07. juni 2015 kl. 06.43
Nutidsværdi
Nutidsværdi er værdien nu af en række fremtidige betalinger, når der tages hensyn til rente. Ved bedømmelse af en investering eller ved sammenligning af flere investeringer eller finansieringsformer, kan man beregne nutidsværdien ved at tilbagediskontere (tilbageskrive) alle de fremtidige betalinger, der knytter sig til den pågældende investering eller finansieringsform. Ved sammenligning af investeringer er det investeringen med den største nutidsværdi, der er den mest fordelagtige. Ved sammenligning af finansieringsformer er det finansieringsformen med den mindst negative nutidsværdi, der er den mest fordelagtige. Finansieringsdelen kan dog indgå i nettobetalingerne for investeringen.

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog med definitioner på op mod 800 fagord inden for aktier, obligationer, investering, investeringsforeninger, finans, regnskaber, regnskabsanalyse, nøgletal og så videre.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

InvestorOrdbogens definitioner er opdateret på den dato, der fremgår af hvert enkelt definition.

 

Vi modtager meget gerne forslag til vores ordbog på daf@shareholders.dk.

 

InvestorOrdbogen er en digital, opgraderet og meget mere brugervenlig udgave af den aktieordbog, "Aktionærens Ordbog", som Dansk Aktionærforening har udgivet i en årrække.

 

© Copyright Dansk Aktionærforening:
Du er velkommen til at linke til InvestorOrdbogen. Medier kan citere definitioner inden for almindelig citatret. Men derudover må du ikke kopiere fra ordbogen til brug på din egen hjemmeside eller andre steder.