07. juni 2015 kl. 06.43
Obligationsudstedere

Der er tre grupper af udstedere af danske obligationer:

 

Staten

Statsobligationer.

 

Kreditforeninger

For private investoreer er det typisk realkreditobligationer udstedt af realkreditforeninger. I Danmark har vi desuden KommuneKredit, som udsteder obligationer mod kommunegaranti.

 

Virksomheder

  • Erhvervsobligationer også kaldet virksomhedsobligationer. I Danmark har vi desuden statsgaranterede skibsobligationer, som er en art erhvervsobligationer udstedt af Danmarks Skibskredit.

 

Kreditforeningsobligationerne udgør cirka 80 procent af de cirkulerende obligationer og statsobligationerne knap 20 procent. Obligationer udstedt af virksomheder fylder med 2 procent meget lidt i Danmark, men er mere udbredt i andre lande (2014).

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog med definitioner på op mod 800 fagord inden for aktier, obligationer, investering, investeringsforeninger, finans, regnskaber, regnskabsanalyse, nøgletal og så videre.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

InvestorOrdbogens definitioner er opdateret på den dato, der fremgår af hvert enkelt definition.

 

Vi modtager meget gerne forslag til vores ordbog på daf@shareholders.dk.

 

InvestorOrdbogen er en digital, opgraderet og meget mere brugervenlig udgave af den aktieordbog, "Aktionærens Ordbog", som Dansk Aktionærforening har udgivet i en årrække.

 

© Copyright Dansk Aktionærforening:
Du er velkommen til at linke til InvestorOrdbogen. Medier kan citere definitioner inden for almindelig citatret. Men derudover må du ikke kopiere fra ordbogen til brug på din egen hjemmeside eller andre steder.