07. juni 2015 kl. 06.43
Risiko

I almindelig sprogbrug er risiko den sandsynlighed for tab, der eksisterer, ved investering i værdipapirer. Der vil altid være en vis risiko forbundet med investering, men nogle investeringer er mere risikable end andre.

 

For at gøre risikoen målbar, måles den ved værdipapirer normalt ved standardafvigelsen på afkastet. Den gængse periode er fem år, men andre perioder kan også anvendes.

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog med definitioner på op mod 800 fagord inden for aktier, obligationer, investering, investeringsforeninger, finans, regnskaber, regnskabsanalyse, nøgletal og så videre.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

InvestorOrdbogens definitioner er opdateret på den dato, der fremgår af hvert enkelt definition.

 

Vi modtager meget gerne forslag til vores ordbog på daf@shareholders.dk.

 

InvestorOrdbogen er en digital, opgraderet og meget mere brugervenlig udgave af den aktieordbog, "Aktionærens Ordbog", som Dansk Aktionærforening har udgivet i en årrække.

 

© Copyright Dansk Aktionærforening:
Du er velkommen til at linke til InvestorOrdbogen. Medier kan citere definitioner inden for almindelig citatret. Men derudover må du ikke kopiere fra ordbogen til brug på din egen hjemmeside eller andre steder.