07. juni 2015 kl. 06.43
Indre værdi (investeringsforening)

Den regnskabsmæssige værdi af et investeringsbevis. Den beregnes som værdien af alle investeringsforeningens værdipapirer divideret med antal udstedte investeringsbeviser. Afholdte omkostninger fragår i værdien af værdipapirerne. Den indre værdi skal beregnes mindst tre gange dagligt af investeringsforeningen, men beregnes af de fleste investeringsforeninger oftere.

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog med definitioner på op mod 800 fagord inden for aktier, obligationer, investering, investeringsforeninger, finans, regnskaber, regnskabsanalyse, nøgletal og så videre.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

InvestorOrdbogens definitioner er opdateret på den dato, der fremgår af hvert enkelt definition.

 

Vi modtager meget gerne forslag til vores ordbog på daf@shareholders.dk.

 

InvestorOrdbogen er en digital, opgraderet og meget mere brugervenlig udgave af den aktieordbog, "Aktionærens Ordbog", som Dansk Aktionærforening har udgivet i en årrække.

 

© Copyright Dansk Aktionærforening:
Du er velkommen til at linke til InvestorOrdbogen. Medier kan citere definitioner inden for almindelig citatret. Men derudover må du ikke kopiere fra ordbogen til brug på din egen hjemmeside eller andre steder.