07. juni 2015 kl. 06.43
Devaluering
Devaluering er et lands nedskrivning af dets valutakurs i forhold til udenlandsk valuta. Et land kan vælge at nedskrive sin valuta i et ønske om at forbedre konkurrenceevnen over for udlandet og dermed forbedre sin handelsbalance. Tegn på devaluering skaber dog stor usikkerhed hos de udenlandske investorer, hvorfor disse kan vælge at trække deres kapital/investeringer ud eller forlange en risikopræmie i form af en højere rente. Det modsatte af devaluering er revaluering.

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog med definitioner på op mod 800 fagord inden for aktier, obligationer, investering, investeringsforeninger, finans, regnskaber, regnskabsanalyse, nøgletal og så videre.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

InvestorOrdbogens definitioner er opdateret på den dato, der fremgår af hvert enkelt definition.

 

Vi modtager meget gerne forslag til vores ordbog på daf@shareholders.dk.

 

InvestorOrdbogen er en digital, opgraderet og meget mere brugervenlig udgave af den aktieordbog, "Aktionærens Ordbog", som Dansk Aktionærforening har udgivet i en årrække.

 

© Copyright Dansk Aktionærforening:
Du er velkommen til at linke til InvestorOrdbogen. Medier kan citere definitioner inden for almindelig citatret. Men derudover må du ikke kopiere fra ordbogen til brug på din egen hjemmeside eller andre steder.