aktuelle købs- eller salgspris, der er registreret på fondsbørsen. Fordelen er, at investor kender kursen med det samme og er sikker på at få gennemført handlen. Ulempen er, at han ikke nødvendigvis får gennemført handlen til den bedst opnåelige kurs. Se også Børshandel og Gennemsnitskurshandel.

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog med definitioner på op mod 800 fagord inden for aktier, obligationer, investering, investeringsforeninger, finans, regnskaber, regnskabsanalyse, nøgletal og så videre.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

InvestorOrdbogens definitioner er opdateret på den dato, der fremgår af hvert enkelt definition.

 

Vi modtager meget gerne forslag til vores ordbog på daf@shareholders.dk.

 

InvestorOrdbogen er en digital, opgraderet og meget mere brugervenlig udgave af den aktieordbog, "Aktionærens Ordbog", som Dansk Aktionærforening har udgivet i en årrække.

 

© Copyright Dansk Aktionærforening:
Du er velkommen til at linke til InvestorOrdbogen. Medier kan citere definitioner inden for almindelig citatret. Men derudover må du ikke kopiere fra ordbogen til brug på din egen hjemmeside eller andre steder.