07. juni 2015 kl. 06.43
Det Finansielle Råd
Det Finansielle Råd er et råd under Erhvervs- og Vækstministeriet, som har det overordnede tilsyn med værdipapirmarkedet i Danmark. Rådet består af 14 medlemmer, der repræsenterer ekspertise omkring værdipapirhandel. De private investorer er repræsenteret med et medlem indstillet af Dansk Aktionærforening og Forbrugerrådet i fællesskab.

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog med definitioner på op mod 800 fagord inden for aktier, obligationer, investering, investeringsforeninger, finans, regnskaber, regnskabsanalyse, nøgletal og så videre.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

InvestorOrdbogens definitioner er opdateret på den dato, der fremgår af hvert enkelt definition.

 

Vi modtager meget gerne forslag til vores ordbog på daf@shareholders.dk.

 

InvestorOrdbogen er en digital, opgraderet og meget mere brugervenlig udgave af den aktieordbog, "Aktionærens Ordbog", som Dansk Aktionærforening har udgivet i en årrække.

 

© Copyright Dansk Aktionærforening:
Du er velkommen til at linke til InvestorOrdbogen. Medier kan citere definitioner inden for almindelig citatret. Men derudover må du ikke kopiere fra ordbogen til brug på din egen hjemmeside eller andre steder.